centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Lipiec 2016
5 lipca | Warszawa | LXV seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "NARZĘDZIA OCENY PRACOWNIKÓW - ASPEKTY KOMPETENCYJNE POLITYKI PERSONALNEJ"
5 lipca | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE"
5 lipca | Warszawa | seminarium "PROBLEMY PRAWNE SPÓŁEK KOMUNALNYCH STATUS EKONOMICZNO-FINANSOWY, NADZÓR WŁAŚCICIELSKI"
5 - 6 lipca | Warszawa | Warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
6 lipca | Warszawa | Szkolenie "KLAUZULE NIEDOZWOLONE (TZW. ABUZYWNE) Z PERSPEKTYWY PRAKTYKI OBROTU GOSPODARCZEGO - JAK UNIKNĄĆ KAR"
12 lipca | Warszawa | Szkolenie: eIDAS - OBOWIAZEK I SZANSA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH. POPRAWNOŚĆ I ZGODNOŚĆ PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ, PROWADZENIE DOKUMENTACJI PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
12 lipca | Warszawa | Warsztaty ABC PRZEDSIĘBIORCY: „IDĄ PO MNIE” CZYLI JAK UJARZMIĆ KONTROLĘ SKARBOWĄ
12 - 13 lipca | Warszawa | Warsztaty ROI/TCO
13 lipca | Warszawa | LXXIX seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ROZWÓJ I BARIERY TRANSGRANICZNEGO HANDLU ELEKTRONICZNEGO - Nowe technologie, geoblokowanie, uwarunkowania prawne i podatkowe"
13 lipca | Warszawa | warsztaty: PRAWO PRASOWE – WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW
13 lipca | Warszawa | Szkolenie: POZNAJ SWOICH ODBIORCÓW. BADANIE PUBLICZNOŚCI.
14 lipca | Warszawa | Warsztaty "KRADZIEŻ POUFNYCH INFORMACJI FIRMOWYCH ORAZ KNOW-HOW. JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ I DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA"
26 lipca | Warszawa | Szkolenie "PLANOWANIE KAMPANII REKLAMOWEJ OD A DO Z"
26 lipca | Warszawa | LXXVIII seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - CO SIĘ ZMIENIA W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM USTAWY O RE-USE"
27 lipca | Warszawa | Szkolenie "SEGMENTACJA W PRAKTYCE. KREATYWNIE."
27 lipca | Warszawa | Warsztaty "IDENTYFIKOWANIE I ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM PODCZAS PROWADZENIA AUDYTU"
Sierpień 2016
2 sierpnia | Warszawa | XVI seminarium w cyklu MEDICA INFO "OUTSOURCING IT I USŁUG POKREWNYCH W BRANŻY MEDYCZNEJ"
2 sierpnia | Warszawa | XI Forum Marketingu "SKUTECZNY MARKETING PRZY SKROMNYM BUDŻECIE - ROI MARKETING, ROZWIĄZANIA DLA STARTUPÓW, ASPEKTY PRAWNE"
3 sierpnia | Warszawa | warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH - Tajemnica bankowa, ubezpieczeniowa i SKOK po zmianach z 2015 r. i po reformie z 2016 r."
3 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY"
3 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "AUDYT I ZARZĄDZANIE LICENCJAMI NA OPROGRAMOWANIE - aspekty prawne, techniczne i organizacyjne"
4 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "eIDAS - OBOWIAZEK DLA ADMINISTRACJI ORAZ SZANSA DLA GOSODARKI ELEKTRONICZNEJ, uproszczenie procedur obsługi klienta usług on-line, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji elektronicznych"
4 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "STOSOWANIE I KONSTRUOWANIE UMÓW O DZIEŁO ORAZ AUTORSKICH UMÓW O DZIEŁO – zajęcia warsztatowe w oparciu o najnowsze stanowiska ZUS, organów podatkowych i orzecznictwa sądowego."
4 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE"
24 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "RACHUNKI UŚPIONE PO 1 LIPCA 2016 R. - NOWE ROZWIAZANIA"
24 sierpnia | Warszawa | seminarium "WCAG 2.0 – konieczność zmodyfikowania i dostosowania BIP-ów do nowego prawa"
24 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "JAK PISAĆ DO SIECI I PROJEKTOWAĆ FORMATY REKLAMOWE ONLINE - praktyczne aspekty pisania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych w internecie"
25 sierpnia | Warszawa | UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE
25 sierpnia | Warszawa | LXXVI seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ORZECZNICTWO SĄDOWE W ZAKRESIE PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII"
25 sierpnia | Warszawa | Warsztaty NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI PUBLICZNYMI, PRZEDSIĘBIORSTWAMI
30 sierpnia | Warszawa | XXIII seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "OCENA I ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH - PODNOSZENIE JAKOŚCI I STANDARDÓW WYDAWNICZYCH"
31 sierpnia | Warszawa | XXV seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE "TECHNOLOGIE CYFROWE W TWORZENIU EKSPOZYCJI MUZEALNYCH - ROZWIĄZANIA INTERAKTYWNE, RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA, SYSTEMY OŚWIETLEŃ"
31 sierpnia | Warszawa | Szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2?"
31 sierpnia | Warszawa | Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78