centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYKONTAKT

Lista laureatów 2002

W dniu 6 listopada 2002 Kapituła nagrody Info-Star w X edycji konkursu nominowała następujące osoby w poszczególnych kategoriach:

W kategorii Osiągnięcia Biznesowe:

W kategorii Rozwiązania Informatyczne:

W kategorii Propagowanie Informatyki:

Laureaci nagrody Info-Star 2002 ogłoszeni w dniu 21 stycznia 2003 w trakcie Gali Komputer EXPO 2003.
W kategorii osiągnięcia biznesowe: Marek Józefiak
W Kategorii rozwiązania informatyczne: Zbigniew Głowka
W Kategorii propagowanie informatyki: Tomasz Kulisiewicz


Waldemar Kucharski - współzałożyciel firmy i Prezes Zarządu Young Digital Poland S.A. Absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektroniki). W Young Digital Poland S.A. pełni również obowiązki Dyrektora Finansowego. Współautor serii interaktywnych kursów do nauki języków obcych EuroPlus+ oraz multimedialnych podręczników eduROM (licznych produktów edukacyjnych przygotowywanych na rynek polski, europejski i azjatycki).
Firma Young Digital Poland S.A. została założona 15 paĄdziernika 1990 roku przez czterech studentów Politechniki Gdańskiej - Waldemara Kucharskiego, Artura Dyro, Piotra Mroza i Jacka Kotarskiego.

Janusz Filipiak - jest założycielem i prezesem zarządu firmy ComArch S.A.
Posiada tytuł Profesora zwyczajnego w dziedzinie telekomunikacji. Jego status w środowisku akademickim i ugruntowana pozycja w świecie biznesu sprawiają, że także ComArch funkcjonuje na pograniczu tych dwóch światów. Jest to Ąródłem rzadko spotykanej innowacyjności firmy.

Obecnie profesor Filipiak ma ponad 20 lat doświadczenia w przemyśle nowych technologii. Pracował w laboratoriach France Telecom w Paryżu, w Telecommunications Research Centre na Uniwersytecie w Adelajdzie w Australii. Wykładał na nowojorskim Columbia University i w UCLA, Los Angeles. Był także konsultantem naukowym dla France Telecom.

Janusz Filipiak jest autorem ponad stu publikacji z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki wydanych w języku angielskim, w większości w najbardziej prestiżowych czasopismach w USA. Napisał 2 książki, które zostały wydane na zachodzie. Profesor Filipiak był lub nadal jest redaktorem wielu czasopism w USA i w Europie Zachodniej.

Profesor Filipiak w 1991 roku założył spółkę ComArch - pierwszą w Polsce firmę opartą na wiedzy. ComArch tworzy obecnie globalną sieć spółek, która zatrudnia ponad 1000 ekspertów IT i sprzedaje swoje innowacyjne systemy do wszystkich sektorów gospodarki.

W Polsce rzadko zdarza się, że kariera naukowa staje się początkiem drogi do wielkiego biznesu. "Zawsze chciałem działać twórczo, jednak po odejściu z uniwersytetu okazało się, że kreatywność nie kończy się na uczelni" - mówi Janusz Filipiak.

Profesor Filipiak jest żonaty i ma trójkę dzieci.

Marek Józefiak - 44 lata. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, mgr inż. elektronik, specjalista w dziedzinie telekomunikacji. W latach 1990-1997 pracował w sektorze prywatnym jako Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny kilku spółek. Był też członkiem Rad Nadzorczych Białostockich Zakładów Elektronicznych "Biazet" i TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ. W 1997 roku został powołany na Dyrektora Generalnego PTK Centertel, a po zmianie organizacyjnej Spółki, na Prezesa Zarządu. Od paĄdziernika 2001 r. - Prezes Zarządu TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ.


Jerzy Dryndos
Strategią naszej firmy było zawsze działanie na rynku miedzynarodowym.
Ostatnie 3 lata to jeszcze większy nacisk na realizacje tej strategii.
Stworzyliśmy produkt (Mobile@Connector), którego koncepcja jest na tyle interesująca, że prezentujemy go na całym świecie najbardziej renomowanym firmom branży. Na tyle interesujący technologicznie, że (jako jedyny w swojej branży) otrzymał światową nagrodę Microsoftu ".NET Application of the Year Award Finalist" (Los Angeles, lipiec 2002). I na tyle interesujący biznesowo, że zdecydowało się na niego szereg partnerów takich jak np. Siemens czy iAnywhere/Sybase.

Dr inż. Zbigniew Główka - w latach 1972-1986 pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w 1980 r. doktorat z projektowania systemowego złożonych procesów budowlanych. W 1986 założył jedną z pierwszych w Polsce prywatnych firm programistycznych. Pierwsze sukcesy to informatyzacja dużych przedsiębiorstw budowlanych i wielu banków. Lata ’90 to era zaangażowania w cło. Najważniejsze i niezbędne dla funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej systemy warstwy operacyjnej polskiego cła (Zefir, Celina) zostały zaprojektowane i są utrzymywane przez firmę SKG S.A.


Sławomir Chabros - Od 1990 r. pracował w firmach informatycznych, w latach 1991-1995 pełnił funkcję prezesa Multitrade S.A., od 1995 r. do chwili obecnej - zajmuje stanowisko prezesa zarządu Centrum Edukacyjnego EduSoft.
Osiągnięcia w propagowaniu informatyki: Od 1992 r. jest organizatorem licznych seminariów popularyzujących nowoczesne technologie informatyczne, we współpracy z największymi międzynarodowymi producentami oprogramowania i sprzętu. Bezpłatne seminaria techniczne, powtarzane w wybranych miastach Polski, skierowane są do kadry inżynierów IT i specjalistów działów informatyki. Od 1995 r. jest organizatorem Forum Teleinformatyki, którego tytuły oraz tematyka dobierane są przez Radę Programową, złożoną z grona wybitnych osobistości i praktyków informatyki. Forum Teleinformatyki jest imprezą poświęconą bieżącym problemom branży IT. Był również organizatorem dwóch edycji Konferencji Komputer Expo, towarzyszących Targom Komputer Expo. Nominowany do Nagrody Info-Star 2001.

Osiągnięcia w dziedzinie promocji informatyki w 2002 roku:
Styczeń 2002 r. - zorganizowanie Konferencji Komputer Expo 2002, zatytułowanej "Po pierwsze Gospodarka, po drugie Informatyka", w której udział wzięło ponad 160 osób.
Marzec 2002 r. - zorganizowanie cyklu bezpłatnych seminariów, zatytułowanego "Nowoczesne metody zabezpieczania systemów informatycznych", promującego najnowsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa systemów IT, oferowane przez firmy: 3Com, Novell oraz Symantec. W ciągu czterech dni w czterech miastach Polski ponad 800 osób wysłuchało wykładów i prezentacji.
Czerwiec 2002 r. - promowanie samokształcenia umożliwiającego uzyskanie tytułu Certified Novell Administrator (CNE), poprzez współorganizowanie projektu pod nazwą Akademia PCkuriera - sieci Novell. W cyklu Akademii, na łamach dwutygodnika PCkurier, prezentowana była wiedza z zakresu administrowania siecią opartą na Novell Netware 6. Dzięki tej inicjatywie osoby zainteresowane miały możliwość w krótszym czasie i niewielkim kosztem przygotować się do egzaminu.
Czerwiec 2002 r. - zorganizowanie w Warszawie bezpłatnego seminarium, zatytułowanego "Multimedialna komunikacja w korporacjach", w którym wzięło udział ponad 300 osób.
PaĄdziernik 2002 r. - zorganizowanie, tradycyjnie w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ósmej edycji Forum Teleinformatyki, zatytułowanej "Nowe szanse dla informatyki?". Uczestniczyło w niej ponad 230 osób, które wysłuchały niemal 30 prezentacji zgrupowanych w 4 sesjach tematycznych.
Listopad 2002 r. - promowanie informatyki i rozwiązań edukacyjnych (szkolenia IT) wśród młodzieży, w ramach akcji na rzecz Zespołu CARITAS, z którym współpracuje redakcja dwutygodnika CRN Polska.

Tomasz Kulisiewicz - urodzony w 1949 r. w Warszawie, absolwent informatyki Politechniki Budapeszteńskiej (1974). W latach 1975-1981 pracował jako informatyk w centrum obliczeniowym drogownictwa w Warszawie, w latach 1982-1992 - na Węgrzech, na różnych stanowiskach w polskich firmach montażowych w przemyśle motoryzacyjnym oraz na budowach i remontach elektrowni. W latach 1992-2001 dziennikarz prasy informatycznej, zastępca redaktora naczelnego "PCKuriera", redaktor naczelny "Teleinfo", ekspert Centrum im. Adama Smitha. Konsultant w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, analityk rynku, doradca Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, redaktor prowadzący kwartalnika "Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji", publicysta i wykładowca, interesujący się m.in. rozwojem oraz społecznymi oddziaływaniami teleinformatyki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Współzałożyciel inicjatywy Internet Obywatelski.

Tadeusz Wilczek - urodzony w 1954 r. W latach osiemdziesiątych dziennikarz miesięcznika "Komputer". Programista i jeden z pionierów branży komputerowej w PRL. Założyciel jednej z pierwszych prywatnych firm komputerowych i pierwszego prywatnego wydawnictwa prasy komputerowej LUPUS - wydawcy tytułów: AEC Forum, CADCAM forum, Computer Reseller News Polska, ENTER, PCkurier, Telenet forum. W latach 90. przedsiębiorca, wydawca, redaktor i autor artykułów. Od stycznia 2000 do grudnia 2001 redaktor naczelny dwutygodnika PCkurier. Inicjator Kongresu e-gospodarki, wydarzenia będącego platformą wymiany poglądów pomiędzy różnymi środowiskami - branżowym, naukowym i politycznym, ale również tworzącego instytucjonalne ramy do współpracy branży teleinformatycznej i struktur władzy. Współtwórca IT.FORUM - cyklu konferencji o tematyce teleinformatycznej, popularyzujących wiedzę i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie IT. Od 2000 r. współorganizator IT.FORUM - SECURE, najstarszego w Polsce seminarium poświęconego problematyce bezpieczeństwa w sieci. Współtwórca raportu IT TRACK - pierwszego i jedynego w Polsce badania rynku odbiorców korporacyjnych IT, dotyczącego stanu aktualnego oraz potrzeb infrastruktury teleinformatycznej firm (w 2002 r. ukazała się druga edycja raportu). Pomysłodawca Akademii PCkuriera - wiodącego działu PCkuriera w zakresie edukacji informatycznej, która daje czytelnikom możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2015 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78