centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYKONTAKT

Lista laureatów 2004

Szanowni Państwo,
27 stycznia 2005 r., podczas uroczystości inauguracji Targów Komputer Expo 2005, nastąpiło tradycyjnie po raz trzynasty ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagrody INFO - STAR 2004.

Decyzją Kapituły Konkursu Laureatami Nagrody INFO STAR 2004 zostali:

W kategorii Rozwiązania Informatyczne
Roman Szwed - Prezes Zarządu ATM S.A.
Fot. 1. CPI Sp. z o.o.
W kategorii Osiągnięcia Biznesowe
Ryszard Krauze - Prezes Zarządu Prokom Software S.A.
Nagrodę w imieniu Ryszarda Krauzego odebrał Dariusz Górka Wiceprezes Zarządu Prokom S.A.
Fot. 2. CPI Sp. z o.o.
W kategorii Propagowanie Informatyki
Edwin Bendyk - Dziennikarz, Redaktor tygodnika "Polityka"
Fot. 3. CPI Sp. z o.o.
Pobierz sprawozdanie - PDF (128 kB)

Lista osób nominowanych w trzech kategoriach uzgodniona na posiedzeniu Kapituły Nagrody INFO-STAR w dniu 11 listopada b.r.

W kategorii Osiągnięcia Biznesowe:

W kategorii Rozwiązania Informatyczne:

W kategorii Propagowanie Informatyki:


Ryszard Krauze - Prezes Zarządu Prokom Software SA

Ryszard Krauze, absolwent Politechniki Gdańskiej, jest znany przede wszystkim jako biznesmen; założyciel i prezes największej polskiej spółki informatycznej Prokom Software S.A. oraz jednej z najbardziej wszechstronnych grup kapitałowych w Polsce Prokom Investments SA.
Prokom Software SA, jako pierwsza spółka informatyczna w Polsce, od 1998 roku jest notowana na dwóch giełdach: London Stock Exchange i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Największymi klientami Grupy Kapitałowej Prokom Software SA są m.in. NIK, ZUS, PZU, TP SA, PKO BP SA, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, KGHM i wiele innych instytucji, urzędów centralnych i spółek skarbu państwa.

Ryszard Krauze to nie tylko biznesmen, lecz także wielki sympatyk i mecenas sportu. Jest pomysłodawcą i twórcą Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Idea Prokom Open. Od wielu lat aktywnie wspiera również rozwój kultury poprzez założoną przez siebie Fundację. Jej celem jest zbliżanie ludzi różnych narodowości oraz krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży.
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz za wkład w organizację olimpiad informatycznych i rozwój młodzieży uzdolnionej informatycznie został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest członkiem Polskiej Rady Biznesu oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, a także Wiceprezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich oraz honorowym konsulem Austrii.
Mieszka w Gdyni, żonaty, ma dwoje dzieci - córkę i syna.

Adam Rudowski - Prezes Zarządu Veracomp S.A.

W 1991 roku wraz z Robertem Rudowski i Rafałem Rudowskim stworzył firmę Veracomp, dziś specjalizowanego dystrybutora rozwiązań informatycznych działającego w 11 krajach Europy Środkowowschodniej. Do roku 2000 zajmował stanowisko dyrektora handlowego i wiceprezesa zarządu, w listopadzie 2000 roku objął funkcję prezesa firmy.
Stworzył Compendium - Centrum Edukacyjne Veracomp sp. z o.o. oferujące szkolenia z zakresu zaawansowanych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.
Wprowadził Veracomp na rynki Europy Środkowowschodniej. Konsekwentnie realizuje strategię specjalizowanej dystrybucji zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Uzyskał kilkadziesiąt autoryzacji przyznanych przez światowych producentów technologii informatycznej. Wprowadził firmę na 8 miejsce w rankingu eksporterów polskiej teleinformatyki. Inicjuje i nadzoruje wybór do dystrybucji produktów niszowych i zaawansowanych technologii, które przynoszą wyższe przychody i zyski integratorom systemów informatycznych oraz sklepom komputerowym. Jest twórcą pierwszego w polskiej dystrybucji IT systemu usług wsparcia technicznego, oferowanych integratorom systemów teleinformatycznych do dalszej odsprzedaży. Adam Rudowski to autor unikalnej dystrybucji koncepcji bezpłatnego doradztwa dla przedsiębiorstw i instytucji, dzięki której zyskują one widzę na temat technologii i rozwiązań, a integratorzy systemów IT informacje o planowanych projektach.


Zbigniew Główka - Prezes Zarządu Systemy Komputerowe Główka S.A.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przez 15 lat był pracownikiem naukowym i wykładowcą we wspomnianej uczelni. W 1980 roku obronił pracę doktorską z zakresu metodologii projektowania systemowego.
W 1986 roku założył firmę informatyczną, która początkowo koncentrowała się na tworzeniu oprogramowania dla branży budowlanej i banków. Obecnie stworzona przez niego firma Systemy Komputerowe Główka S.A. zatrudnia ponad 70 osób, produkuje i wdraża dedykowane oprogramowanie dla różnych branż i szczyci się wyrobioną marką w kraju i zagranicą dzięki wysokiej jakości oraz efektywności tworzonych rozwiązań. Do najważniejszych dokonań zawodowych ostatnich lat należą projekty dla Polskiej Służby Celnej, szczególnie "Zintegrowany System Ceł i Podatków", w których wykonaniu aktywnie uczestniczy jako Dyrektor Projektu ze strony Wykonawcy. W jego dorobku naukowym i zawodowym znajduje się kilkanaście publikacji z ekonomiki zarządzania w budownictwie oraz projektowania i realizacji systemów informacyjnych.

Edward Czejkowski - Dyrektor Izby Celnej w Krakowie

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od 1983 r. radca prawny. Swoją karierę związał z administracją celną, w której pracuje, niemal nieprzerwanie, od 1971 roku. W 1990 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Urzędu Celnego w Krakowie, a następnie Dyrektora Izby Celnej w Krakowie. W latach 1993-1994 r. był Wiceprezesem Głównego Urzędu Ceł w Warszawie.
Do czasu zniesienia Głównego Urzędu Ceł był członkiem Komitetu Sterującego Do Spraw Informatyzacji Administracji Celnej, a po włączeniu administracji celnej do Ministerstwa Finansów został członkiem Podkomitetu Sterującego Do Spraw Informatyzacji Administracji Celnej. Jest także członkiem wielu Rad Projektów informatycznych realizowanych w administracji celnej. Sprawował nadzór nad powstawaniem i rozwojem najważniejszych elementów składających się na "Zintegrowany System Ceł i Podatków", tworzonych w podległej mu Izby Celnej w Krakowie.
Jest wykładowcą na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Opublikował wiele artykułów poświęconych tematyce prawa celnego w zbiorowych wydawnictwach Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Kamil Kurowski - Dyrektor projektu IACS w Hewlett Packard

Absolwent Wydziału Informatyki, Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1999 roku zatrudniony w Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., Dyrektor ds. Rozwiązań IT dla Administracji Publicznej w dziale HP Consulting & Integration. W ramach pełnionych obowiązków Dyrektor projektu IACS oraz przewodniczący Komitetu Sterującego ze strony HP, związany z projektem od jego początku do zakończenia. Dyrektor lub kierownik ogólnopolskich projektów w wyniku których wdrożono z sukcesem systemy informatyczne dla klientów sektora administracji publicznej w tym:

  • Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (1999 - 2000)
  • Systemu Wydawania Dowodów Osobistych i Paszportów (2000 - 2001)
  • Systemu Kierowca (2000 - 2001)
  • Systemu IPE - PTN (2002)
  • Systemu IACS (2001 - 2004)
  • Systemu Pojazd (2004)
W latach 2001 - 2002 brał udział w pracach Komisji Ekonomicznej Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Europy (UNECE) jako ekspert w zakresie programów PPP.

Roman Szwed - Prezes Zarządu ATM S.A.

W 1980 roku obronił doktorat z fizyki eksperymentalnej na wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w 1990 habilitował się z fizyki wysokich energii. Ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy, w tym kilkadziesiąt publikacji nt. fizyki jądrowej wysokich energii. Jest laureatem wielu nagród rektorskich oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Kierował Ośrodkiem Komputerowym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i grantem, w ramach którego Polska została podłączona do Internetu. Jego hobby to narciarstwo, pływanie, żeglarstwo.

W firmie ATM pracuje od 1991 roku. Od 1994 jest prezesem jej Zarządu. ATM S.A. oferuje zaawansowane technologicznie rozwiązania w zakresie integracji systemowej, systemów superkomputerowych, bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych. Działalność firmy nagradzana była wielokrotnie przez Komitet Badań Naukowych na konferencjach POLMAN (1995, 1996, 1997) za rozwiązania w zakresie informatyki i telekomunikacji. ATM S.A. jako pierwsza sprowadziła do Polski pierwszy superkomputer, była także pierwszym polskim komercyjnym dostawcą Internetu.

Od 2001 roku ATM S.A. świadczy także usługi operatora telekomunikacyjnego nowej generacji pod zarejestrowaną marką ATMAN, w oparciu o własną szerokopasmową sieć metropolitalną w Warszawie oraz na terenie całej Polski w oparciu o dzierżawioną infrastrukturę. ATMAN specjalizuje się w usługach szerokopasmowych o dużej wartości dodanej, jest wiodącym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługę szybkiego dostępu do Internetu gwarantowanej jakości (na zasadach Service Level Agreement), w szczególności specjalizuje się w usłudze outsourcingu telekomunikacyjnego. Do grona klientów ATMANA należą niemal wszyscy liczący się operatorzy telekomunikacyjni w kraju, dostawcy Internetu, portale i wiele instytucji finansowych.


Edwin Bendyk - Dziennikarz i publicysta

Zajmuje się tematyką cywilizacyjną i wpływem technologii na życie społeczne.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów był działaczem niezależnych ruchów studenckich, uczestniczył w wydawaniu podziemnych magazynów studenckich "Miś" i "Grizzly". Następnie pracował jako dziennikarz m.in. tygodnika "Nowoczesność", Polskiej Agencji Informacyjnej, "Życia Warszawy", "Wiedzy i Życia".

W latach 1996-1998 roku kierował działem Expo i Nowych Mediów wydawnictwa IDG Poland. Od 1999 roku w tygodniku "Polityka", pierwotnie jako szef redakcji internetowej, póĄniej jako publicysta działu naukowego. W 2003 roku podczas II Forum BMC Software otrzymał tytuł dziennikarza roku.

W 2002 roku nakładem wydawnictwa W.A.B. ukazał się zbiór jego esejów "Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności", uznany za Książkę Jesieni 2002 Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych, nagrodzony w VII Konkursie Literackim Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, nominowany do nagrody NIKE 2003, a także do Nagrody Hugona Steinhausa.

W 2004 roku ukazała się jego kolejna książka "Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci", wyróżniona jako książka lata 2004 w Poznańskim Przeglądzie Nowości Wydawniczych. Autor stara się pokazać, że tym, co decyduje o kształcie rzeczywistości są zmienne sieci powiązań i dynamicznych zależności między uczestnikami interakcji na różnym poziomie. Prezentuje zjawiska z dziedziny nauki i technologii: nowe techniki wojenne, problemy związane z działaniem wielkich sieci energetycznych i informatycznych, w tym tej wzbudzającej największe nadzieje i kontrowersje - Internetu.
Najważniejsza część książki dotyczy jednak problemów społecznych: kontroli i nadzoru, rozpowszechniania się doktryn i ideologii, ruchów anarchistycznych i trendów w kulturze, nowych form współdziałania w sferze polityki i gospodarki.

Obecnie Edwin Bendyk pracuje jako publicysta "Polityki". Od 2004 roku prowadzi seminarium "Sieci społeczne i teleinformatyczne" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz konwersatorium "Czytając świat" w Collegium Civitas. Jest członkiem sekcji promocji i upowszechniania nauki w Komitecie Badań Naukowych.

Edwin Bendyk publikuje w następujących tytułach: "Polityka", "Res Publica Nowa", "Przegląd Polityczny", "Krytyka Polityczna", "Computerworld", "Networld", "Playboy".

Ewa Hutny - Dziennikarka, w latach 2000-2004 wydawczyni miesięcznika "Enter"

Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1990), oraz studiów MBA (2002). Autorka wielu popularnych tekstów z dziedziny informatycznej publikowanych m.in. w UNIX Forum, NET forum, PC Kurierze i miesięczniku ENTER.

Od 1997 do 2004 roku redaktor naczelny miesięcznika Magazyn Komputerowy ENTER, od 2000 roku także jego wydawca. Jej pracy ENTER zawdzięcza zmianę formuły, zawartości i wyglądu. Doprowadziła do zwiększenia sprzedaży magazynu oraz dużego wzrostu jego popularności. Nadała magazynowi ENTER nietuzinkowy kształt pisma komputerowego przystępnego i przyjaznego propagującego technologie IT wśród "zwykłych użytkowników komputerów". Rozbudowała portfolio wydawanych tytułów i stworzyła grupę czasopism ENTER, złożoną z jednego miesięcznika - ENTER, trzech kwartalników - ENTER Power, ENTER Special i ENTER Extra oraz specjalizowanego półrocznika - ENTER w firmie. W 2004 roku przeprowadziła udany relaunch miesięcznika ENTER, kierowała opracowaniem i wdrożeniem nowej wizualnie i merytorycznie formuły czasopisma. Jednym z największych jej osiągnięć to zbudowanie zgranego profesjonalnego zespołu redakcyjnego.

Prof. Zdzisław Szyjewski - Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

Od 1996 roku dyrektor Instytutu Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu.

Od 1996 roku prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego (trzecia kadencja) najstarszej organizacji informatycznej w Polsce.
Członek Komitetu Naukowego Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Członek Koordynacyjnej do Spraw Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów, członek Komisji ds. Informatyki przy Premierze Buzku. Członek zespołu ekspertów KBN. Członek Europejskiego Forum Information Society. Członek Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacji. Ekspert Państwowej Komisji Akredytacji programów nauczania z kierunku zarządzanie i marketing

Organizator konferencji naukowych w tym główny organizator od 1988 roku Wiosennej Szkoły PTI. Członek Komitetów Programowych licznych konferencji w tym wiceprzewodniczący 2 i 3 Kongresu Informatyki Polskiej. Uczestnik i prowadzący obrady w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od wielu lat członek Komitetu Redakcyjnego miesięcznika Informatyka oraz pisma naukowego ProDialog.

Autor blisko 140 publikacji z zakresu projektowania, programowania i zastosowań informatyki. Autor pozycji książkowych : "Programowanie strukturalne w przetwarzaniu danych" oraz "Komputerowe wspomaganie tworzenia systemów informatycznych zarządzania", "Zarządzanie projektami informatycznymi" oraz "Metodyki zarządzania projektami informatycznymi". Kierował zespołami tworzącymi duże systemy informatyczne w tym zespołem tworzącym system w ramach RWPG. Kierownik i uczestnik grantów KBN oraz programów PHARE i TEMPUS.

Kierownik studiów podyplomowych w Szczecinie i Warszawie. Wieloletni wykładowca IBM Polska. Kierownik punktu wykładowego Uniwersytetu Szczecińskiego w Koszalinie

Patronat medialny Info Star 2004
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2015 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78