centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYKONTAKT

Lista laureatów 2005

Szanowni Państwo,
26 stycznia 2006 r. podczas uroczystości inauguracji Targów Eurocom EXPO 2006 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, nastąpiło po raz czternasty ogłoszenie wyników konkursu INFO STAR.

Decyzja Kapituły Nagrody podczas podczas tajnego głosowania elektronicznego laureatami INFO STAR 2005 zostali:

W kategorii Osiągnięcia Biznesowe
Marek Gondzio - Prezes Zarządu Globema Sp z o.o.
Fot. 1. CPI Sp. z o.o.
W kategorii Rozwiązania Informatyczne
Łukasz Foltyn - autor komunikatora GG
W imieniu Łukasza Fołtyna nagrodę odebrał jego brat Adam Foltyn
Fot. 2. CPI Sp. z o.o.
W kategorii Propagowanie Informatyki
Sławomir Kosieliński - dziennikarz "Computerworld"
Fot. 3. CPI Sp. z o.o.
Pobierz sprawozdanie - PDF (129 kB)

Kapituła Konkursu INFO STAR na posiedzeniu w dniu 10 listopada wybrała następujące osoby do Nominacji w XIV edycji Konkursu

W kategorii: Osiągnięcia Biznesowe

W kategorii: Rozwiązania Informatyczne W kategorii: Propagowanie Informatyki

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości wręczenia nagród i dyplomów towarzyszącej ceremonii otwarcia Targów Europom Expo w dniu 26 stycznia 2006 r. w Pałacu Kultury i Nauki.


Dr inż. Marek Gondzio
Marek Gondzio jest współwłaścicielem i Prezesem całkowicie polskiej firmy Globema Sp z o.o., którą założył w styczniu 1998 roku. Firma od początku działa jako jedyny dystrybutor oprogramowania Smallworld w Polsce i Authorized Partner producenta tego oprogramowania, firmy GE Energy, należącej do koncernu General Electric. W roku 2005 Globema została dystrybutorem Smallworlda także w innych krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Firma ma już spółkę-córkę Globema s.r.o. w Pradze oraz rozpoczęła przygotowania do otwarcia oddziału firmy na Ukrainie. Firma wykonuje prace analityczne, programistyczne i integracyjne związane z implementacją i wdrażaniem w przedsiębiorstwach kompleksowych rozwiązań GIS opartych na platformie Smallworld. Działalność Globemy koncentruje się na opracowywaniu i wdrażaniu systemów paszportyzacji i zarządzania zasobami przestrzennymi (Spatial Resource Planning - SRP) dla telekomunikacji i telewizji kablowych, dla branż sieciowych takich jak energetyka, ciepłownictwo i gazownictwo, a także dla geologii, leśnictwa i ochrony środowiska. Jako Smallworld World Class Partner firma uczestniczyła w kilku dużych projektach międzynarodowych związanych z wdrażaniem rozwiązań opartych na oprogramowaniu Smallworld. Działalność eksportowa Globemy obejmuje także sprzedaż własnych produktów i usług oraz samodzielne prowadzenie wdrożeń oprogramowania Smallworld również w Europie Zachodniej. Od chwili założenia firma systematycznie się rozwija. W roku 2004 Globema osiągnęła przychód rzędu 9 mln złotych a obecne zatrudnienie wynosi około 50 osób.
Przed założeniem Globemy, w latach 1991-97, dr inż. Marek Gondzio pracował w firmie Inter-Design Tessel Systems, ostatnio jako zastępca dyrektora generalnego. W Inter-Design Marek Gondzio zajmował się produkcją i sprzedażą oprogramowania typu CAD i do zarządzania dokumentami. W latach 1979-1991 był asystentem a potem adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej. Marek Gondzio jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie także obronił swoją rozprawę doktorską. Jest laureatem kilku nagród rektorskich oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w okresie pracy na uczelni.
W latach 1995-2000 Marek Gondzio działał aktywnie we władzach Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania "PRO", a w okresie 1996-98 był prezesem tej organizacji przyczyniając się do rozwoju tej organizacji w kierunku promowania eksportu polskiego oprogramowania.

Piotr Kardach - Prezes Zarządu
Piotr Kardach ma 47 lat, jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Poznańskiej, od 1997 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Emax SA. W Emax SA pracuje od 1988 roku, kolejno na stanowiskach Dyrektora, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, następnie Prezesa Zarządu. Jest Przewodniczącym Rad Nadzorczych WINUEL SA i EMCom Sp. z o.o.
Jest żonaty, ma dwóch synów - Jędrzeja i Tymoteusza. Wolny czas spędza jeżdżąc konno lub słuchając muzyki klasycznej. Wakacje najchętniej spędza na nartach.

Krzysztof Korba
Krzysztof Korba jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową rozpoczynał w Ośrodku Informacji o Energii Jądrowej, gdzie w latach 1969-1973, jako Kierownik Sekcji Systemy Informatyczne o Energii Jądrowej, pracował nad włączeniem Polski na listę aktywnych użytkowników INIS (International Nuclear Information System). W latach 1973-1974 był zatrudniony na stanowisku Analityka Systemowego-Projektanta Systemów Informatycznych w ZETO-ZOWAR. Od roku 1974 do 1980 pracował jako Główny Specjalista w Rządowym Centrum Informatycznym PESEL, a następnie - od 1980 do 1981 roku - ponownie w ZETO-ZOWAR, tym razem na stanowisku Kierownika Działu.
W okresie od 1981 do 1983 roku, Krzysztof Korba był zastępcą Dyrektora Departamentu Informatyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie odpowiadał za stworzenie bazy danych emerytów i rencistów oraz rozpoczęcie generowania poleceń zapłaty.
W latach 1983-1993 pracował dla ICL Poland/International Computers Ltd. - najpierw na stanowisku Dyrektora Handlowego, a póĄniej Kierownika Regionalnego, gdzie był odpowiedzialny m.in. za sprzedaż, obsługę klienta oraz rozwój biznesu głównie na terenie Polski Środkowo-północnej.
W latach 1993-1995 Krzysztof Korba piastował funkcję Prezesa Zarządu Bull Polska, zaś od 1995 roku był Prezesem Zarządu/Dyrektorem Generalnym Unisys Polska.
Krzysztof Korba od 1 marca 2004 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Softbank S.A.

Łukasz Foltyn - ur. 1974r.
Szkołę podstawową i średnią ukończył w Radomiu.
Ukończył Zawodowe Studia Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem licencjata.
Praca zawodowa:

  • w roku 1995 opracował program Foltyn Commander, sprzedawany na rynku polskim
  • w latach 1995-2000praca w mks Sp. z o.o., jako kierownik projektu migracji programu antywirusowego mks_vir do środowiska Windows.
  • 1997 rok: otrzymuje nagrodę "Talent'97" przyznawaną w audycji programu I Polskiego Radia
  • 2000 rok: zakłada firmę która ma na celu stworzenie komunikatora internetowego, który przybiera nazwę Gadu-Gadu. Pierwsza wersja komunikatora w lipcu 2000 roku.
  • w latach 2000-2005 pełni funkcję prezesa zarządu. W tym czasie Gadu-Gadu uzyskuje pozycję najpopularniejszego komnunikatora w kraju, używa go ok. 90% użytkowników komunikatorów, w sumie ok. 5 mln użytkowników.
Spółka osiąga wysoki poziom zysku, za rok 2004 w kwocie ok. 4 mln zł netto.
Od początku 2005 roku przestaje być prezesem, zostaje członkiem rady nadzorczej, jest także tak jak od początku powstania spółki jej udziałowcem obok inwestora finansowego.

Zbigniew Główka - Prezes Zarządu Systemy Komputerowe Główka S.A.
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przez 15 lat był pracownikiem naukowym i wykładowcą we wspomnianej uczelni. W 1980 roku obronił pracę doktorską z zakresu metodologii projektowania systemowego.
W 1986 roku założył firmę informatyczną, która początkowo koncentrowała się na tworzeniu oprogramowania dla branży budowlanej i banków. Obecnie stworzona przez niego firma Systemy Komputerowe Główka S.A. zatrudnia ponad 70 osób, produkuje i wdraża dedykowane oprogramowanie dla różnych branż i szczyci się wyrobioną marką w kraju i zagranicą dzięki wysokiej jakości oraz efektywności tworzonych rozwiązań. Do najważniejszych dokonań zawodowych ostatnich lat należą projekty dla Polskiej Służby Celnej, szczególnie "Zintegrowany System Ceł i Podatków", w których wykonaniu aktywnie uczestniczy jako Dyrektor Projektu ze strony Wykonawcy. W jego dorobku naukowym i zawodowym znajduje się kilkanaście publikacji z ekonomiki zarządzania w budownictwie oraz projektowania i realizacji systemów informacyjnych.

Jan Rychter
Jan Rychter pracę zawodową rozpoczął w 1996r. na Uniwersytecie Warszawskim, w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW). Współtworzył serwis zasobów sieciowych SunSITE oraz największy w Polsce serwer grup dyskusyjnych. PóĄniej zajmował się siecią kampusową, aby następnie stworzyć Dział Sieciowy ICM, jednostkę odpowiedzialną za całość sieci szkieletowej Uniwersytetu Warszawskiego. Był głównym projektantem systemu "Bibliografia UW", zbierającego dane bibliograficzne publikacji wszystkich pracowników uczelni.
Równolegle w latach 1996-2000 rozwinął RG Studio, spółkę zajmującą się dostarczaniem rozwiązań informatycznych opartych na systemie Linux. Spółka ta została kupiona w 2000 roku przez 7bulls.com S.A.
W 2001 roku wraz z partnerami założył Sentivision -- innowacyjną firmę technologiczną z udziałem kapitału japońskiego. Spółka w ciągu trzech lat zdobyła wiodącą na świecie pozycję technologiczną na rynku wideo w sieciach IP. Obecnie urządzenia set-top box Sentivision używane są przez wszystkich producentów enkoderów wideo formatu H.264 jako dekoder referencyjny: widać je na niemal każdym stoisku na specjalistycznych targach.
Siedziby firmy istnieją w Tokyo i w Warszawie, wkrótce zaś planowane są kolejne. Sentivision obecnie zatrudnia 30 osób w Warszawie.
Jan Rychter w Sentivision pełni funkcję CTO (Chief Technology Officer), odpowiedzialny jest za strategię rozwoju technologicznego firmy oraz nadzór nad stroną merytoryczną projektów.

Aleksander Frydrych
Jest Wiceprezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i aktywnym Członkiem jej Władz od ponad 13 lat, biorąc też udział w organizacji Izby. Jest też aktywny w tworzeniu i animowaniu prawdziwie społecznego i obywatelskiego ruchu "Internet Obywatelski", znanego z takich działań jak "Burmistrz on-line" czy "Poseł on-line" oraz wielu powszechnie dostępnych konferencji typu "Forum" poświęconych takim problemom jak: telepraca, usługi e-government, ochrona praw obywatela w sieci czy wykluczenie cyfrowe.
Pasja Aleksandra Frydrycha w promowaniu zastosowań informatyki w społeczeństwie rozpoczęła się na początku lat dziewięćdziesiątych gdy jako dyrektor marketingu nowo powstałej ICL Poland Sp.z o.o. był jednym z inicjatorów powołania SRSO czyli Stowarzyszenia Rozwoju Systemów Otwartych, pełniącego w owym czasie rolę organizatora i integratora środowiska zawodowego informatyków oraz swoistej platformy dialogu pomiędzy kształtującą się na nowo administracją publiczną a dostawcami usług teleinformatycznych zarówno w zakresie nieistniejącego jeszcze prawa zamówień publicznych jak i standardów rozwiązań technicznych.
Będąc członkiem rządowego "Forum ds. Społeczeństwa Informacyjnego" świadom zagrożenia "digital divide" w Polsce włączył się w proces implementacji działań systemowych, sprawdzonych w innych krajach europejskich. Wspólnie z Brytyjskim Know How Fund, ICL i samorządem terytorialnym, prowadził w Polsce projekt "Cyber Skills", którego celem było podnoszenie poziomu świadomości możliwości wykorzystania prostych narzędzi informatycznych i Internetu w życiu codziennym i pracy. Stworzył dwa centra, w Wałbrzychu i Tomaszowie Mazowieckim w których w sumie przeszkolono kilka tysięcy chętnych ze wszystkich środowisk społecznych (od prezesów czy prokuratorów po bezrobotne matki i uczniów) Udział w warsztatach "Cyber Skills" bo taki charakter miały zajęcia, pozwalał na przełamanie lęków przed korzystaniem z komputera i sieci, rozwijał wyobraĄnię i uczył pozytywnego myślenia.
Swoją zawodową przygodę z informatyką rozpoczął w połowie lat osiemdziesiątych, podejmując pracę w przedstawicielstwie brytyjskiego koncernu ICL. Najpierw jako szef działu promocji, póĄniej dyrektor Corporate Affairs a następnie dyrektor "Public Admin". współtworzył wieloletnią strategię rozwoju ICL w Polsce.
Przez kilka kolejnych lat był równocześnie szefem PR w Furnel International S.A., pierwszej w Polsce spółce typu joint venture, stworzonej przez ICL, kilka polskich przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego oraz Merę Elzab. Spółka ta poza produkcją mebli na export montowała i instalowała na polskim rynku duże komputery typu ME 29, prowadziła także pierwszą w Polsce szkołę biznesu p.n. "FIMAC" (Furnel International Management Centre). Cechą szczególną ICL było w tym czasie niespotykane zaangażowanie w rozwój i szkolenie kadr. Starał się tę nowo nabytą wiedzą i umiejętnościami dzielić, publikując w raczkującej jeszcze prasie branżowej i uczestnicząc w ogromnej ilości konferencji, seminariów i sympozjów.
Aktualnie jest prezesem brytyjskiej firmy doradczej "Projecta" oraz wiceprezesem PIIT. Prywatnie: szczęśliwie żonaty oraz dumny dziadek, ale też aktywny pilot, żeglarz i narciarz (były ratownik GOPR).

Sławomir Kosieliński
Od 1996 roku dziennikarz tygodnika menedżerów i informatyków "Computerworld". Z wykształcenia historyk (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 1992 r.), stypendysta rządu Królestwa Hiszpanii na Uniwersytetach Illes Baleares (wykorzystanie Internetu i multimediów w nauczaniu historii) oraz w Palma de Mallorca i Complutense w Madrycie (przewodniki turystyczne jako Ąródło historyczne). Od 2004 r. wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
W tygodniku Computerworld zajmuje się sprawami administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem informatyzacji samorządu terytorialnego, wojska, policji i służb specjalnych. W swoich artykułach podejmuje problemy na styku władzy i biznesu. Bacznie też obserwuje rynek telekomunikacyjny.
Zainteresowania: genealogia, etnomuzykologia, kajakarstwo.

Katarzyna Łastowiecka
W TVN pracuje od 1998 roku. Była dziennikarką redakcji zagranicznej "Faktów", póĄniej ekonomicznej. Następnie trafiła do TVN24. Prowadzi serwisy ekonomiczne i magazyny "Bilans", a od września 2004 roku również magazyn "e-life"
Katarzyna Łastowiecka pochodzi z Sieradza. Jest absolwentką Wydziału Produkcji Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. Pierwsze dziennikarskie kroki stawiała w TV Sieradz. Pracowała także w regionalnym ośrodku TVP w Łodzi. Była korespondentką regionalną Radia ŁódĄ i Radia Zet.
W TVN24 poprowadziła pierwszy serwis ekonomiczny TVN24. Od września 2004 prowadzi też magazyn "e-life" - o nowych technologiach w pracy, domu i biznesie. Program jest skierowany przede wszystkim do konsumentów, przedstawia takie rozwiązania technologiczne (informatyczne, telekomunikacje), które znalazły już miejsce na rynku lub je wkrótce znajdą. Pokazuje problemy z wdrażaniem nowych technologii, kierunki ich rozwoju oraz przykłady biznesowych rozwiązań w ramach technologicznego usprawniania działalności firmy.
Mężatka, mama pięciomiesięcznej Poli. Pasjonują ją kino i literatura - najchętniej czyta biografie. Uprawia sporty zimowe, latem najchętniej wypoczywa nad morzem lub jeziorami.

Patronat medialny Info Star 2005
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2015 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78