centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYKONTAKT

Lista laureatów 2006

Szanowni Państwo,

1 lutego 2007 r. podczas TeraForum Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w Hotelu Marriott po raz piętnasty ogłoszono wyniki Konkursu INFO STAR. Decyzją Kapituły Nagrody podczas podczas tajnego głosowania elektronicznego Laureatami INFO STAR 2006 zostali:

W kategorii Osiągnięcia Biznesowe
Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland SA
Fot. 1. CPI Sp. z o.o.
W kategorii Rozwiązania Informatyczne
Leszek Bogdanowicz, Kierownik Ośrodka Mediów Interaktywnych TVP
Fot. 2. CPI Sp. z o.o.
W kategorii Propagowanie Informatyki
Jan Madey, profesor zwyczajny Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego
Fot. 3. CPI Sp. z o.o.
Pobierz sprawozdanie - PDF (zip) (221 kB)

1 lutego 2007 r. podczas TeraForum Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odbędzie się jubileuszowa - XV uroczystość wręczenia Nagrody INFO STAR 2006. Impreza ma charakter zamknięty.
Przedstawiamy osoby nominowane do Nagrody za osiągnięcia w 2006 roku. Lista kandydatów uzgodniona została podczas posiedzenia Kapituły Konkursu INFO STAR w dniu 8 listopada 2006 roku. Nominacje otrzymali:

W kategorii: Osiągnięcia Biznesowe

W kategorii: Rozwiązania Informatyczne W kategorii: Propagowanie Informatyki


Adam Góral
Adam Góral jest Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym, a także założycielem Asseco Poland S.A. (przed zmianą nazwy - COMP Rzeszów S.A.).
W 1991 roku stworzył w firmie Jazcoop biuro komputerowe, które dało początek COMP Rzeszów, od samego początku koncentruje się na produkcji oprogramowania dla sektora bankowego. W 2005 roku COMP Rzeszów zmienił nazwę na Asseco Poland. Obecnie Asseco Poland zajmuje pierwszą pozycję wśród polskich dostawców oprogramowania dla bankowości.
Adam Góral za swój największy sukces w biznesie uważa właśnie stworzenie firmy COMP Rzeszów (obecnie Assece Poland), co, jak przyznaje, udało mu się zrealizować dzięki współpracy ze swoim wieloletnim warszawskim partnerem, firmą comp, najbliższymi współpracownikami i dużą grupą klientów, którzy mu zaufali. Jako swoje silne strony podaje pozytywne myślenie i konsekwencję w realizacji celów. Słabe punkty, które jego zdaniem skrytykowaliby specjaliści od oceny menedżerów, to cierpliwość w poszukiwaniu kompromisu i brak bezwzględności w niektórych sytuacjach biznesowych.
Adam Góral jest promotorem polskości rozwiązań informatycznych: "Podkreślenie z mojej strony sensu dbałości o polskość rozwiązań informatycznych wynika z mojego marzenia, aby Polacy mieli szansę mieć wpływ na to, co dzieje się w procesach globalizacyjnych".
Adam Góral ma żonę Ewę i córkę Agatę. Jest Konsulem Honorowym Republiki Słowacji w Polsce, a jako swoje credo życiowe podaje: "Przedsiębiorcy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej są zdolni do osiągania podobnych sukcesów jak ich koledzy z krajów najlepiej rozwiniętych".

Bożena Skibicka
Pani dr inż. Bożena Skibicka jest Prezesem Zarządu MIS SA, którą zbudowała od podstaw od 1992 roku. Firma specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu dedykowanych systemów wspomagających zarządzanie organizacją, procesami i dokumentami. Zatrudnia około 30 osób i ma wielu renomowanych klientów. Jest partnerem IBM o najwyższym statusie "IBM Premier Business Partner" oraz ma normę ISO 9001:2000. MIS S.A. jest przykładem dynamicznej średniej firmy prywatnej znajdującej od lat z sukcesami swoje miejsce na rynku informatycznym w Polsce.
Bożena Skibicka jest doktorem nauk ekonomicznych Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki oraz odbyła staż na Uniwersytecie w Tsukubie, Japonia. W latach 1982-1990 prowadziła zajęcia na Politechnice Wrocławskiej, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytecie w Tsukubie oraz Wyższej Szkole Ekonomicznej w Mariborze (Słowenia). Karierę w firmach komercyjnych rozpoczęła w połowie lat 80., początkowo jako niezależny konsultant w zakresie zarządzania biznesem. W latach 1989 - 1992 pełniła funkcje wiceprezesa i dyrektora generalnego Rex Sp. z o.o..
Bożena Skibicka jest od lat członkiem Władz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz członkiem Business Center Club, Międzynarodowego Stowarzyszenia Usługodawców (AFSMI), a także członkiem-założycielem Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.
Do zawodowych zainteresowań zalicza nowoczesne metody zarządzania, szczególnie w zakresie zarządzania wiedzą. Prywatne pasje to teatr, kino, jazda konna i narty.

Leszek Bogdanowicz
Absolwent Politechniki Gdańskiej, ukończył Wydział Elektroniki ze specjalizacją Teleinformatyka. Obronił pracę doktorską z zakresu zastosowania informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem na Uniwersytecie w Karlsruhe w Niemczech. Od wielu lat zaangażowany w projekty związane z wykorzystaniem nowych technologii, zwłaszcza Internetu, w budowie i udostępnianiu systemów informacyjnych oraz systemów wspierania społeczności (communities).
W 1995 roku uruchomił pierwszy wirtualny uniwersytet w Polsce - Wirtualną Akademię. Również w 1995 roku stworzył i udostępnił pierwszy portal - Wirtualną Polskę. W następnych latach rozwijał kolejne nowatorskie projekty, z których warto na pewno wspomnieć Wirtualną Kawiarenkę - w tamtych czasach jedyny polski czat internetowy, wokół którego powstała znacząca społeczności internetowa, spotykająca się na spotkaniach organizowanych przez niego (Spotkania Przyjaciół Wirtualnej Polski). W latach 1999-2001 współuczestniczył w tworzeniu i wprowadzaniu na rynek nowego portalu - Arena.pl. Od kilku lat zajmuje się problematyką związana z telewizją interaktywną. W latach 2004-2006 pełnił role kierownika projektu iTVP w Telewizji Polskiej S.A.
W lipcu 2006 objął stanowisko dyrektora nowoutworzonego w TVP SA. Ośrodka Mediów Interaktywnych. Odpowiada za całościową koncepcję rozwoju oraz działalności TVP S.A. w zakresie mediów interaktywnych, w tym: telewizji interaktywnej, Internetu, Intranetu, teletekstu, aplikacji mobilnych i innych technologii dystrybucji treści cyfrowych, a także technologii produkcji treści interaktywnych i realizacji usług interaktywnych. Pod jego kierownictwem uruchomionych zostało w TVP wiele nowatorskich projektów technologicznych i programowych. W ramach telewizji interaktywnej iTVP przeprowadzono m.in. zaawansowane transmisje sportowe nawet z możliwością wyboru kamery, udostępniono po raz pierwszy w Internecie film równocześnie z jego premierą kinową ("Oda do Radości"), zrealizowano multimedialny serwis interaktywny serialu "Oficerowie". W iTVP udostępniona została tez największa - blisko 3000 pozycji programowych - biblioteka programów i filmów na żądanie. W ramach projektu wdrożono również wysokowydajny ogólnopolski system dystrybucji treści audio-wizualnych do sieci Internet.

Grzegorz Fiuk
Ma 48 lat, jest zastępcą Dyrektora Departamentu Rozwoju Rejestrów MSWiA, a także Głównym Dostawcą (szefem projektu) PESEL2. Ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Na swoim koncie ma szerokie wdrażania rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie, usprawniających pracę administracji i zwiększających skuteczność obsługi interesantów.
Najważniejsze realizowane projekty:

 • PESEL2 - przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych realizowany przez MSWiA
 • e-Deklaracje - obsługa elektronicznych deklaracji podatkowych przedsiębiorców realizowany przez MF
 • członek komisji oceniającej ZPORR 1.5 oraz PHARE 2001 i 2002
 • projekty społeczeństwa informacyjnego dofinansowane ze środków ZPORR 1.5 i SPO WKP 1.5
 • Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - komponenty B1 i B3
 • zarządzanie miastem i finansami (Kraków, Wrocław, Gdańsk, Gliwice) finansowane przez EBOR
 • Biura Obsługi Interesantów wspomagane narzędziami informatycznymi
 • system klasy ERP (SAP R/6) - Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A.
 • systemy GIS i serwisy WWW map cyfrowych, portale Intranetowe
 • kompleksowa informatyzacja administracji publicznej
Osiągnięcia zawodowe:
 • członek Rady Informatyzacji
 • finalista w konkursie TeleInfo za 2002 i 2003r w kategorii administracja i służby publiczne
 • II miejsce w konkursie TeleInfo za 2001r w kategorii przemysł chemiczny i farmaceutyczny
 • Lider Informatyki w kategorii Administracja Państwowa ogłaszanego przez tygodnik menedżerów i informatyków ComputerWorld w 1998 roku oraz finalista konkursu w 1997 roku
Osiągnięcia osobiste: Bardzo udane małżeństwo (31 grudnia minęło 25 lat, 3 dzieci (syn - 25 lata, córki - 23 i 15 lat). Zainteresowania: praca społeczna (katolickie ruchy małżeńskie), aktywny wypoczynek, ogród, aktywny wypoczynek, praktycznie izolacja od telewizji (poza wiadomościami).

Maciej Stroiński
Za swoje największe osiągnięcie i sukces zawodowy uważa powiązanie trzech nurtów swojej działalności: naukowej, badawczo-rozwojowej i menedżerskiej, które pozwoliły mu być współtwórcą i aktywnym "budowniczym" Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i sieci PIONIER.Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki systemów rozproszonych i sieci komputerowych. Jest autorem ponad stu publikacji zamieszczonych w książkach, czasopismach i materiałach konferencyjnych oraz szeregu opracowań o charakterze badawczo-rozwojowym.
Od 1993 roku współtworzy Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, którego jest Dyrektorem Technicznym. Przez ostatnie lata PCSS rozwinęło się osobowo z 6 do 163 pracowników, stając się rozpoznawalnym w świecie centrum badawczo-rozwojowym w zakresie sieci nowych generacji, gridów i portali. Jest współautorem programu PIONIER: Polski Internet Optyczny - Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach tego programu wybudowano światłowodową sieć krajową dla środowiska naukowego, która jest jedną z najnowocześniejszych sieci naukowych w świecie. To ogromne przedsięwzięcie, w którym Maciej Stroiński miał znaczny udział, zakończyło się znaczącym sukcesem (aktualnie ponad 4000 km światłowodów, transmisja DWDM z 2 lambdami 10 Gb/s), mimo że ostatnie fragmenty tej sieci o długości 1200 km jeszcze są w trakcie realizacji. w tym wieloosobowym przedsięwzięciu. Dużą satysfakcję przyniosło mu uczestnictwo w budowaniu nowych usług i aplikacji dla tej sieci, w szczególności wirtualnego laboratorium, interaktywnej telewizji i bibliotek cyfrowych ważnych dla społecznego odbioru PIONIERa.

Ewa Hutny
Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki, Executive Master of Business Administration w Calgary University. Od marca 2006 r. redaktor naczelny miesięcznika PC Format, Wydawnictwo Bauer, największego polskiego magazynu komputerowego. Opracowała i wdrożyła nową koncepcję magazynu PC Format, dzięki czemu ten miesięcznik z mało znaczącego pisma stał się liderem rynku prasy komputerowej w Polsce. Po zmianie formuły przeprowadzonej przez Ewę Hutny, sprzedaż PC Formatu wzrosła ośmiokrotnie. W 2006 roku średni miesięczny nakład nowego PC Formatu wynosił ok. 200.000, a średnia sprzedaż miesięczna - ok. 150.000 i była najwyższa na całym polskim rynku.
Ewa Hutny nadała PC Formatowi nietuzinkowy kształt praktycznego nowoczesnego poradnika komputerowego, przystępnego i przyjaznego, propagującego technologie IT wśród "zwykłych użytkowników komputerów". Dzięki temu PC Format bardzo szybko zyskał ogromną popularność i sympatię w tym kręgu odbiorców. Opracowana przez nią formuła magazynu zakłada zaspakajanie wszystkich potrzeb użytkowników komputerów, związanych z komputerem i jego bliskim otoczeniem: pracą, edukacją, zabawą, rozrywką.
Ewa Hutny jest redaktorem i wydawcą prasy komputerowej z wieloletnim doświadczeniem. W latach 1997 - 2004 była redaktorem naczelnym, a od 2000 roku także wydawcą, Magazynu Komputerowego ENTER. Pod jej kierownictwem magazyn ENTER znacząco się rozwinął, zmienił formułę i zwiększył sprzedaż.
Tworząc dwa wysokonakładowe magazyny komputerowe, skierowane do szerokiej rzeszy mało i średnio zaawansowanych użytkowników, Ewa Hutny znacząco przyczynia się do popularyzacji technologii komputerowych, a także rozwoju polskiego rynku. W kierowanych przez siebie pismach zawsze ogromną uwagę przywiązywała do prostoty przekazu i praktycznego wymiaru zawartych materiałów. Sama jest także autorką wielu tekstów edukacyjnych, popularyzujących technologie IT.

Jan Madey
Ma 64 lata, żonaty, dwoje dzieci. W 1964 roku ukończył Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorem nauk matematycznych został w 1972 roku, doktorem habilitowanym nauk matematycznych w zakresie informatyki - w 1979 roku, a tytuł profesora nauk technicznych w zakresie informatyki uzyskał w 2001 roku.
Od początku swej kariery zawodowej jest związany z Uniwersytetem Warszawskim. Pełnił m.in. funkcję dyrektora Instytutu Informatyki (1984-1996), prodziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (1993-1996), prorektora (1996-2002) i pełnomocnika Rektora ds. Informatyzacji (2002-2005), a obecnie jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Informatyki oraz dyrektorem Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji.
W ciągu ostatnich 10 lat był, bądĄ jest m.in. przewodniczącym Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej (od 2003 roku), członkiem Forum KBN ds. Społeczeństwa Informacyjnego (od 2001 roku), członkiem Komitetu Informatyki PAN (od 1999 roku), członkiem Rady Informatyki przy Prezesie Rady Ministrów RP (1998-2002), członkiem Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (od 2005 roku) oraz wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (od 2003 roku). Ponadto przewodniczy zarządowi Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (od 1998 roku), jury polskiej edycji konkursu prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (od 1996 roku) oraz jest opiekunem drużyn studentów UW uczestniczących w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym (od 1994 roku).
Uczestniczył w wielu stażach zagranicznych (spędzając m.in. 3 lata w Europie Zachodniej i 7 lat w Ameryce Północnej jako wizytujący profesor) oraz projektach badawczych (krajowych i zagranicznych). Jest ekspertem MEN oraz recenzentem dla różnych wydawnictw i czasopism.
Laureat wielu prestiżowych nagród. Otrzymał m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal "Za zasługi dla obronności kraju", nagrody Ministra Edukacji, nagrodę "Złoty Procesor" i tytuł "Człowieka Roku 2003" redakcji Teleinfo, wyróżnienie firmy IBM “Award of Excellence", nagrodę im. Marka Cara oraz nagrodę Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
Do największych osiągnięć zalicza współautorstwo pionierskich programów dydaktycznych w zakresie informatyki, popularyzację języków programowania Algol 60 i Pascal oraz opiekę nad uzdolnioną młodzieżą (zdobywającą laury na poziomie światowym, m.in. w programowaniu) i jej promocję. Należy do Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Society for Software Engineering, IEEE oraz ACM.
Interesuje się fotografią i sportem.

Marek Miłosz
Dr inż. Marek Miłosz jest adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Lubelskiej (kierownik zakładu Inżynierii Oprogramowania i Baz Danych) oraz wykładowcą w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Autor, współautor i redaktor książek oraz publikacji z dziedziny inżynierii oprogramowania, architektury sieci, wdrożeń i eksploatacji systemów informatycznych. Realizator licznych projektów informatycznych w przemyśle i nauce. Organizator cyklu 10. konferencji Informatyk Zakładowy.
Współorganizator I Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania. Członek komitetów naukowych i organizacyjnych szeregu konferencji informatycznych. Członek Sekcji Inżynierii Oprogramowania Komitetu Informatyki PAN, członek Zarządu PTI (w dwóch kadencjach wiceprezes Zarządu PTI). Ogólnopolski Koordynator ECDL - od początku działania Biura ECDL w Polsce w 1997 r.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój informatyzacji w Polsce (2005) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006).

Patronat medialny Info Star 2006
Główny Patron Medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2015 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78