centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYKONTAKT

Nominowani 2009

17 maja 2010 roku podczas Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, po raz osiemnasty rozdane zostały nagrody INFO-STAR za wybitne osiągnięcia w świecie teleinformatyki.

Decyzją Kapituły podczas tajnego głosowania, Laureatami INFO-STAR 2009 zostali:

W kategorii Zastosowanie Teleinformatyki w Sektorze Publicznym
Witold Drożdż

W kategorii Propagowanie Prawa Teleinformatycznego
Piotr Waglowski

W kategorii Junior Biznesu Teleinformatycznego
Jarosław Główka

Pośmiertnie honorowym tytułem INFO-STAR został nagrodzony Jacek Karpiński - za szczególne osiągnięcia w świecie teleinformatyki.

Wyniki Konkursu ogłoszone zostały przez Organizatorów oraz Zaufanego Kapituły.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z uroczystości.

Poniżej przedstawiamy osoby nominowane do Nagrody INFO STAR za osiągnięcia w 2009 roku. Lista kandydatów uzgodniona została podczas posiedzenia Kapituły Konkursu w dniu 25 lutego 2010 roku. Nominacje otrzymali:

ZASTOSOWANIE TELEINFORMATYKI W SEKTORZE PUBLICZNYM
- Jan Maciej Czajkowski
- Witold Drożdż
- Kajetan Wojsyk

PROPAGOWANIE PRAWA TELEINFORMATYCZNEGO
- Marcin Maruta
- Jarosław Mojsiejuk
- Piotr Waglowski

JUNIOR BIZNESU TELEINFORMATYCZNEGO
- Andrzej Gąsienica-Samek
- Jarosław Główka
- Arkadiusz Seńko i Maciej Zawisza

Kapituła postanowiła uhonorować nagrodą pośmiertną Jacka Karpińskiego, za szczególne osiągnięcia w świecie teleinformatyki.


Dr Jan Maciej Czajkowski
Do 1990 roku - pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego, Specjalizacja: elektrochemia (m.in. prace nad elektrochemicznymi i elektromagnetycznymi komórkami pamięci) oraz zastosowania informatyki w elektrochemii, w tym do sterowania procesami technologicznymi. Prowadzone zajęcia dydaktyczne m.in. z podstaw informatyki, zastosowań informatyki w elektrochemii. Kierownictwo w kilkunastu badawczo-wdrożeniowych "projektach zamawianych", ponad 20 patentów uzyskanych z ww. dziedziny, wdrożonych ponad połowa. Informatyzacja Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 80-tych - pełnomocnik Rektora UŁ ds. informatyzacji uczelni, współorganizator miejskiej akademickiej sieci teleinformatycznej LODMAN w Łodzi w latach 1988-1990, 1990-1998 urlop ustawowy (funkcja prezydenta Miasta Zgierza), po 1998 - praca w Katedrze Geografii Miast - organizacja i kierowanie Regionalną Pracownią GIS. Wykłady z podstaw GIS, z zastosowania GIS w zarządzaniu lokalnym i regionalnym.
Od 1990 roku do dziś - nowe fascynujące doświadczenia życiowe - budowa prawnej i organizacyjnej infrastruktury samorządu terytorialnego w Polsce z maksymalnym wykorzystaniem rozwiązań ICT.
W latach 1990-1998 urlop ustawowy z uczelni i stanowisko prezydenta Miasta Zgierza. W tymże okresie wiele funkcji, związanych z samorządem terytorialnym i jego reprezentowaniem w różnych instytucjach: współorganizator restytucji i Wiceprezes Związku Miast Polskich - ZMP, delegat ZMP do prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego (KSST), delegat Polski do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE - Congress of Local and Regional Authorities of Europe) w Strasburgu, członek Komisji Finansów, Zarządzania i Struktur CLRAE, członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju CLRAE, członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRziST), współprzewodniczący Zespołu ds. Finansów Komunalnych KWRziST, przewodniczący Rady Rozwoju Regionalnego Województwa Łódzkiego, współprzewodniczący, później prezes fundacji skarbu państwa Rady Agencji Rozwoju Komunalnego (ARK), doradca Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, członek Sekretariatu Krajowego "HABITAT" (program ONZ dotyczący rozwoju osiedli ludzkich), członek Głównej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, członek Państwowej Rady Nieruchomości, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, współprzewodniczący Zespołu Ekspertów KWRziST ds. nowelizacji prawa geodezyjno - kartograficznego i GIS, przewodniczący zespołu informatycznego Unii Metropolii Polskich, ekspert Związku Miast Polskich (ZMP) ds. finansów publicznych, informatyzacji, geodezji i GIS, ekspert Związku Powiatów Polskich (ZPP) ds. finansów publicznych, informatyzacji, geodezji i GIS, przewodniczący komisji społeczeństwa informacyjnego ZPP.
Uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach i konferencjach, dotyczących zastosowań ICT oraz GIS w zarządzaniu lokalnym i regionalnym, organizowanych przez URISA (Urban and Regional Information Systems Association), NCGIA (National Center for Geographic Information and Analysis) i ASPRS (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing), członkostwo w URISA i ASPRS.
W ostatnim okresie (2003-2009) m.in.:
Pełnomocnik Prezydenta Łodzi ds. Informatyzacji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz ISO, dyrektor Biura Informatyki.
członek Rady Informatyzacji przy MSWiA I, II i III kadencji, Zastępca Przewodniczącego Rady Informatyzacji III kadencji,
członek Państwowej Rady Nieruchomości
współprzewodniczący Zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ds. Społeczeństwa Informacyjnego
przedstawiciel ZMP w grupie politycznej CEMR ds. Społeczeństwa Informacyjnego Sieci Szerokopasmowych (Congress of European Municipalities and Regions)
przedstawiciel polskich miast w KSF (Knowledge Society Forum), w ramach Eurocities
Koordynator wielu dofinansowywanych z UE projektów teleinformatycznych, realizowanych przez miasto Łódź, w tym kilku kluczowych dla Miasta (m.in. e-usługi, subregionalne sieci szerokopasmowe, e-inclusion). Koordynowanie unijnego projektu, realizowanego w ramach INTERREG - B3 Regiony na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych, zainicjowanie zorganizowania i uruchomienia w Łodzi i koordynacja funkcjonowania Microsoft Innovation Center, jedynego w świecie centrum innowacji Microsoft, ukierunkowanego na potrzeby administracji publicznej, zainicjowanie podpisania przez Miasto Łódź w ramach stowarzyszenia Eurocities europejskiej karty "e-Rights". Autor wielu opracowań dla organizacji samorządowych, z zakresu wykorzystania ICT na potrzeby samorządów i ich stowarzyszeń. Współpraca z MSWiA i krajowymi korporacjami samorządowymi w zakresie efektywnego wykorzystywania ICT w administracji publicznej, (kwestie prawne i organizacyjne),
- Odznaczenie Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego
- Odznaczenie Medalem Honorowym ZMP za działalność na rzecz Związku i samorządności (w 2000 r.)
- Odznaczenie Medalem im. Grzegorza Palki za działalność samorządową o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym (2004 r.)
- Odznaczenie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność samorządową w latach 1990-2009 (w 2009 r.)
- Wyróżnienie nominacją do Nagrody Marka Cara za osiągnięcia w dziedzinie integracji systemów informatycznych w administracji publicznej (2004 r.)
- Laureat Nagrody Marka Cara za osiągnięcia dot. zastosowań ICT w sektorze publicznym (2006 r.)
- Wyróżnienie w konkursie Lider Informatyki 2004 r. dla Miasta Łodzi w finale tego konkursu (osiągnięcia w dziedzinie informatyzacji Miasta).

Witold Drożdż
Urodzony w roku 1974 magister prawa, magister stosunków międzynarodowych, absolwent Studium Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Warszawskim.
Wieloletni Pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 1997 - 1999 Doradca Podsekretarza Stanu i Sekretarza Komitetu Rady Ministrów ds. Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych. W latach 1999 - 2007 zajmował kierownicze stanowiska w wielu firmach z branży ubezpieczeniowej, leasingowej i telekomunikacyjnej. Zasiadał w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od listopada 2007 do połowy marca 2010 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny za rozwój społeczeństwa informacyjnego, informatyzację administracji publicznej, rejestry państwowe, sprawy obywatelskie i infrastrukturę teleinformatyczną. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu powstała spójna i społecznie akceptowana Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, jako jeden z pierwszych dokumentów strategicznych rządu w obszarze nowych technologii.
Pełnomocnik Rządu ds. przygotowania organów administracji do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym. Wiceprzewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, Członek międzyresortowego Zespołu do Spraw Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego oraz Międzyresortowego Zespołu do Spraw Telewizji i Radiofonii Cyfrowej oraz Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Programu "Polska Cyfrowa".
Członek Rady Klubu Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Członek-założyciel Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz polskiego oddziału Stowarzyszenia Rozwoju Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISMS.
Laureat nagród "Infostat" 2009 i "Ambasador Gospodarki Cyfrowej - 2008 r."

Andrzej Gąsienica-Samek
(Ur. 1980) uzyskał dyplom magistra informatyki z wyróżnieniem na Uniwersytecie Warszawskim oraz ukończył podyplomowe studia z zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Podczas szkoły średniej oraz studiów zdobył wiele nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach, z których najcenniejszy jest tytuł mistrza świata w Programowaniu Zespołowym (ACM ICPC) wywalczony w 2003 roku w Beverly Hills razem z Tomaszem Czajką i Krzysztofem Onakiem.
Jeszcze przed zakończeniem studiów został Dyrektorem Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Comarch S.A., gdzie pracował w latach 2003-2008, rozszerzając przy tym działalność Centrum o wdrożenia. Zbudował sprawnie działający 50-cio osobowy zespół. Centrum zajmowało się rozwojem platformy OCEAN, która składała się z narzędzi raportujących, systemu obiegu dokumentów oraz portalu. Narzędzie raportujące OCEAN GenRap zostało wdrożone we flagowym produkcie ERP Comarch Optima adresowanym do sektora MSP, jest również podstawą nowego systemu ERP Altum, a także oferty Comarch Business Intelligence. Narzędzie to zostało wdrożone u ponad 10 tysięcy klientów na terenie całej Polski. System obiegu dokumentów OCEAN Workflow oraz OCEAN Portal są z powodzeniem oferowane na rynku administracji publicznej.
Podczas pracy w Comarch S.A,. Andrzej Gąsienica-Samek nadzorował wdrożenia systemu obiegu dokumentów między innymi w:
- Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (ok. 1000 użytkowników),
- Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (ok. 500 użytkowników),
- Urzędach Miasta Ciechanów i Miasta Zduńska Wola (paruset użytkowników).
W 2008 roku razem z Tomaszem Stachowiczem i Jeremiaszem Filipiakem założył firmę informatyczną Atinea Sp. z o.o., w której jest Prezesem Zarządu. Spółka specjalizuje się w prowadzeniu złożonych projektów informatycznych. Od pierwszego roku działalności spółka przynosi zyski, w obecnym roku zwiększyła zatrudnienie do 10 osób. Klienci spółki działają nie tylko w Polsce, ale i Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych. Realizowane projekty dotyczą złożonych zagadnień, takich jak systemy transmisji video, systemy Business Intelligence, Ecommerce oraz systemy zarządzania dokumentami i obiegu dokumentów.

Jarosław Główka
Ur. 14.05.1976, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek metody Ilościowe i Systemy Informacyjne) oraz Instytutu Orgmasz w Warszawie (Podyplomowe Studia Analityki Zarządzania), stypendysta Deutscher Akademischer Austausch Dients na Universitaet Passau w Niemczech (Mikroekonomia).
Z SKG S.A. związany od 10 lat, początkowo angażował się bezpośrednio w prace projektowe. Był kierownikiem jakości dużych projektów, np. Wdrożenia Ogólnopolskiego Systemu Obsługi deklaracji CELINA w 2004 r. oraz Systemu Statystyki Wewnątrzunijnej INTRASTAT. Jako pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania jakością był odpowiedzialny za procesy opracowania od podstaw i certyfikacji Systemu Zarządzania jakością - SKG S.A. otrzymała certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2000 w maju 2002 r. jako jedna z pierwszych firm informatycznych w Polsce.
Jako Wiceprezes Zarządu był odpowiedzialny za kontakty zagraniczne oraz projekty realizowane dla klientów w krajach Beneluxu, Słowacji, Bułgarii. Był architektem rozpropagowania w Polsce na szeroką skalę światowej klasy oprogramowania do audytu i analizy danych ACL, które obecnie, w polskiej wersji językowej, używane jest przez setki najważniejszych firm i instytucji samorządowych oraz rządowych, w tym Ministerstwo Finansów.
We wrześniu 2008 r. mianowany Prezesem Zarządu. Dzięki systematycznej pracy nad rozwojem spółki, utrzymał 19% wzrost przychodów w 2008 r. i uzyskał 38% wzrost w 2009 r. Do największych sukcesów na polu realizacji projektów w ostatnim czasie niewątpliwie należy projekt MDAS dla Litewskiej Administracji Celnej (patrz informacja poniżej), a także udane wdrożenie ogólnopolskie dla największych klientów korporacyjnych z branży handlowej.
Skutecznie realizuje plan Rozwoju produktów i usług w tradycyjnych dla spółki obszarach biznesowych jak handel zagraniczny, cła i handel detaliczny, a także nowych, jak np. ochrona zdrowia. Należy tu podkreślić, że najpierw jako Wiceprezes, a następnie jako Prezes Zarządu rozwinął i wdrożył do realnej działalności produkcyjnej współpracę z nauką polską doprowadzając do podpisania dwóch konsorcjów naukowo-przemysłowych: z Akademią Ekonomiczna w Katowicach i z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie.
Jarosław Główka jest jednym z nielicznych przykładów bezproblemowej zmiany pokoleniowej w Polskich rodzinnych firmach informatycznych, gdyż zastąpił na stanowisku Prezesa swojego ojca, założyciela firmy (24 lata temu), co nie spowodowało żadnych perturbacji, a wręcz przeciwnie, dało impuls do dalszego Rozwoju spółki.

Marcin Maruta
Radca prawny, od początku lat dziewięćdziesiątych związany z sektorem teleinformatycznym i telekomunikacyjnym.
Współpracował z kilkudziesięcioma firmami z branży ICT, od małych, polskich start-upów po międzynarodowe korporacje. Doradzał przy największych w Polsce kontraktach wdrożeniowych i outsourcingowych.
Jako ekspert brał udział w pracach związanych z sektorem ICT, w tym w kwestiach podatkowych (VAT, witholding tax), podpisu elektronicznego, ustaw okołointernetowych, bezpieczeństwa IT i retencji danych, prawa telekomunikacyjnego. Od lat regularnie publikuje w prasie branżowej (Computerworld) oraz wykłada - zarówno na uniwersytetach (zajęcia na informatyce UW z prawa IT) jak i w licznych firmach szkoleniowych.

Jarosław Mojsiejuk
Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, praca mgr pod kierunkiem Prof. Marka Safjana, Dyrektor w "Cyfrowym Polsacie S.A" i HP Polska. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Były pracownik naukowy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku długoletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na początku lat 90 tych.
W latach 1991-1992 Aktywnie uczestniczył w tzw pierwszej reformie samorządowej "gminnej" najpierw jako pracownik regionalnego biura pełnomocnika Rządu ds. reformy samorządu terytorialnego a później pierwszy Dyrektor Biura Sejmiku Samorządowego.
Organizator pierwszej Izby Gospodarczej (IPH) firm prywatnych w Białymstoku.
W latach 1992-2001 Dyrektor Departamentów i Biur w MSWiA m.in. Departamentu Spraw Obywatelskich i Departamentu Migracji i Uchodźstwa, Wicedyrektor Biura ds. organizacji KCIK i narodowego węzła Systemu Informacyjnego Schengen.
Autor i współautor projektów ustaw i aktów wykonawczych związanych m.in. z ochroną informacji, problematyką rejestrów i ewidencji w systemach teleinformatycznych, ekspert i uczestnik prac w Podkomisji Sejmowej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o podpisie elektronicznym z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Odniósł szczególny sukces w likwidacji obciążeń dla przemysłu teleinformatycznego pracach nad pierwsza ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (limity zbiórki). Autor lub współautor projektów wielu opinii najpierw PIIT a ostatnio PTI dot. projektów ustaw dot. e-administracji i e-gospodarki. Znawca problematyki e-postępowań administracyjnych, rejestrów państwowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Prelegent na wielu prestiżowych konferencjach. Prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego na podyplomowym studium rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Tropiciel absurdów prawnych i zwalczania barier w rozwoju e-gospodarki np. odkrywca słynnego problemu naklejania znaczka skarbowego na maila, składania wniosków papierowych aby można był złożyć elektroniczny (e-deklaracje), zwolennik uproszczeniu systemów prawnych dot. podpisu elektronicznego i e-faktury. Ekspert Polskiego Towarzystwa Informatycznego w pracach nad zmianami w tym zakresie przed Komisja "Przyjazne Państwo".
Autor publikacji na temat podpisu elektronicznego i gospodarki elektronicznej m.in. w: Vademecum Podpisu Elektronicznego. Rzeczpospolitej, Gazecie Bankowej, Elektronicznej Administracji etc.
2005 - 2007 Wiceprezes a obecnie członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. do niedawna Członek Rady Naukowej NASK z ramienia MNiSZW, i Zarządu Stowarzyszenia Dystrybutorów Sygnału Telewizyjnego "Sygnał".

Arkadiusz Seńko
Prezes Red Sky sp. z o.o.
25 lat. Już w szkole podstawowej samodzielnie uczył się programować. Podjął studia na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej, jednak w trakcie pierwszego roku przerwał naukę i zajął się pracą nad tworzeniem stron internetowych. Programista - samouk, pasjonat nowych technologii.
Twórca wielu serwisów internetowych. Współtwórca sukcesu spółki Medousa - właściciela serwisów: fotosik.pl, sms.pl.
Sztandarowy projekt firmy Red Sky SP z o.o. www.filestube.com - Wyszukiwarka multimediów dociera do 25 - 30 mln unikalnych użytkowników miesięcznie.
Pierwsza wersja działającej wyszukiwarki uruchomiona została niecałe 2 lata temu i udostępniona w wersji beta dla użytkowników.
Według najnowszego rankingu Google Ad Planner, z października 2009 roku, Grupa Wyszukiwarek Multimediów FilesTube plasuje się na 52 pozycji największych portali na świecie!*
Dla porównania inne popularne polskie serwisy, takie jak Onet.pl oraz Nasza-klasa, zajmują w rankingu kolejno 169 oraz 167 miejsce.
Ranking Google Ad Planner jest jedynym, oficjalnym zestawieniem witryn obejmujących serwisy z całego świata według poziomu ich oglądalności. FilesTube.com wyprzedza w rankingu Google Ad Planner tak znane na całym świecie serwisy, jak: Digg.com, Metacafe.com, Friendster.com, Odnoklassniki.ru, czy Reuters.com.
*źródło: google.com/adplanner

Piotr Waglowski
Urodził się 17 maja 1974 roku w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w którym pisze rozprawę doktorską.
Piotr Waglowski działa jako niezależny konsultant, zajmując się m.in. prawnymi aspektami społeczeństwa informacyjnego, wsparciem projektów wydawniczych i analizą prawną dotyczącą uruchamiania i prowadzenia inicjatyw internetowych. Jest autorem książki "Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu" oraz wielu ekspertyz, opinii prawnych i publikacji prasowych, prowadzi też szkolenia i wykłady.
Od 1997 roku prowadzi internetowy serwis "VaGla.pl - Prawo i Internet", gdzie zajmuje się prawnymi aspektami internetu i społeczeństwa informacyjnego. Serwis ten zyskał znaczne uznanie w środowiskach prawników, informatyków i mediów publicznych.
Współpracuje ze spółką doradztwa strategicznego UBIK Business Consulting Sp. z o.o. jako doradca zarządu oraz jako ekspert akredytowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (m.in. w dziedzinie "Innowacje i nowe technologie").
Wcześniej współpracował m.in. jako konsultant ds. e-business wydawnictwa MUZA SA, dyrektora ds. marketingu w 3W Internet Marketing sp. z o.o., zastępca dyrektora serwisu Wprost Online, konsultant prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
Jest członkiem Kolegium Centrum Badań i Edukacji Prawno-Informatycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prowadzi zajęcia z systemów CMS na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Piotr Waglowski jest członkiem-założycielem stowarzyszenia Internet Society Poland, w którym w latach 2001 - 2006 był członkiem Zarządu i jest nim również obecnie. Należy też do grona Twórców Polskiej Wikipedii.
Od marca 2007 jest członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, reprezentując spółkę UBIK Business Consulting.
W listopadzie 2005 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla rozwoju informatyzacji w Polsce.

Kajetan Wojsyk
Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Doktorat nauk technicznych uzyskał w 1983 r. w Politechnice Warszawskiej. Wieloletni nauczyciel akademicki w Politechnice Częstochowskiej, później kierownik Pracowni Badań i Analiz OBR APPU, obecnie adiunkt w Instytucie Edukacji Technicznej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Prowadzi także wykłady na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Od 1974 r. interesuje się informatyką, jej zastosowaniami w nauce i technice, a przede wszystkim w administracji. Zajmuje się kształtowaniem "świadomości informatycznej" ludzi zmuszonych do korzystania ze współczesnych - innych niż kartka papieru i telefon - środków przekazu informacji. Szczególnie jest mu bliska idea społeczeństwa informacyjnego, której w całości podporządkowuje aktywność zawodową. W oparciu o fakt, że każdy człowiek był, jest lub będzie "klientem" administracji, konsekwentnie, w różnych formach (publikacje, konferencje, szkolenia) walczy o zmiany w funkcjonowaniu administracji publicznej umożliwiające jej przemianę z "papierowej" - bardzo kosztownej, niesprawnej i archaicznej w tanią, "elektroniczną". Zdeklarowany przeciwnik bezmyślnej "komputeryzacji".
Prowadzi szeroką i intensywną działalność szkoleniową oraz publikacyjną w ramach różnego rodzaju szkoleń, seminariów i konferencji. Działalność szkoleniową opiera o doświadczenie praktyczne. Od 1994 roku pracował na stanowiskach inspektora, następnie kierownika Referatu Informatyzacji, z-cy naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej, z-cy naczelnika Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miasta Częstochowy i ostatecznie Informatyka Miejskiego - Naczelnika Wydziału Informatyki. Kierowany przez niego zespół konsekwentnie i skutecznie wprowadza do praktyki administracji publicznej nowe rozwiązania informatyczne, stanowiące wzory godne naśladowania. Urząd Miasta Częstochowy był trzykrotnie nominowany do nagrody Lider Informatyki w konkursie tygodnika Computerworld (i został laureatem tej nagrody w roku 2007), uzyskał Złoty Laur dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki administracji publicznej w roku 2005 (konkurs tygodnika Teleinfo), Złotą @ w roku 2007 oraz EuroCrest Award w roku 2008.
Wiceprezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie". Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Marka Cara i laureat tej nagrody w roku 2005. Członek Rady Programowej dwumiesięcznika Elektroniczna Administracja, Rady Programowej Forum Teleinformatyki, Rady Archiwalnej, Rady Konsultacyjnej Projektu PESEL2. Członek Komitetu Sterującego projektu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej woj. śląskiego). Członek PTI. Za zasługi dla samorządu terytorialnego oraz działalność na rzecz budowania systemów informatycznych odznaczony na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Maciej Zawisza de Sulima
Członek zarządu Red Sky sp. z o.o.
24 lata. W szkole średniej samodzielnie nabierał umiejętności w wybranych działach informatyki. Przyjęty na studia na Wydziale Informatyki PS, nie podjął ich , lecz zdecydował się na pracę. Współtwórca serwisu Fotosik.pl oraz innych należących do spółki Medousa. Zainteresowanie pracą przy tworzeniu serwisów to jego pasja, a w wolnym w czasie wędkarstwo.
Współtwórca:
www.filestube.com - Wyszukiwarka multimediów,
www.efox.pl - Porównywarka cen w sklepach internetowych,
www.carocean.co.uk - Wyszukiwarka ofert motoryzacyjnych

e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2015 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78