centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYKONTAKT

Nominowani 2012

16 maja 2013 roku podczas Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego w Oranżerii ENDORFINY po raz dwudziesty pierwszy rozdane zostały nagrody INFO-STAR za wybitne osiągnięcia w świecie teleinformatyki.

Decyzją Kapituły podczas tajnego głosowania Laureatami INFO-STAR 2012 zostali:

W kategorii Osiągnięcia Biznesowe - Piotr Bieliński (Współzałożyciel, Action)
W kategorii Rozwiązania Informatyczne - dr Janina Mincer-Daszkiewicz (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego)
W kategorii Propagowanie Informatyki - dr hab. inż. Bolesław Szafrański (Profesor nadzwyczajny w Wydziale Cybernetyki, WAT)

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


Poniżej przedstawiamy osoby nominowane do Nagrody INFO STAR za osiągnięcia w 2012 roku. Lista kandydatów uzgodniona została podczas posiedzenia Kapituły Konkursu w dniu 22 marca 2013 roku. Nominacje otrzymali:

OSIĄGNIĘCIA BIZNESOWE
- Piotr Bieliński (Action)
- Dominik Libicki (Cyfrowy Polsat)
- Andrzej Wach (Bonair)

ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE
- Dariusz Śpiewak (ZUS)
- dr Janina Mincer-Daszkiewicz (Uniwersytecki System Obsługi Studiów)
- Sebastian Christow (Departament Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki)

PROPAGOWANIE TELEINFORMATYKI
- Krzysztof Kowalczyk (HardGamma)
- Łukasz Zjawiński (TechMine)
- dr hab. inż. Bolesław Szafrański (WAT)


Piotr Bieliński
Piotr Bieliński Jest jednym z współzałożycieli ACTION S.A. i pomysłodawcą większości z realizowanych przez spółkę projektów. Obdarzony umiejętnością dostrzegania atrakcyjnych nisz rynkowych, podjął decyzję o wprowadzeniu do oferty spółki m.in. wysokomarżowych marek własnych: ActiveJet i ACTINA. Dowodem na jakość i uznanie ekspertów dla produktów ACTION, jest wygrany prestiżowy przetarg na dostawę serwerów Actina Solar do CERN, to jedyne polskie serwery w tym ośrodku badawczym. Piotr Bieliński swoimi działaniami wyprzedza rynek, czego dowodem jest również inwestycja w projekty e-commerce (m.in. gram.pl, more4kids.pl, tablety.pl). Zarządzana przez Piotra Bielińskiego Grupa Kapitałowa wypracowała w trudnym dla branży 2012 roku rekordowy w swojej historii obród - ponad 1 miliard dolarów. Z kolei w rankingu Giełdowa Spółka Roku 2012, ACTION S.A. uplasowała się na bardzo wysokim, 30. miejscu i była jedyną spółką wśród dystrybutorów sprzętu IT, która znalazła się w pierwszej setce zestawienia. W kategorii "Kompetencje Zarządu" rankingu, spółka znalazła się na jeszcze wyższym, 20. miejscu.
Jako współtwórca nowoczesnego rynku dystrybucji i produkcji sprzętu IT, Piotr Bieliński dwukrotnie zdobył tytuł "Postaci Roku IT". Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest osobom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w prowadzeniu firmy z branży IT, wprowadzającym nowe idee i projekty oraz, co równie ważne, stosującymi zasady fair play w biznesie. Piotr Bieliński docenia rolę edukacji. ACTION Centrum Edukacyjne po raz drugi otrzymało tytuł Partner Roku 2012, nagrodę przyznawaną przez Microsoft. Wielką pasją Piotra Bielińskiego jest sport, który zarówno uprawia jak i wspiera finansowo. Szczyty zdobywa nie tylko w biznesie, w marcu 2011 zdobył Kilimandżaro w dwa dni.


Sebastian Christow
Sebastian Christow Absolwent Wydziału Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. W 2009 ukończył studia podyplomowe - Zarządzanie zasobami IT na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej. Od 1997 roku nieprzerwanie związany z Ministerstwem Gospodarki. Przeszedł wszystkie szczeble kariery w organizacji. W roku 2007 złożył z wynikiem pozytywnym egzamin do Państwowego Zasobu Kadrowego. Od samego początku kieruje projektami informatycznymi różnej wielkości. W 2008 roku w ramach CAF - kierownik zespołu opracowującego strategię informatyzacji Ministerstwa Gospodarki na lata 2009 - 2011. Współtwórca metodyki projektowej Ministerstwa Gospodarki. Kierownik projektu partnerstwa Polski na targach CeBIT 2013. Kierownik projektu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl). Za projekt Ministerstwo Gospodarki otrzymało wyróżnienie Computerworld Lider Informatyki 2011.
Motto: "Szybkość działania na rzecz sprawnej administracji i efektywnego Państwa" Strategia departamentu: 3U - Ułatwić, Uprościć, Usprawnić.


Krzysztof Kowalczyk
Krzysztof Kowalczyk Założyciel i partner zarządzający HardGamma Consulting (wcześniej jako UBIK Business Consulting, firma doradztwa strategicznego działająca na rynku TMT i startupów technologicznych) oraz HardGamma Ventures (fundusz Venture Capital wczesnego etapu, w ramach którego działa akcelerator startupów GammaRebels). Wyróżniony w kategorii "Best VC Partner of the Year" w konkursie The Europas (2011). W ciągu ostatnich kilku lat Krzysztof zainwestował w prawie 40 firm informatycznych, z czego trzynaście poprzez akcelerator GammaRebels.
Jako jeden z nielicznych Polaków zaangażowany w wiele wiodących międzynarodowych akceleratorów technologicznych - mentor i inwestor w TechStars London, Springboard i Springboard Internet of Things, mentor w HackFwd, Seedcamp, StartupHighway, StartupBootcamp i StartupSauna. Sędzia w wielu konkursach startupów - m.in. IPO48 (2010), E-nnovation (2010, 2011, 2012), Labstar WP.pl (2011), London Web Summit (2012), Aulery (2012-2013).
Członek komitetów programowych i współorganizator międzynarodowych konferencji E-nnovation (Poznań, od 2010) i BitSpiration (Kraków, od 2012), poświęconych promowaniu rozwiązań IT/Software/Internet/E-commerce. Członek komitetu organizującego konferencję Jesienne Spotkania Polskiego Towarzystwa Informatycznego, odpowiedzialny za tematy związane z Internetem, WWW i startupami (edycje 2006-2010).
W 2011 zorganizował pierwszy w Polsce Startup Weekend w Warszawie, w którym wraz z sędziami i mentorami udział wzięło prawie 200 osób. Do końca 2012 na świecie w ponad 300 miastach odbyło się prawie 700 Startup Weekendów, w których udział wzięło 57 000 osób i stworzono 5 000 startupów. Krzysztof był też sędzią i mentorem w kolejnych polskich Startup Weekendach odbywających się w Poznaniu, Krakowie i Trójmieście. W 2007 wspólnie z Arturem Kurasińskim stworzył spotkania Aula Polska, odbywające się do dziś w cyklu 2-tygodniowym spotkania poświęcone promowaniu przedsiębiorczości technologicznej. Tylko w pierwszych 3 latach działania Auli odbyło się prawie 70 spotkań, na których wystąpiło ok. 270 prelegentów, a udział wzięło ponad 6000 osób. W 2009 zorganizował pierwszy MiniSeedcamp w Polsce. W latach 2010-2011 organizował w cyklu miesięcznym spotkania PitchRally, będące platformą spotkań startupów technologicznych i inwestorów.
Krzysztof ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie (Zarządzanie Systemami Informatycznymi, 2001), uzyskując dodatkowo dyplom CEMS Master's Degree w International Management (2001) i dodatkowy dyplom Studiów Ekonomicznych w Języku Niemieckim (Deutsch-Polnisches Akademiker Forum, w kooperacji z Uniwersytetem w Duisburgu i Uniwersytetem Mainz). Pracował w firmach Procter&Gamble (2000), Lycos Europe (2000-2001) i McKinsey&Company (2003-2004). W latach 2001-2008 był asystentem Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Informatyki Gospodarczej oraz wykładowcą w programach Warsaw Executive MBA i CEMS (Community of European Management Schools - Master in International Management). Jest członkiem założycielem Internet Society (ISOC) Poland.


Dominik Libicki
Dominik Libicki Jest Prezesem Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. Pełni również funkcje Prezesa Zarządu INFO-TV-FM Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o. Zasiada w Radzie Nadzorczej POT Sp. z o.o. Od 2005 roku jest Wiceprezesem Związku Pracodawców Prywatnych Mediów, działającego w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe związane jest głównie z branżą produkcji telewizyjnej. Był Dyrektorem Zarządzającym w PAI Film oraz prowadził własną firmę producencką Studio Meg. W latach 2005 - 2006 był członkiem, a w latach 2006 - 2008 Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. W latach 1999 - 2011 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Polskie Media S.A. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.


Janina Mincer-Daszkiewicz
Janina Mincer-Daszkiewicz Ukończyła studia informatyczne na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, tutaj także uzyskała doktorat w dziedzinie nauk matematycznych. Od ponad 30 lat jest związana z macierzystą uczelnią jako nauczyciel akademicki, prodziekan, senator, członek wielu komisji wydziałowych i uniwersyteckich. Jej zainteresowania naukowe obejmują systemy operacyjne, systemy rozproszone, ocenę wydajności systemów, inżynierię oprogramowania (metody formalnej dokumentacji i specyfikacji, prowadzenie projektów informatycznych).
Od 1999 roku kieruje rozwojem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) -- zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi spraw studiów. USOS jest własnością konsorcjum MUCI (Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji) powołanego do życia przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. Obecnie z USOSa korzysta już ponad 40 polskich uczelni i corocznie ta liczba rośnie.
USOS to przedsięwzięcie non-profit, realizowane przez uczelnie dla uczelni. Wykonawcy systemu są zarazem jego użytkownikami. System obejmuje scentralizowaną bazę danych obsługiwaną przez pracowników administracji uczelnianej oraz szereg stowarzyszonych serwisów internetowych dla kandydatów na studia, studentów i nauczycieli akademickich. W roku 2007 europejska organizacja zajmująca się problematyką informatyzacji wyższych uczelni EUNIS (European University Information Systems) przyznała MUCI za USOS prestiżową nagrodę EUNIS Elite Award of Excellence.
Pod jej opieką powstał także KReM (Krajowy Rejestr Matur) -- system pośredniczący w przekazywaniu wyników egzaminów maturalnych z 8 Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych do 95 uczelni wyższych, IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) -- aplikacja służąca do rekrutacji kandydatow na studia na 25 uczelniach wyższych, IRK-MOST -- system wspierający obsługę studentów uczestniczących w programie MOST realizowanym na 19 polskich uniwersytetach i wiele innych aplikacji webowych używanych na polskich uczelniach. Od 2011 roku z ramienia MNiSW jest kierownikiem merytorycznym projektu POL-on (zintegrowanego systemu informacji o szkolnictwie wyższym w Polsce).


Bolesław Szafrański
Bolesław Szafrański Profesor nadzwyczajny w Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, pracownik naukowy (dziedzina - informatyka, specjalność - bazy danych), nauczyciel akademicki, członek i następnie (od 2006r) przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki oraz organizator i kierownik Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Seminarium "Problemy Badawcze i Projektowe Informatyzacji Państwa" stanowiących platformę wymiany poglądów przedstawicieli administracji, branży informatycznej i nauki. Członek rad programowych wielu konferencji informatycznych. W pracy badawczej, projektowej i dydaktycznej, zajmuje się m. in. modelowaniem infrastruktury informacyjnej państwa, systemami bazy danych, referencyjnością, interoperacyjnościa i bezpieczeństwem systemów informacyjnych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym książek "System operacyjny RT-11", " Komputery rodziny VAX", tłumaczeń monografii "Wprowadzenie do baz danych, "Kryptografia i ochrona danych" oraz "Wstępu do architektury korporacyjnej" (współautorstwo koncepcji i redakcji naukowej"), szeroko wykorzystywanych w programach studiów oraz pracach projektowych. Autor serii prezentacji upowszechniającej wiedzę nt. modelowania infrastruktury informacyjnej państwa, modelowania danych, architektury korporacyjnej, interoperacyjności i referencyjności, które prezentował w ramach Linii Współpracy Rządu i Samorządu oraz na krajowych konferencjach, szkoleniach i seminariach informatycznych. Pomysłodawca i moderator dyskusji środowiskowych, m.in. "Nocnych dyskusji architektów".


Dariusz Śpiewak
Sebastian Christow Członek Zarządu ZUS nadzorujący Pion Operacji, Eksploatacji Systemów i Bezpieczeństwa Informacji. Absolwent wydziałów Finansów i Bankowości oraz Informatyki i Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania zasobami IT w Instytucie Informatyki i Automatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.
Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Dysponuje certyfikatami z metodyki zarządzania projektami PRINCE2, budowy architektury korporacyjnej TOGAF 8 oraz zarządzania usługami informatycznymi zgodnie z metodyką ITIL. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej pracował w sektorze bankowym. Posiada bogate doświadczenie w realizacji dużych projektów informatycznych.
W latach 2001-2002 zajmował stanowiska specjalisty ds. produktów bankowości internetowej w Fortis Bank Polska S.A. oraz managera projektów bankowości internetowej w Citibank Handlowy w Warszawie S.A. Następnie przez blisko pięć lat był dyrektorem departamentu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiedzialnym za koordynację prac wdrożeniowych systemu informatycznego dopłat dla rolnictwa IACS.
W ramach pracy w Agencji pełnił również funkcję kierownika projektów informatycznych: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Projektu PA2A. Następnie objął stanowisko senior managera w firmie doradczej KPMG Advisory Poland gdzie odpowiadał za zarządzanie projektami informatycznymi w imieniu klientów - m.in był kierownikiem projektu wdrożenia systemu logistycznego w Poczcie Polskiej.
Był prezesem zarządu spółki Post-Tel z grupy Poczty Polskiej, która to spółka realizuje zadania z zakresu usług IT na rzecz Poczty Polskiej.


Łukasz Zjawiński
Łukasz Zjawiński Twórca i organizator TechMine Innovation Community, społeczności skupiającej przedsiębiorców, osoby zajmujące się technologią oraz inwestorów. TechMine tworzy ekosystem, wspierający i promujący innowacyjną przedsiębiorczość. Wspomaga przedsięwzięcia z obszaru nowych technologii oraz pomaga ludziom poszukującym możliwości rozwoju, współpracy i inwestycji. Głównym obszarem zainteresowania są informatyka i Internet, ale członkami społeczności TechMine są też przedsiębiorcy, dla których Internet stanowi tylko narzędzie realizacji przedsięwzięć w różnych branżach. W ramach TechMine odbywają się spotkania i konferencje, nastawione na promocję i edukację w obszarze przedsiębiorczości innowacyjnej. TechMine współpracuje z lokalnymi organizacjami, firmami oraz Uniwersytetem Śląskim.
Łukasz Zjawiński jest też ekspertem z obszaru aplikacji mobilnych. Już w 2007 roku promował aplikacje i rozwiązania mobilne, jako istotny kierunek w którym podąży branża IT i społeczeństwo. Prelegent na konferencjach z obszaru nowych technologii, gdzie mówił o możliwościach oraz przyszłości aplikacji i rozwiązań mobilnych. Założyciel jednej z pierwszych w Polsce firm tworzących aplikacje mobilne - Softical.


Andrzej Wach
Andrzej Wach Jest Prezesem Zarządu oraz współzałożycielem Bonair SA - firmy, której działalność od początku jej istnienia, czyli od 1991 r. pozostaje zawsze spójna z misją, jaką jest dostarczanie najwyższej jakości usług i rozwiązań informatycznych wspierających Klientów w osiąganiu ich celów biznesowych.
Bonair jest na polskim rynku pionierem zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie. Spółka jako pierwsza wdrażała te systemy w największych polskich przedsiębiorstwach, takich jak LOT, Exbud, Ciech, Ciech-Stomil, Rolimpex, Cementownia Ożarów, Cukrownia Lublin, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Gdyni, MPK w Krakowie, Zakłady Energetyczne w Częstochowie i w Białymstoku czy Mostostal Export.
Obecnie Bonair specjalizuje się we wdrażaniu systemów wspierających zarządzanie klasy ERP, CRM i Business Intelligence. Tworzy też wysoko zaawansowane rozwiązania branżowe dla banków, instytucji finansowych, zakładów produkcyjnych i usługowych oraz administracji publicznej. Firma jest liderem i czołowym partnerem Microsoftu w zakresie rozwiązań biznesowych. Zatrudnia przeszło 140 osób, w tym wysoko wykwalifikowanych analityków, projektantów, konsultantów, programistów i inżynierów systemowych. Działa na terenie całej Polski, realizuje także projekty międzynarodowe. Ma szereg prestiżowych nagród i wyróżnień.
Andrzej Wach, od ponad 21 lat buduje firmę z wizją, rozwijając ją organicznie przez tworzenie nowatorskich rozwiązań, dostarczanie wysokiej jakości usług oraz tworzenie zespołu wysokiej klasy fachowców. Bonair dziś to nowoczesna, dobrze zorganizowana firma, realizująca skomplikowane projekty i specjalizowane rozwiązania. Naszym istotnym atutem jest lista referencyjna, która powstawała przez 20 lat - mówi Andrzej Wach.
Andrzej Wach jest absolwentem New York City University, Mechanical Engineering Department (1983). Współzałożyciel Bonair USA, Inc (1985) w USA i Bonair Sp. z o.o. w Polsce (1991).
Prywatnie Andrzej Wach pasjonuje się lotnictwem, działa w Krajowym Towarzystwie Lotniczym AOPA Poland. Ma licencję pilota szybowcowego i samolotowego z unikalnymi w Polsce uprawnieniami na wodno samoloty i łodzie latające. Jest również entuzjastą żeglarstwa morskiego i sportów motorowodnych.
Pozostałe doświadczenie zawodowe:
1991 - 1993 Dyrektor Zarządzający oddziału Bonair USA, Inc w Polsce
1989 - 1991 Senior Development Engineer, JohnsonMatthey, Wayne, Pa, USA
1985 - 1989 Operations Manager, Bonair USA, Inc., Teterboro, NJ, USA
1983 - 1985 Engineer, American Standards Testing Bureau, Inc., NYC, USA

e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2015 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78