centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Poznań, 8.04.2003 Koordynator: Karolina Popek
PROGRAM

10:00 Biuletyn Informacji publicznej - wymagania, ochrona zasobów, aktualizacja.
Kajetan Wojsyk
UM Częstochowa
11:00 Zarządzanie dokumentami i przepływem pracy na przykładzie wdrożenia w UM Konin
Sebastian Krawczyk
MIS S.A.
11:30 Praktyczne aspekty zastosowania PKI i podpisu elektronicznego w administracji.
Jacek Borowski
Signet
12:00 Poczęstunek
12:30 Teoria i praktyka zarządzania informacją w administracji samorządowej
  • Jak zaplanować informatyzację urzędu - Czyli od czego zacząć? - opis metodyki
  • Koncepcja kompleksowej informatyzacji urzędu - Czyli do czego dążyć - wizja przyszłości
  • Wdrożenie w UM Łomianki - Czyli co można osiągnąć? - studium przypadku

Rafał M. Gęślicki
UM Łomianki
14:00 Usługi składowania i administrowanie zasobami informatycznymi.
Wiesław Patrzek
UM Gdańsk
15:20 Projekt ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Artur Kolesiński, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Departament Promocji Społeczeństwa Informacyjnego
16:00 Zakończenie

UWAGA - tematy prezentacji firmowych mogą różnić się w poszczególnych miastach.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78