centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Częstochowa, 25.06.2003 Koordynator: Tomasz Bykowski

Pod honorowym patronatem Prezydenta Częstochowy, wiceprezesa Związku Miast Polskich - dr inż. Tadeusza Wrony

Pod patronatem merytorycznym Stowarzyszenia "Miasta w Internecie"

PROGRAM

25 czerwca 2003 r.
10:00 Wystąpienie powitalne Prezydenta Częstochowy, Pana Tadeusza Wrony
10:10 Wykład inauguracyjny: "Geneza systemów demokratycznych -ewolucja systemu przekazu informacji"
prof. Tomasz Goban-Klas
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu
10:40 Wykład: "Informacja usługa publiczną"
Maciej Hejman
Stowarzyszenie Miasta w Internecie
11:10 Wykład: "Organizacyjne sposoby prowadzenia BIP"
Wiesław Patrzek
Barbara Kopaczewska
UM Gdańsk
11:40 Prezentacja: "BIP-budowanie dostępu do informacji publicznej
Marek Kotzian
REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
12:10 Przerwa, obiad
12:50 Prezentacja merytoryczna: "Praktyczne aspekty rozwiązań typu e-government w administracji samorządowej"
Wojciech Bąkowski
Empolis Polska
13:20 Prezentacja merytoryczna "e-podpis w administracji publicznej"
Mirosław Januszewski
Signet
13:50 Prezentacja: "Komunalna Karta Chipowa"
Jerzy Kiszka
EMAX
14:20 Prezentacja: "Składowanie informacji - bezpieczeństwo danych BIP"
Marek Pogoda
Jerzy M. Zaczek
CCNS
14:50 Przerwa
15:10 Wykład "Metody zasilania informacjami - wewnętrzna organizacja BIP"
Kajetan Wojsyk
Stowarzyszenie Miasta w Internecie
15:40 Wykład "BIP i co dalej - elektroniczne biuro obsługi klienta/interesanta - problemy identyfikacji klientów (interesantów) administracji"
  • Informacja jako usługa publiczna, czyli jak, kogo i dlaczego informować?
  • Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca, czyli co można załatwić zdalnie i dlaczego to nie działa?
  • Problemy identyfikacji klientów administracji, czyli skąd wiedzieć, kto zacz?

Rafał Gęślicki
UM Łomianki
16:10 Dyskusja panelowa "Studium przypadku zrealizowanego projektu BIP, na przykładzie UM Łomianki i UM Sopot"
Rafał Gęślicki - UM Łomianki
Wiesław Patrzek - UM Gdańsk
17:00 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78