centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.11.2003 Koordynator: Karolina Popek

PROGRAM

27 listopada 2003r.
10:00 Otwarcie konferencji przez prowadzącego obrady Rafała Gęślickiego
10:05 Wykład:"Doświadczenia dotychczasowego okresu wdrażania BIP (od 01.07.2003 r.) - ocenne uwagi ogólne z perspektywy organizacji korporacyjnej"
Rudolf Borusiewicz
sekretarz generalny ZPP
;

"BIP i co dalej?"
Marcin Ozurkiewicz
ekspert ZPP
10:50 Wykład : "Zasady organizacyjne BIP":
 • odpowiedzialność merytoryczna;
 • obsługa techniczna - samowystarczalność czy outsourcing?
 • sposoby dostarczania koniecznych informacji
 • korzyści z BIP dla jednostek administracji;
 • przyjęte rozwiązania w zakresie finansowania BIP.
Wojciech Pelc
UM Poznania
11:35 "Techniczne udostępnianie zasobów z sieci wewnętrznej UM Poznania w Internecie"
Bartosz Lewandowski
Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe
11:55 Przerwa kawowa
12:15 Wykład : "Jak połączyć zarządzanie dokumentami a systemem bazo-danowym BIP"
Kajetan Wojsyk
UM Częstochowa
13:00 "System BIPLO - wdrażanie ujednoliconego systemu podmiotowych stron BIP"
Rafał Kula
LOGONET Sp. z o.o. Grupa Logon
13:35 Prezentacja : "Integracja systemu zarządzania informacją i BIP - na przykładzie funkcjonujących rozwiązań w U.M. Łomianki"
Rafał Gęślicki
Honesta
14:10 Przerwa na lunch
14:40 Wykład : "Zasady ochrony danych osobowych i ochrony prywatności a jawność i dostępność informacji publicznej"
Julia Pitera
Prezes Zarządu Transparency International Polska
15:15 Wykład: Aspekty prawne i procedury przygotowawcze do upublicznienia informacji - na temat:
 • zamierzenia działań władzy ustawodawczej i wykonawczej;
 • projektowania aktów normatywnych;
 • realizacji zadań publicznych;
 • wymogu możliwości śledzenia spraw bieżących (stan przyjętych spraw, kolejność ich załatwiania);
 • danych publicznych.
Grzegorz Sibiga
Kancelaria Prawna "Traple, Konarski, Podrecki"
16:15 Wykład: "Wnioski praktyczne w zakresie infrastruktury BIP".
 • Wiarygodność informacji i odporność na nieuprawnioną ingerencję w treść;
 • Czas ważności i archiwizowanie informacji;
 • Monitorowanie zmian (obowiązek bieżącej rejestracji zmian w treści informacji) - poprzez prowadzenie dziennika;
 • Technologie informatyczne BIP.
Grzegorz Fiuk
UW Szczecin
17:00 Zakończenie programu konferencji, rozdanie Certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78