centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 04.06.2003 Koordynator: Karolina Popek

PROGRAM

4 czerwca 2003 r.
10:00 otwarcie konferencji, prezentacja programu
Objęcie prowadzenia obrad przez Kajetana Wojsyka
wykłady inauguracyjne:
10:10 "Geneza systemów demokratycznych - ewolucja systemu przekazu informacji"
prof. Tomasz Goban-Klas
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
10:40 "Dostęp do informacji publicznej a kanony społeczeństwa informacyjnego"
Tadeusz Jarmuziewicz
Poselski Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego
11:00 Zasady prawa dostępu do informacji publicznej:
  • Informacje podlegające udostępnieniu ;
  • Formy udostępnienia informacji ;
  • Udostępnianie informacji na wniosek ;
  • Kryteria ograniczeń w dostępie do informacji publicznej ;
  • Model podmiotowych stron BIP - jego cechy i interpretacja techniczna w świetle obowiązujących ustaw i rozporządzeń
dr Grzegorz Sibiga
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im.L.Koźmińskiego
Kancelaria Prawna Traple, Konarski i Podrecki
11:30 "Organizacyjne reguły prowadzenia BIP i sposoby zasilania go informacjami"
Kajetan Wojsyk
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
12:00 przerwa kawowa
Objęcie prowadzenia obrad przez Tomasza Bykowskiego
12:25 Wykład: "Informacja jako usługa publiczna"
Maciej Hejman
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
Blok prezentacji firmowych:
13:00 "Warunki sukcesu przy wdrażania systemów informatycznych dedykowanych dla Biuletynu Informacji Publicznych"
Bohdan Garstecki
Zeto Koszalin, Maxus Net Communications
13:30 "Podpis elektroniczny dla potrzeb BIP - problemy identyfikacji"
Mirosław Januszewski
Centrum Certyfikacji Signet
14:00 "Strategie ochrony, metod dostepu, archiwizacji i składowania danych z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej"
mgr inż. Marek Pogoda
dr inż. Jerzy M. Zaczek
CCNS Sp. z o.o.
14:30 Przerwa na lunch
15:20 Wykład: "Informacja publiczna a prawna ochrona danych"
dr Grzegorz Sibiga
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im.L.Koźmińskiego
Kancelaria Prawna Traple, Konarski i Podrecki
16:00 "Studium przypadku zrealizowanego projektu BIP w administracji centralnej"
Rafał Gęślicki
16:40 Zakończenie konferencji.
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78