centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 29.01.2004 Koordynator: Karolina Popek

Celem Klubu jest zorganizowanie forum wymiany wiedzy oraz kształcenia dla osób zajmujących się szeroko pojętą teleinformatyką w administracji. Ma ono pełnić również funkcję platformy nawiązywania kontaktów. Forum takie miałoby za zadanie skupiać osoby związane z sektorem publicznym i zainteresowane udoskonalaniem funkcjonowania urzędów za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych i organizacyjnych.

Niniejszy Klub stanowi organizację , zrzeszającą jednostki administracji oraz urzędy i instytucje centralne, której celem jest upowszechnianie zarówno wiedzy jak i doświadczeń z wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w administracji.

W III i IV kwartale b.r. Członkom Klubu oferujemy (w ramach składki):

  • Nieodpłatny udział 1 osoby w dwóch wybranych seminariach klubowych;
  • Bezpłatnie I tom Biblioteki Informatyka Samorządowego (BIS), z 50% rabatem Vademecum Podpisu Elektronicznego;
  • Otrzymywanie raz w miesiącu biuletynu klubowego, wysyłanego w formie newslettera;
  • Bogaty program konsultacji merytorycznych oraz udział w comiesięcznych "śniadaniach klubowych" - których tematem będą wybrane do konsultacji, bieżące problemy teleinformatyki administracyjnej;
  • Znaczące rabaty ( do 50%) w kosztach szkoleń i wydawnictw CPI;
  • Dostęp do listy dyskusyjnej na stronie www.e-administracja.org.pl


Wszelkie informacje na temat przystąpienia do Klubu można uzyskać telefonicznie w biurze organizacyjnym Centrum Promocji Informatyki /22/ 870 69 78 lub e-mailem K.Popek@cpi.com.pl

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78