centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 04-05.11.2003 Koordynator: Iwona Nowosielska

Centrum Promocji Informatyki zaprasza Państwa do udziału w dziesiątej już edycji konferencji GIS W PRAKTYCE. Spotkanie to od swojej pierwszej edycji zapisało się w kalendarzu imprez branżowych. Przeprowadzone wśród licznie zgromadzonych słuchaczy ankiety, pozytywnie określają poziom merytoryczny i organizacyjnych dotychczasowych spotkań. Liczymy, że tegoroczna konferencja również odniesie sukces, pozwoli uczestnikom nawiązać ciekawe kontakty a występującym w programie firmom pozyskać kolejnych klientów. Lokalizacja konferencji to miejsce, które świadczy usługi na wysokim poziomie i zapewni Państwu komfort pobytu.

Redakcja merytoryczna konferencji - prof. Bogdan NEY

PROGRAM

4 listopada 2003 r.
14:00 Rejestracja uczestników, obiad
15:00 Rozpoczęcie konferencji, przedstawienie programu dr hab. Tomasz Parteka, redaktor zbioru referatów konferencyjnych.
15:10 Referat: "System Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagania samorządu w rozwoju regionalnym"
dr Jarosław T. Czochański
Uniwersytet Gdański
Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska
15:50 Referat: "Gospodarka przestrzenna województwa wspomagana System Informacji Przestrzennej"
dr inż. Feliks Pankau
Politechnika Gdańska
Wydział Architektury
Katedra Projektowania Zagospodarowania Przestrzennego
16:30 Prezentacja: "GIS w Internecie"
Beata Buchwald
Neokart GIS
17:00 Przerwa
17:20 Referat: "Realizacja wojewódzkich systemów informacji przestrzennej w Polsce - wybrane przykłady i zagadnienia"
mgr inż. Krystian Kaczmarek
Geodeta Województwa Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
18:00 Prezentacja: "ArcGIS 9 - znaczący wkład ESRI w rozwój GIS w świecie"
Mirosław Dębski
ESRI Polska
18:30 Referat: "Koncepcja Krajowego Systemu Informacji Geograficznej"
mgr inż. Jerzy Albin
Główny Geodeta Kraju
19:10 Podsumowanie obrad I dnia, dyskusja panelowa.
19:30 Kolacja w Chacie Góralskiej
5 listopada 2003 r.
09:00 Referat: "GIS i planowanie przestrzenne gminy"
Paweł Decewicz
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Katastralnej
09:40 Referat: "Monitoring rozwoju regionalnego z wykorzystaniem Systemów Informacji Przestrzennej"
dr hab. Tomasz Parteka
Politechnika Gdańska
Wydział Architektury
Katedra Projektowania Zagospodarowania Przestrzennego
10:20 Prezentacja: "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzane w Biurze Rozwoju Gdańska - część Gdańskiego Systemu Informacji Przestrzennej"
Barbara Pujdak, Adam Rodziewicz, Dariusz Jonaszek - Biuro Rozwoju Gdańska
Andrzej Naguszewski, Michał Kiedrowski - BMT Cordah Sp. z o.o.
10:50 Przerwa
11:20 Referat: "Problemy stosowania Systemów Informacji Geograficznej w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym"
dr Marek Baranowski
Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID
12:00 Referat: "Wspomaganie planowania gospodarki odpadami systemem informacji przestrzennej"
Krzysztof Czajka
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN
Zakład Gospodarki Odpadami
12:30 Referat: "System Informacji Przestrzennej - istota, funkcje i problemy rozwoju w Polsce"
prof. Bogdan Ney
Polska Akademia Nauk
13:10 Podsumowanie konferencji.
13:30 Obiad
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78