centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 2.10.2003 Koordynator: Iwona Nowosielska

Presja konkurencyjności skłania przedsiębiorstwa do podniesienia wiarygodności swoich usług i uzyskania przewagi nad konkurentami. Zmusza również do bardziej efektywnego zarządzania co wiąże się głównie ze stałym dążeniem do podnoszenia zyskowności ze strony przedsiębiorstw oraz stałym wzrostem zindywidualizowania wymagań ze strony klientów wobec oferowanych produktów i usług. Osiągnięcie tego celu jest możliwe między innymi w oparciu o wykorzystanie wiarygodnej i szybko dostarczonej informacji na bazie wydajnego systemu informatycznego takiego jak systemy klasy BI i HD.

Do BEZPŁATNEGO udziału w konferencji zapraszamy kadrę zarządzającą przedsiębiorstw, dyrektorów działów finansowych, szefów i specjaliści działów IT, analityków danych biznesowych.

PROGRAM

2 październik 2003 r.
09:00 Rejestracja uczestników, kawa.
10:00 Otwarcie konferencji, przedstawienie programu - dr Tomasz Traczyk
10:15 Wykład: "Dane, decyzje, zyski, cel"
prof. Tomasz Szapiro
Szkoła Główna Handlowa
Zakład Wspomagania Analiz i Decyzji
10:40 Prezentacja: "Tysiące klientów. Złożona organizacja. Jedna hurtownia dla wszystkich."
Małgorzata Jabłońska
HOGART
11:10 Prezentacja: "Taniej i szybciej - hurtownie danych w technologii Microsoft"
Jarosław Szymaniuk
Microsoft
11:40 Prezentacja: "Wydobywanie z danych użytecznej wiedzy za pomocą STATISTICA Data Miner"
Tomasz Demski
StatSoft
12:10 Przerwa
12:30 Prezentacja: "Business Intelligence w korporacyjnym portalu informacyjnym - MicroStrategy w Agora S.A"
Leszek Maśniak
szef projektów Business Intelligence w Agora S.A
13:00 Wykład: "Hurtownie danych - przegląd technologii"
B. Bębel
Z. Królikowski
R. Wrembel
Politechnika Poznańska
13:30 Hurtownia danych a metody zapewnienia jakości danych
Krzysztof Migdał
zastępca kierownika Działu Systemów Wspomagania Decyzji w MATRIX.PL SA
14:00 Prezentacja: "WebFOCUS 5 - wydajne i skalowalne systemy Business Intelligence"
Piotr Prokopowicz
CompFort Meridian
14:30 Przerwa
15:00 Prezentacja użytkownika: "Elementy metodyki prowadzenia projektów eksploracji danych w organizacjach wysokich technologii"
Robert Parzydło
Polska Telefonia Cyfrowa
15:30 Prezentacja: "Zintegrowany system raportowania firmy - Czy to się opłaca?:
  • prezentacja systemu działającego w Thomson Polska,
  • aspekty ekonomiczne wdrożenia"

Jan Baranowski
Thomson Polska
16:00 Dyskusja podsumowująca z udziałem prelegentów
moderator dr Tomasz Traczyk
Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
16:30 Zakończenie konferencji.
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78