centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.11.2003 Koordynator: Tomasz Bykowski
Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, niezależnie od charakteru działalności, potrzebują skutecznych, szybkich i bezpiecznych środków wymiany i dostępu do informacji oraz ich archiwizacji. Dotyczy to zarówno przepływu informacji i dokumentów wewnątrz firmy jak i relacji z klientami i partnerami zewnętrznymi. Opanowanie narastającej lawinowo liczby różnego rodzaju dokumentów i operowanie nimi w racjonalny sposób wymaga wspomagania ze strony zaawansowanych systemów elektronicznego obiegu dokumentów. Ich prezentacja, jest przedmiotem pierwszej części konferencji. Milowym krokiem w działaniu firmy jest przejście od sprawnej organizacji przepływu danych do Zarządzania Wiedzą, którego celem jest sprawne wykorzystanie w firmie kapitału wiedzy, zarówno jawnej jak i ukrytej. Systemom i narzędziom wspomagającym zarządzanie wiedzą poświęcona jest druga część konferencji. Uczestników zapraszamy na przeglądowe wykłady wprowadzające, prezentacje firmowe, ilustrujące praktyczne doświadczenia w zakresie systemów obiegu dokumentów i narzędzi zarządzania wiedzą oraz wystąpienia użytkowników dzielących się swymi doświadczeniami. Całość konferencji zamknie podsumowująca dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości, ekspertów i przedstawicieli firm.

Do udziałuw konferencji zapraszamy:
  • Kadrę zarządzającą przedsiębiorstwami (CIO, CTO, CKO) - osoby odpowiedzialne za planowanie strategii rozwoju i informatyzacji przedsiębiorstw, selekcję oraz zakup produktów i technologii informatycznych
  • szefów i pracowników działów IT - osoby odpowiedzialne za obieg informacji w firmie i zarządzanie wiedzą, specjaliści w zakresie baz danych i hurtowni danych, administratorzy systemów
  • Osoby reprezentujące: banki, firmy ubezpieczeniowe, media, operatorów telekomunikacyjnych, policję, sądy, giełdy, logistykę, medycynę i diagnostykę.
  • Osoby zajmujące się analizą wdrożeniową systemów obiegu dokumnetów i zarzadzania wiedzą: konsultantów, analityków, doradców oraz pracowników firm konsultingowych
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78