centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.02.2003 Koordynator: Anna Kurzawa

PROGRAM

27 lutego 2003 r.
10:00 Wykład: "Podstawy prawne podpisu elektronicznego w Polsce ( ustawy, najważniejsze postanowienia i przegląd przepisów wykonawczych)".
Jarosław Mojsiejuk Hewlett-Packard
10:45 Wykład: "Podpis elektroniczny w UE - możliwości stosowania podpisu w gospodarczej współpracy międzynarodowej".
Marek Mejssner - TP Internet, CC Signet
11:30 Wykład: "Procedura postępowania w przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu podpisu elektronicznego dla potrzeb swojej firmy:
  • wybór podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne;
  • wybór właściwej formy certyfikacji;
  • instalacja i konfiguracja oprogramowań.

Jacek Borowski TP Internet, CC Signet
12:15 Przerwa
12:30 Zajęcia praktyczne "Przede wszystkim: bezpieczeństwo"
prowadzący Mirosław Kurkowski
  • wiarygodność podpisu elektronicznego;
  • zabezpieczenie poczty elektronicznej;
  • bezpieczeństwo serwerów WWW i SSL;
  • znaczniki czasu;
  • podpisywanie dokumentów EDI;
  • systemy bezpieczeństwa.
14:15 - 14:45 Przerwa, lunch
16:00 Wykład: "Audyt systemów PKI"
Mariusz Pawłowski Ernst&Young
16:30 Zakończenie

Każdy uczestnik otrzyma książkę pt.: "Vademecum podpisu elektronicznego"

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78