centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.01.2004 Koordynator: Tomasz Bykowski


Akcja!CKO (Chief Knowledge Officer) jest inicjatywą skierowaną do osób promujących i realizujących koncepcję zarządzanie wiedzą na gruncie organizacji. Akcja!CKO ma na celu popularyzację tematyki knowledge management, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informatycznych usprawniających gromadzenie, wykorzystywanie i tworzenie wiedzy.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78