centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.09.2003 Koordynator: Karolina Popek

PROGRAM

SEMINARIUM - 23 września 2003 r.
10:00 I. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych - czy koniec zatorów płatniczych ?
 • Co się kryje pod terminem "informacja gospodarcza";
 • Jak ściga się nierzetelnych dłużników , poprzez działalność biur informacji kredytowej, w krajach Europy Zachodniej;
 • Procedury i warunki działania obrotu informacją gospodarczą;
 • Problem ochrony danych osobowych przy przechowywaniu i ujawnianiu informacji gospodarczych;
 • Czy biura informacji gospodarczej ( w rozumieniu polskiej ustawy z 14 lutego 2003 r.) wyeliminuje nierzetelnych kontrahentów z obrotu gospodarczego.
Mec. Arwid Mednis
Kancelaria Prawna "Wierzbowski i Wspólnicy"
10:45 II. Integracja zarządzania jakością (ISO 9001:2000) i bezpieczeństwem informacji (BS 7799-2:2002) - w świetle wymagań norm międzynarodowych.
dr inż. Bolesław Szomański
Zakład Systemów Zapewnienia Jakości - Politechnika Warszawska
11:30 III. Zalety i pułapki outsourcingu usług IT
 • Bezpieczeństwo, ekonomika i efektywność w zastosowaniu outsourcingu;
 • Czynniki brane pod uwagę przy wyborze dostawcy usług outsourcingowych:
  - doświadczenie w branży, warunki oferty i jej kompleksowość;
  - konkurencyjność merytoryczna i finansowa oferty;
  - kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem;
 • Zagrożenia z tytułu outsourcingu:
  - brak modelu współpracy pomiędzy dostawcami usług a instytucjami publicznymi;
  - brak przepisów o warunkach przetwarzania informacji
12:30 Przerwa
13:00 IV. Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego (wchodzi w życie w dniu 1.X.2003r.)
 • Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego a funkcjonowanie Biur Informacji Gospodarczej;
 • Zakres dopuszczalnego przetwarzania i udostępniania danych osobowych abonentów;
 • Konieczność zmiany przepisów prawa telekomunikacyjnego w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.
Xawery Konarski
Kancelaria Prawna "Traple Konarski i Podrecki"
13:45 V. Ramy prawne świadczenia usług drogą elektroniczną - interpretacje przepisów przez prawników - praktyków (współtwórców ustawy i pracowników kancelarii prawnych)
PANEL DYSKUSYJNY
 • Obowiązki i odpowiedzialność usługodawcy związana z bezpieczeństwem systemu teleinformatycznego:
  - odpowiedzialność za właściwe działanie systemu teleinformatycznego
  - obowiązek informowania o oprogramowaniu instalowanym w systemie usługobiorcy (cookies, spyware etc.)
  - obowiązek informowania o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług elektronicznych;
 • Odpowiedzialność podmiotów pośredniczących w dostępie do treści rozpowszechnianych w sieciach teleinformatycznych:
  - odpowiedzialność podmiotów transmitujących dane
  - odpowiedzialność podmiotów przechowujących dane
  - outsourcing a wyłączenia odpowiedzialności w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Pojęcie "informacji handlowej" i "oferty":
  - implikacje prawne, wynikające z tego zróżnicowania;
  - dopuszczalne formuły "domniemania zgody"
 • Interpretacje dotyczące upublicznienia adresu elektronicznego;
 • Co się kryje Dyrektywach Prawa Europejskiego, nie impletowanych jeszcze do polskiego systemu prawa.
Xawery Konarski
Kancelaria Prawna "Traple Konarski i Podrecki"

Janina Ligner-Żeromska
Kancelaria Prawna "Domański Zakrzewski Palinka"
15:45 VI. Zakończenie, rozdanie Certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78