centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.11.2003 Koordynator: Karolina Popek

PROGRAM

18 listopada 2003 r.
10:00 Załatwianie spraw drogą elektroniczną w administracji publicznej (organy i urzędy administracyjne, ZUS)
dr Grzegorz Sibiga
Kancelaria Prawna "Traple Konarski i Podrecki"
10:45 Nowelizacja kodeksu cywilnego - dostępność drogą elektroniczną do niektórych dokumentów (oferty, cenniki, regulaminy, etc) na tle ustaw i dyrektyw społeczeństwa informacyjnego
Mec. Arkadiusz Szulepa
Kancelaria Prawna "Domański Zakrzewski Palinka"
11:30 Problematyka prawna zawierania umów on-line
 • obowiązki informacyjne - treść i sposób wykonania,
 • posługiwanie się wzorcami umownymi - treść i sposób udostępniania,
 • zawieranie umów w trybie ofertowym,
 • prowadzenie aukcji elektronicznych,
 • ochrona konsumenta w umowach on-line
 • ustalenie chwili i miejsca zawarcia umowy on-line.
Mec. Tomasz Zalewski
Kancelaria Prawna "Wierzbowski i Wspólnicy"
12:15 Przerwa
12:45 Nie tylko banki - zakres podmiotowy ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych
Mec. Przemysław Cichulski
Kancelaria Prawna "Wierzbowski i Wspólnicy"
13:15 Płatności dokonywane drogą elektroniczną na podstawie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych.
 • omówienie poszczególnych rodzajów elektronicznych instrumentów płatniczych (karty płatnicze, usługi bankowości elektronicznej, pieniądz elektroniczny)
 • nowe zasady odpowiedzialności posiadaczy elektronicznych instrumentów płatniczych
 • instytucja pieniądza elektronicznego
 • dopuszczalność stosowania faktur elektronicznych na gruncie prawa polskiego i unijnego
dr Dariusz Szostek - Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
14:00 Założenia nowego prawa telekomunikacyjnego w świetle pakietu dyrektyw telekomunikacyjnych UE:
 • zakres regulacji unijnego prawa telekomunikacyjnego,
 • podstawowe pojęcia nowego porządku regulacyjnego,
 • obowiązek implementacji nowego acquis telekomunikacyjnego a przygotowanie projektu prawa telekomunikacyjnego,
 • wpływ nowego prawa telekomunikacyjnego na obowiązujące akty prawne,
 • świadczenie usług drogą elektroniczną i usług nadawczych a prawo telekomunikacyjne.
Mec. Xawery Konarski - Kancelaria Prawna "Traple Konarski i Podrecki"
Paweł Litwiński - Kancelaria Prawna "Traple Konarski i Podrecki"
15:30 Zakończenie seminarium.
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78