centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.03.2003 Koordynator: Karolina Popek

IX seminarium PRAWO KOMPUTEROWE
Warszawa, 18 września 2003

WYMAGANIA PRAWNE dotyczące teleinformatyki

1. Rola, zadania i odpowiedzialność Działu Informatyki (Informatyka) w firmie/instytucji

  • interakcje z kierownictwem firmy, dostawcami sprzętu i oprogramowania, użytkownikami systemu
  • uprawnienia w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania, serwisowanie, outsourcing
  • zadania dla Informatyki na podstawie ISO 9001
2. Kompleksowa analiza "otoczenia prawnego" teleinformatyki
  • korelacje i antagonizmy pomiędzy poszczególnymi regulacjami prawnymi (ustawami)
3. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwach lub instytucjach.
4. Polskie normy związane z informatyką :
  • zagadnienie niezawodności (PN- EN 60300)
  • prognozowanie nieuszkadzalności i gotowości systemu (PN- IEC 823)
  • wytyczne do stosowania ISO 9001

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78