centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 16-17.01.2003 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

SEMINARIUM - 16 stycznia 2003 r.
10:00 Wykład inauguracyjny: "Strategia budowy rozwiązań masowych":
  • pamięci masowe jako infrastruktura IT;
  • definicje potrzeb (pojemność, wydajność, skalowalność, kopie bezpieczeństwa i archiwalne, odporność na katastrofy;
  • mechanizmy oceny rozwiązań.
W.Wilk, Polcom
10:30 Prezentacja: "Jak zaoszczędzić koszty przy tworzeniu systemów archiwizacji dokumentów"
Marcin Gosiewski, BiG Vent S.A.
11:00 Prezentacja: "Szybki dostęp do archiwum - technologie i rozwiązania"
Marcin Judasz, Comtegra
11:30 Prezentacja: "Storage Area Network w systemach kopiowania i archiwizacji klasy Enterprise"
Leszek Kaptur, Polcom
12:00 Prezentacja: "Konsolidacja centrów rozliczeniowych - opis wdrożenia i instalacji w Dresdner-Bank"
Christoph Kasprzyk, Inrange
12:30 Przerwa, lunch
13:00 Wykład: "Bezpieczeństwo stacji roboczych i dostępu sieciowego"
Tomasz Barbaszewski
13:30 Prezentacja: "Archiwizowanie i udostępnianie dokumentów w sieci WAN/LAN"
Anna Leśniak - Centrum Komputerowe ZETO SA w Łodzi
14:00 Prezentacja: "Redundantne systemy zasilania gwarantowanego dla ważnych obiektów teleinformatycznych - najnowsze technologie"
Aleksander Redlich, FAST Group
14:40 Prezentacja "CA BrightStor- Proaktywne zarządzanie procesem ochrony danych w środowisku heterogenicznym."
Mikołaj Kowalski, Computer Associates
15:10 Przerwa.
15:30 Prezentacja: "Profesjonalne przechowywanie dokumentów"
Mateusz Janiec, Archive Management Solutions
15:50 Prezentacja: "Profesjonalne przechowywanie backupów"
Rafał Krzycki, Archive Management Solutions
16:10 Prezentacja: "Archiwizacja - Systemy Hybrydowe"
Joanna Kukawska, TBM S.A.
16:40 Wykład: "Elektroniczne dokumenty urzędowe - problem przechowywania w długim czasie"
Hubert Wajs, Archiwum Główne Akt Dawnych
17:10 Zakończenie seminarium.

WARSZTATY - 17 stycznia 2003
09:30 Server - less backup:
  • wyjaśnienie idei działania,
  • praktyczne wykonanie kopii bezpieczeństwa z wykorzystaniem mechanizmów NDMP,
  • wyniki działania
11:30 Przerwa, poczęstunek.
12:00 Kopie bezpieczeństwa baz Oracle z wykorzystaniem macierzy z zaawansowanym mechanizmem typu "snapshot".
  • wyjaśnienie idei działania,
  • praktyczne wykonanie kopii,
  • wyniki działania
14:00 Zakończenie warsztatów.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78