centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Łańsk, 20-21.04.2004 Koordynator: Karolina Popek

PROGRAM

I dzień Forum.
14:30 Wykład inauguracyjny: "Procedury UE - element porządkujący czy destabilizujący proces budowy społeczeństwa informacyjnego?"
Rafał M. Gęślicki
(Honesta)
14:50 Wykład inauguracyjny: "Informatyzacja podmiotów realizujących zadania publiczne"
Waldemar Pawlak
Blok tematyczny: HURTOWNIE DANYCH DLA ADMINISTRACJI
15:10 Prowadzenie obrad i koordynacja merytoryczna: Wiesław Paluszyński
15:20 Realizacje hurtowni danych oraz systemów integracyjnych dla administracji państwowej
Piotr Salata
(Pentacomp)
16:05 Wdrażanie hurtowni danych w administracji państwowej
Piotr Rynkiewicz
(ComArch)
16:35 FileNet P8 - nowoczesne zarządzanie informacją i procesami
Wojciech Mazurkiewicz
(FileNet Polska)
17:05 Przerwa
17:20 IACS czyli jak opanować system rozległy i zmienne wymagania
Przemysław Gnitecki, Bogusław Machowski
(ABG S.A.)
17:50 Systemy informatyczne do wprowadzenia ewidencji gruntów i nieruchomości
Robert Widz
(INTERGRAPH)
18:20 Podsumowanie bliku tematycznego przez Wiesława Paluszyńskiego
OUTSOURCING SYSTEMÓW I USŁUG DLA ADMINISTRACJI
18:40 Wykład: "Korzyści ekonomiczne i opłacalność outsourcingu w e-administracji. Granice outsourcingu i zagrożenia związane z jego stosowaniem"
Prof. Józef Oleński
(UW i NBP)
19:40 Zakończenie I dnia Forum, kolacja przy ognisku
II dzień Forum.
Blok tematyczny: BEZPIECZNY I PRZYJAZNY eURZĄD
Prowadzenie obrad: Wiesław Patrzek
08:30 Wykład: Systemy CRM i contact center dla urzędów administracji publicznej
Wiesław Patrzek
(UM Gdańsk)
09:00 e-podpis w administracji publicznej
Tadeusz Rogowski
(Signet)
09:30 Infrastruktura dostępowa do aplikacji, informacji i zasobów
Artur Cyganek
(Citrix Systems)
10:00 ECM - Zintegrowany system zarządzania procesami i informacją dla potrzeb sektora publicznego
Wojciech Mazurkiewicz
(FileNet Polska)
10:30 e-Urząd - integracja systemu zarządzania jakością z systemem obiegu dokumentów i archiwum.
Możliwości dofinansowania projektów teleinformatycznych ze środków unijnych w JST

Jack Baran, Tomasz Witos
(DGA)
11:15 Przerwa
11:30 Wiedza jako podstawowy element rozwoju Biuletynu Informacji Publicznej
Rafał Kula
(Logonet)
12:00 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji
Michał Borucki
(DGA)
12:30 Funkcje "contact center" w administracji
Zbigniew Suchocki
(NextiraOne)
13:00 Systemy elektronicznego obiegu dokumentów w administracji publicznej
Marcin Piotrowski
(Rodan Systems)
13:30 Przerwa
Blok tematyczny: PLATFORMA ELEKTRONICZNA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Prowadzenie obrad: Grzegorz Fiuk
13:45 e-Zamówienia Publiczne Luksus czy konieczność?
Rafał Jabłonka
(Marketplanet)
14:15 Nowoczesny system zamówień publicznych - oszczędności w procesie zaopatrzenia urzędów
Krzysztof Zalewski
(PWPW S.A)
14:45 Wykład: "Zamówienia publiczne - podstawy prawne i implikacje dla wspomagających systemów informatycznych. Prace wdrożeniowe i pierwsze rezultaty przeniesienia części zamówień jednostek administracji na platformę elektroniczną"
Grzegorz Fiuk
(UW Szczecin)
15:15 Zakończenie i podsumowanie II Forum
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78