centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 29-30.09.2004 Koordynator: Tomasz Bykowski

PROGRAM
Zajęcia w godzinach 9.15 - 17.00

Dzień 1. Profesjonalne metody szacowania Return on Investment w inwestycjach informatycznych
Wprowadzenie i matematyka finansowa
 • Podstawy rachunku dyskontowego
 • Miary finansowe: NPV, IRR, ROI, CFROI, MIRR, zdyskontowany okres zwrotu - zasady obliczeń i interpretacji
Ocena rentowności projektu inwestycyjnego
 • Modelowanie projektu inwestycyjnego w/g scenariusza do-nothing, scenariusza to-be
 • Obliczanie Net Cash-Flow inwestycji
 • Analiza wrażliwości (w aplikacji @Risk Top Rank)
 • Symulacyjna analiza ryzyka (w aplikacji @Risk)
 • Symulacyjna analiza wpływu zmienności (w aplikacji @Risk)
Efekty ekonomiczne informatyki - pomiary efektów mierzalnych
 • Efekty przychodowe
 • Efekty kosztowe
 • Redukcje Total Cost of Ownership
Koszty utrzymania infrastruktury informatycznej wg IT Investment Consulting - założenia metodyki Total Cost of Ownership
 • Szczegółowa klasyfikacja kosztów TCO
 • Pomiar kosztów TCO w narzędziach ekonomicznej analizy procesów
 • Case studies
Test wiedzy o metodach analizy mierzalnych efektów ROI
Dzień 2. Prezentacja technologii rozwiązań VoIP (Alcatel, Cisco, NextiraOne, inne). Prezentacja modelu obliczeniowego służącego za podstawę analiz zamieszczonych w raporcie "Zwrot z inwestycji w systemy VoIP w polskich przedsiębiorstwach"
Telekomunikacja
 • Podstawowe informacja o rynku
 • Analiza i interpretacja trendów strategicznych na rynku telekomunikacyjnym i rynku dostępu do Internetu
 • Perspektywy rozwoju - konwergencja - nowe możliwości telekomunikacji
Rozwiązania VoIP - prezentacja funkcjonalności 3 rozwiązań VoIP
 • Wprowadzenie do technologii VoIP
 • Zarys uwarunkowań organizacyjnych i biznesowych tworzących możliwość wdrożenia VoIP
 • Porównanie szczegółowe funkcjonalności rozwiązań opisywanych w raporcie
Model przedsiębiorstwa, potencjalnego klienta telefonii VoIP
 • Opis przedsiębiorstwa
 • Opis i uzasadnienie przyjętych w modelu założeń
  • Rozkład ruchu telekomunikacyjnego
  • Dotychczasowe koszty, prognoza kosztów
  • Sprzęt - wyposażenie
  • Scenariusz bazowy - konstrukcja
  • Trendy w scenariuszu bazowym
Wartość ekonomiczna rozwiązań VoIP. Modelowanie rozkładu NPV dla 3 scenariuszy inwestowania
 • Wydatki inwestycyjne
 • Zmiany w strukturze kosztów
 • Modelowanie efektywności ekonomicznej inwestycji
 • Szacunek i interpretacja parametrów NPV, IRR, ROI, MIRR, zdyskontowany okres zwrotu
 • Analiza ryzyka inwestycyjnego
Podsumowanie - najważniejsze elementy na, które trzeba zwrócić uwagę podczas podejmowania decyzji
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78