centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 22-23.09.2004 Koordynator: Tomasz Bykowski

Formularz zgłoszenia udziału w warsztatach
"Metody pomiaru ROI/TCO w praktyce inwestycji informatycznych"

22-23 września 2004 r. (środa, czwartek), Warszawa

Zgłaszamy udział naszego przedstawiciela w w/w warsztatach.


Imię i nazwisko uczestnika


Stanowisko


Pełna nazwa firmy


NIP


Miasto


Kod pocztowy


Ulica


Telefony


Faks


E-mail

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału w wysokości 1790 zł + 22% VAT. Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały warsztatowe, lunch, przekąski i napoje w przerwach, certyfikat uczestnictwa. Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas konferencji.

Rezygnacja z udziału po 15 września 2004r. powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o., Warszawa, ul. Międzyborska 50, dotyczącego mnie adresu poczty elektronicznej, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez CPI działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r., wyrażam zgodę na otrzymywanie poczty droga elektroniczną. Wyrażamy zgodę na umieszczenie naszych danych w bazie adresowej CPI, zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych firmom uczestniczącym w programie.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.
Skąd dowiedzieli się Państwo o konferencji:


Zachęcamy uczestników do korzystania własnych komputerów przenośnych. Na miejscu będzie można wspólnie z instruktorem zainstalować i skonfigurować oprogramowanie używane w trakcie warsztatów (do wykorzystania po zakończeniu zajęć)
Chcę skorzystać z własnego komputera przenośnego (notebooka)

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78