centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28 stycznia 2005 Koordynator: Monika Handzelewicz

PROGRAM

Niezwykle szybkie zmiany technologiczne zachodzące w telekomunikacji, teleinformatyce oraz w mediach elektronicznych, błyskawiczny rozwój i upowszechnienie zupełnie nowych środków komunikacji elektronicznej, pojawienie się nowych rynków - wraz ze zniknięciem dawnych monopoli telekomunikacyjnych i nadawczych, traktowanych przez całe dekady jako tzw. monopole naturalne - postawiły nowe wyzwania przed regulacjami prawnymi. Na naszych oczach powstaje zupełnie nowy system regulacji prawnych komunikacji elektronicznej. Podobnie jak procesy rynkowe, także przemiany regulacyjne - w tym demonopolizacja i liberalizacja rynków - nie przebiegają jednak w sposób bezproblemowy. Prawo nie zawsze nadąża za szybkimi zmianami otoczenia ekonomicznego i społecznego, dotychczasowe regulacje dotyczyły oddzielnych sfer telekomunikacji, mediów elektronicznych i teleinformatyki, niektóre sfery - jak np. Internet -- nie były dotąd niemal wcale regulowane. Najnowsze już istniejące oraz tworzone regulacje muszą uwzględniać zjawiska konwergencji różnorodnych dziedzin komunikacji elektronicznej, a tymczasem pojawiają się dylematy dotyczące nawet tak podstawowych zagadnień, jak cele regulacji.

Powyższym niezwykle interesującym kwestiom poświęcona jest XVII edycja seminarium "Prawo Komputerowe", pod tytułem "Zmiany w systemie komunikacji elektronicznej - kierunki rozwoju, bariery, finansowanie". W programie seminarium zaproszeni specjaliści - analitycy rynku mediów elektronicznych, telekomunikacji i teleinformatyki oraz prawnicy zajmujący się tymi zagadnieniami - przedstawią zarówno aspekty regulacyjne, jak i ekonomiczne sfery komunikacji elektronicznej.

28 stycznia 2005 r.
10:00 "Finansowanie rozwoju komunikacji elektronicznej ze środków akcesyjnych"
Mariusz Wielec
(Ministerstwo Nauki i Informatyzacji)
10:30 "Regulator telekomunikacyjny - nowe możliwości, nowe zadania"
Anna Streżyńska
(Centrum Studiów Regulacyjnych)
11:00 "System regulacyjny telekomunikacji i mediów elektronicznych: razem czy osobno"
Karol Jakubowicz
(ekspert Rady Europy)
11:30 "System prawny a nowe technologie komunikacji elektronicznej"
Marek Rosiński
(Baker McKenzie)
12:00 Przerwa
12:30 "Konwergencja i oddziaływanie nowych technologii na gospodarkę"
Maciej Chłodziński
(KPMG)
13:00 "Samorząd jako właściciel infrastruktury dostępowej"
Jerzy Kwieciński
(Europejskie Centrum Przedsiębiorczości)
13:30 "Czy nowe prawo telekomunikacyjne przyspieszy czy opóźni rozwój komunikacji elektronicznej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej?" - wykład i dyskusja
Tomasz Kulisiewicz
(analityk rynku IT i telekomunikacyjnego)
14:30 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78