centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 04.06.2004 Koordynator: Tomasz Bykowski

PROGRAM
Zajęcia w godzinach 9:15 - 17:00

4 czerwca 2004 r.
1. Wprowadzenie
 1. ROI/TCO w zarządzaniu systemami informatycznymi
 2. Mierzalność informatyki - problemy i rozwiązania
2. Podstawy teoretyczne
 • Matematyka finansowa - podstawy rachunku dyskontowego
 • Miary finansowe: NPV, IRR, ROI, CFROI, MIRR, zdyskontowany okres zwrotu - zasady obliczeń i interpretacji
3. Inwestowanie w IT
 • Inwestowanie w IT - podział i charakterystyka typów inwestycji informatycznych
 • Mechanizmy powstawania korzyści z użytkowania systemu IT
 • redukcje kosztowe - automatyzacja
 • wzrost wydajności - reorganizacja
 • podejmowanie lepszych decyzji - wartość informacji
 • Koszty utrzymania infrastruktury informatycznej wg Gartnera - założenia metodyki Total Cost of Ownership
 • Efekt informatyki - model inwestowania w IT
 • Ćwiczenia w klasyfikowaniu: systemów IT/inwestycji w IT/korzyści w IT/kosztów IT
4. Pomiar rentowności IT
 1. 5 czynników determinujących efektywność ekonomiczną inwestycji (nakłady, koszty, korzyści, okres eksploatacji, ryzyko)
 2. Tworzenie modelu projektu inwestycyjnego
 3. Metodyka pomiaru
  1. nakładów - wg TCO
  2. kosztów - wg TCO
  3. korzyści - wg Applied Information Economics
  4. szacunki okresu eksploatacji - wg Applied Information Economics
  5. szacunek ryzyka inwestycyjnego - wg Applied Information Economics
 4. Metody symulacyjne (symulacja rachunku rentowności inwestycji w prosty projekt)
  1. prezentacja oprogramowania @Risk (w wersji demo)
  2. prezentacja oprogramowania iGrafx Process 2000 (w wersji demo)
  3. omówienie zasad symulacji stochastycznej
  4. wykonanie obliczeń dla projektu wybranego przez uczestników
 5. Ćwiczenia w modelowaniu inwestycji w IT
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78