centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.10.2005 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

5 października 2005 r.
10:00 Wykład wprowadzający: "Standard systemów bazodanowych dla korporacyjnych potrzeb prawników:"
 • ocena aktualnego stanu w dziedzinie systemów informacyjnych;
 • rejestry urzędowe, ewidencje, normy informacyjne, publiczne systemy informacji prawnej - jako źródła formacji o prawie.
"Kierunki rozwoju infrastrukturalnych systemów informacyjnych:"
 • stymulacja procesów tworzenia prawa;
 • rozwijanie edukacji prawnej społeczeństwa;
 • wspomaganie sektora publicznego;
 • budowanie systemów bazodanowych dla potrzeb prawników;
 • tworzenie narzędzi obsługi jednostek, świadczących (szeroko pojęte) usługi prawne.
prof. dr hab. Józef Oleński
(Uniwersytet Warszawski)
10:40 Wykład: "Elektroniczny akt notarialny - rzeczywistość czy fantastyka. Nowoczesne technologie w pracy notariusza:"
 • przesyłanie projektów umów i dokumentów;
 • powiadamianie o złożeniu oświadczeń;
 • odpłatne przechowywanie przez notariuszy dokumentów w formie elektronicznej (doświadczenia w tym zakresie Śląskiej Izby Notarialnej).
dr Dariusz Szostek
(Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach)
11:20 Prezentacja Sponsorska: "Systemy informatyczne wspomagające podmioty świadczące usługi prawne"
 • źródła informacji prawnej
 • elektroniczne systemy informacji prawnej
 • programy narzędziowe.
Grzegorz Giza, Łukasz Piotrowski
(Wydawnictwo Prawnicze Lex, oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych)
12:00 Sesja pytań i odpowiedzi
12:15 Przerwa, poczęstunek
12:40 Prezentacja: "Wykorzystanie systemów CRM w kancelarii prawnej:"
 • Zastosowanie systemów CRM w kancelariach prawnych i notarialnych,
 • Zwiększenie efektywności pracy dzięki wdrożeniu systemu CRM w kancelarii prawnej/notarialnej,
 • CRM jako narzędzie porządkujące dokumenty w kancelarii.
Maciej Stanusch
(Clix Software)
13:10 Prezentacja: "jurXpert - system wspomagający pracę kancelarii prawniczej"
 • Zintegrowane narzędzie wspomagające pracę kancelarii prawniczej.
 • Zakres funkcjonalny programu a potrzeby kancelarii prawniczej.
Przemysław Grabowski
(ACP IT Solutions Polska)
13:40 Prezentacja: "Uwarunkowania technologiczne związane z elektroniczną wymianą dokumentów"
Dariusz Skoratko
(Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA)
14:10 Prezentacja: "TimeFrame KANCELARIA - nowoczesny system zarządzania pracą:"
 • zarządzanie czasem pracy, analizy finansowe, księgowość menadżerska,
 • idea efektywnego wykorzystywania pracy grupowej (Workflow) i zarządzania dokumentami (DMS)
dr Edward Goerlich, Dominik Sierpowski
(TFS)
14:40 Sesja pytań i odpowiedzi
14:50 Przerwa
15:00 Wykład: "Informatyzacja obrotu prawnego w postępowaniu karnym, cywilnym i administracyjnym"
 • wartość dowodowa dokumentu elektronicznego, w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy
 • elektroniczne podanie (wniosek lub żądanie, wyjaśnienie, odwołanie bądź zażalenie) w postępowaniu administracyjnym
 • wnioski procesowe w formie elektronicznej - w postępowaniu cywilnym i karnym
Wacław Michrowski
(Departament Legislacyjno-Prawny Ministerstwa Sprawiedliwości)
15:40 Wykład: "Rejestry sądowe:
 • Rejestr Zastawów;
 • Krajowy Rejestr Sądowy;
 • Nowe Księgi Wieczyste;
jako nowoczesne narzędzia pozyskiwania informacji. Produkty oferowane przez Centralną Informację. Elektroniczne kanały świadczenia usług."
dr inż. Maciej Kiedrowicz
(naczelnik Wydziału Informatyzacji Resortu, Ministerstwa Sprawiedliwości)
16:20 Sesja pytań i odpowiedzi
16:30 Zakończenie konferencji

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI PROSZĘ O KONTAKT: Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78