centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.12.2005 Koordynator: Monika Handzelewicz

PROGRAM

13 grudnia 2005 r.
10:00 Wykład: Jakość w systemach informatycznych
 1. Jakość: inwestycja
  Wartość dla klienta to nie tylko funkcja ceny, ale przede wsztstkim funkcjonalności, jakości i usług dodatkowych. Jakość coraz częściej jest istotnym czynnikiem wartości, epoka "ekstensywnego" podejścia do rozwiązań informatycznych minęła. Inwestycja w jakość może się opłacać, zwłaszcza w dłuższej perspektywie.
 2. Jakość jest za darmo
  Często bywa tak, że koszty zapewnienia jakości zwracają się z nawiązką dzięki dramatycznemu obniżeniu kosztów awarii oraz kosztów naprawy błędów. Jeśli 10.000 zł zainwestowane np. w testy i usuwanie błędów pozwalają zaoszczędzić 100.000 dzięki tańszej obsłudze, to zaiste - "jakość jest za darmo". Tak jest, ale tylko do pewnej górnej granicy.
 3. Jakość: jak ją robić?
  Budżet przeznaczony na zapewnienie jakości można wykorzystać skutecznie lub nieskutecznie, zmarnować. Od czego to zależy?
  • jakość a wymagania
  • jakość - kiedy?
  • optymalny poziom biurokratyzacji
  • jakość projektu a jakość produktu; normy
  • czynniki jakości w projekcie informatycznym
 4. Doradztwo w jakości
  • rola firm doradczych w zapewnieniu jakości
  • czy sensowny jest outsourcing jakości?
  • specjalistyczne umiejętności w dziedzinie jakości; certyfikacje, akredytacje, audyty
 5. Jakość w doradztwie
  Jak zapewnić jakość usług doradczych?
Bogdan Bereza-Jarociński
10:45 Wykład: Wartość konsultingowych usług informatycznych - krytyczne czynniki opłacalności inwestycji w nowe systemy teleinformatyczne
dr Witold Staniszkis
11:30 Prezentacja: Doradztwo dotyczące strategii rozwoju systemów informatycznych i zalecanie rozwiązań systemów
Jacek Fiedorowicz
(senior manager, KPMG)
12:10 Sesja konsultacyjna - pytania do ekspertów
12:30 Przerwa
13:00 Prezentacja: Doradztwo w zakresie IT
Czym jest obecnie doradztwo w zakresie IT? Czy dotyczy tylko aspektów informatycznych, czy też ujmuje szerszy kontekst, biznesowy? Jakie są obecnie najważniejsze trendy i produkty doradztwa w zakresie IT? Jaka jest różnica między dobrym a złym doradcą? Czy IT jest celem czy środkiem do celu - różnica między dostawcą a doradcą. Model 3D: dostawca-doradca-dobrodziej.
Krzysztof Jakubowski
(Dyrektor CIO Services, Deloitte Advisory Sp. z o.o.)
13:40 Wykład: Audyt informatyczny. Kryteria wyboru audytora zewnętrznego, doskonalenie audytorów wewnętrznych
 • Stan infrastruktury teleinformatycznej
 • Bezpieczeństwo systemów
 • Procedury awaryjne
 • Legalność oprogramowania
Agnieszka Boboli
14:20 Wykład zapowiadający tematykę II edycji konferencji: Tworzenie dedykowanych systemów informatycznych
Borys Stokalski
15:00 Sesja konsultacyjna - pytania do ekspertów
15:30 Zakończenie konferencji
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78