centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 20.10.2005 Koordynator: Monika Handzelewicz

PROGRAM

Współczesne organizacje w swojej codziennej działalności polegają na systemach i usługach informatycznych. Dostępność i ciągłość usług, środki finansowe, a przede wszystkim dostosowanie do zmieniających się potrzeb organizacji stanowi klucz do sukcesu bądź przyczynę utraty zaufania Klientów czy wizerunku publicznego. Zarządzanie relacjami Biznes / IT zyskuje nowy wyraz poprzez definiowanie, negocjowanie i mierzenie wzajemnych relacji w procesie, który ITIL® określa zarządzaniem poziomem usług - Service Level Management. SLM bowiem to proces ciągły, polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości dostarczanych usług oraz realizowaniu założeń i celów, jakie były uzgodnione między Biznesem a Informatyką. Praktycy i konsultanci Zarządzania Usługami IT (ITSM) dzielą się swoim doświadczeniem w budowaniu tych, niełatwych przecież, relacji pomiędzy Użytkownikami a Dostawcami usług informatycznych.

20 października 2005 r.
10:00 Wykład wprowadzający: "Budowa relacji pomiędzy biznesem a informatyką oraz dostawcami usług IT"
Krzysztof Politowicz
(IT Business Consulting Group)
10:30 Wykład merytoryczny: "Definiowanie wymagań klienta i negocjacje umowy SLA"
Małgorzata Bartoszewska
(PTK Centertel)
11:00 Wykład merytoryczny: "Dobry Service Level Agreement - więcej niż umowa"
Andrzej Bartkowiak
(Bank Zachodni WBK)
11:30 Przerwa
11:50 Prezentacja firmowa: "Zarządzanie jakością usług podstawą komunikacji biznesu i IT w przedsiębiorstwie"
Przemysław Mazurkiewicz
(Compfort Meridian)
12:20 Prezentacja firmowa: "Rola SLM w procesach zarządzania IT"
Marcin Grabiński
(Spin SA)
12:50 "Najlepsze praktyki ITIL oraz zarządzanie poziomem usług w oparciu o mechanizmy workflow w Altar HelpDesk"
Piotr Pietrus
(Altar)
13:20 Przerwa
13:40 Wykład merytoryczny: "Budowa umowy SLA - konstrukcja umowy"
Krzysztof Biniek
(Stoen)
14:10 Wykład merytoryczny: "Usługa dedykowana (zindywidualizowana) a usługa masowa"
Stanisław Mysiak
(PKO BP SA)
14:50 Panel dyskusyjny: "Komunikacja Biznes - IT czyli SLM od kuchni"
moderator: Krzysztof Politowicz
15:40 Zakończenie konferencji

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78