centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 21.06.2005 Koordynator: Monika Handzelewicz

PROGRAM

21 czerwca 2005 r.
10:00 Wykład: "Ochrona nakładów inwestycyjnych jako istota ochrony sui generis baz danych. Uwagi na tle orzecznictwa sądów państw członkowskich UE oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości"
 • Pojęcie bazy danych
 • Treść prawa sui generis. Wyczerpanie prawa
 • Dozwolony użytek bazy danych
 • Ograniczenia czasowe autorskich prawa sui generis
 • Pojęcie istotnych nakładów inwestycyjnych jako przesłanka ochrony sui generis
 • Podmiot prawa sui generis - producent bazy danych
 • Obrót bazami danych - umowy licencyjne
Rafał Sikorski
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
11:00 Wykład: "Ochrona danych osobowych. Dostosowanie do zmian zawartych w nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych":
 • Dopuszczalne przetwarzanie danych osobowych
 • Zasady dopuszczalnego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
 • Prawne wymogi dla systemów informatycznych, przetwarzających dane osobowe
 • Rejestracja zbiorów danych
 • Konsekwencje prawne naruszenia ochrony danych osobowych (administracyjne, karne, pracownicze i cywilnoprawne)
dr Grzegorz Sibiga
(Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie)
11:45 Wykład: "Samodzielny audyt z zakresu ochrony danych osobowych oraz przygotowanie do kontroli z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych"
Wacław Zimny
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: "Prawne aspekty udostępniania informacji o wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów. Zasady przekazywania danych, określone w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych"
dr Grzegorz Sibiga
(Wyższa szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie)
13:30 Wykład: "Modele sieci biur informacji gospodarczej w Polsce"
 • Funkcje biur informacji gospodarczej
 • Polskie biura informacji gospodarczej
 • Zasada "czarnego Piotrusia" w badaniu wiarygodności finansowej
 • Modele sieci biur informacji gospodarczej.
Zbigniew Telec
(Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
14:00 Wykład: "Aspekty prawne funkcjonowania hurtowni danych"
dr Grzegorz Sibiga
(Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie)
14:40 Sesja konsultacyjna: "Praktyczne problemy prawnych aspektów użytkowania baz danych - pytania i odpowiedzi"
15:30 Zakończenie seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78