centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 2.06.2005 Koordynator: Monika Handzelewicz

PROGRAM

2 czerwca 2005
10:00 "Zarządzanie projektem szkoleniowym"
Borys Stokalski
(Infovide)
10:45 "Akredytacja w edukacji"
 • Formalne aspekty organizacji szkoleń
 • Prawo wydawania dyplomów i certyfikatów
 • Wymogi w zakresie niezbędnej dokumentacji szkoleń
Kazimierz Boguta
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 20 grudnia 2003 r.w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247)
Informacja udostępniona z serwisu internetowego Domu Wydawniczego ABC
(Kuratorium Oświaty)
11:15 "Prawne wymogi ochrony danych osobowych przy organizacji i realizacji szkoleń"
 • Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych dla celów organizacji szkoleń (realizacja usługi, marketing kolejnych szkoleń, e-marketing)
 • Warunki tworzenia zbiorów danych (obowiązki informacyjne, rejestracja zbioru danych, środki zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego)
 • Odpowiedzialność za naruszenie wymogów ochrony danych osobowych (administracyjna, karna i cywilnoprawna)
Grzegorz Sibiga
(Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie)
12:00 "Wartość dowodowa dokumentu elektronicznego"
 • Skutki cywilno-prawne zgłoszeń udziału pocztą elektroniczną
Beata Mik
(Ministerstwo Sprawiedliwości)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 "Platformy e-lerning, blended-learning"
 • Indywidualne potrzeby osób zaangażowanych w proces nauki
 • Właściwa organizacja szkoleń
 • Monitorowanie postępów nauki oraz ewaluacja szkoleń
 • Technologie wykorzystywane podczas tworzenia kursów
Paweł Łopatek
(BizTech)
13:30 "Systemy CRM w działalności szkoleniowej"
Maciej Stanusch
14:00 "Strategie e-komunikacji"
 • Jak wybrać strategię e-komunikacji
 • Publikowane treści a strategia e-komunikacji
 • Jak redagować treści na potrzeby Internetu
Agnieszka Ryng
14:45 "PR w Internecie"
 • Audyty i analizy ruchu w witrynach
 • Pozycjonowanie witryn internetowych w systemach wyszukiwawczych
 • Wykorzystanie internetu w relacjach z mediami
Marek Woźniak
15.30 "Follow up - materiały prasowe, dokumentacja fotograficzna, ankietyzacja"
Robert Kamiński
16:00 Rozdanie certyfikatów, zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78