centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 22.11.2005 Koordynator: Anna Kurzawa

Druga edycja konferencji "Zwrot z inwestycji w systemy informatyczne" stawia sobie za cel przedstawienie najnowszych metod analitycznych rozwijanych przez firmy zajmujące się analizowaniem i wyceną wartości ekonomicznej przedsięwzięć informatycznych:

  1. Total Cost of Ownership
  2. Total Economic Impact
  3. Business Value of Opportunity
  4. Outsourcing Business Value
  5. Real Option Value
Pragniemy przybliżyć słuchaczom potencjał praktyczny i teoretyczny stojący za tymi terminami.
Prezentację usług i rozwiązań informatycznych klasy ERP/MRPII, CRM, Business Intelligence, Outsourcingu IT, Outsourcingu procesów biznesowych w kontekście metod analizy wartości biznesowej przedsięwzięć.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma
zbiór raportów TCO/TVO opracowanych przez firmę GARTNER.

Wśród uczestników konferencji zostanie rozlosowanych
10 pakietów OKAY CRM firmy Clix Software Sp. Z o.o.
(wartość pakietu 490 zł.)

Wyjątkowe spotkanie z Larsem Mieritz, analitykiem firmy specjalizującym się w zagadnieniach TCO/TVO

PROGRAM

22 listopada 2005 r.
Prowadzenie obrad: Ernest Syska (IT investment Consulting)
10:00 Otwarcie konferencji, przedstawienie programu.
10:10 Wykład wprowadzający: "Analizy ekonomiczne ROI/TCO w polskiej informatyce - stan na rok 2005"
Ernest Syska
(IT Investment Consulting)
10:50 Wykład (prowadzony w jęz. angielskim): "Podstawy metodyki analizy Total Cost of Ownership, Total Value of Opportunity"
Lars Mieritz
(Gartner)
12:30 Przerwa, poczęstunek
12:50 "Korzyści finansowe z wdrożenia systemu ERP - porównanie wyników badań w Polsce i w USA"
Emil Konarzewski
(Audytel Sp. Z o.o.)
13:30 Prezentacja: "ROI z wdrożenia systemu klasy CRM"
Maciej Stanusch
(Process4e)
14:10 Prezentacja: "ROI dla systemów Call center"
Zbigniew Suchocki
(NextiraOne Polska Sp. Zo.o.)
14:50 Przerwa
15:00 Prezentacja studium przypadku:
  • modernizacja serwerów produkcyjnych, modernizacja PC (jako przykład analizy TCO-centrycznej)
  • outsourcing business value (jako przykład analizy TCO-centrycznej z wartościami dodanymi)
  • inwestycja w system gospodarki remontowej (jako przykład analizy ROI of ERP)
  • profesjonalna analiza ekonomiczna dla usługi i oprogramowania sprzedawanego na polskim rynku (jako przykład oceny rentowności inwestycji w nową działalność na rynku IT)
Ernest Syska
(IT Investment Consulting)
15:40 Wykład: "Business Case - manipulacja czy instrument podejmowania decyzji?"
Borys Stokalski
(Prezes Infovide)
16:30 Zakończenie
FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI - proszę o kontakt, Anna Kurzawa
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78