centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07-08.09.2005 Koordynator: Iwona Nowosielska

1 stycznia 2006 r. mija vacatio legis ustawy z dnia 25 lipca 2001 o Państwowym Ratownictwie Medycznym, wprowadzającej nakaz funkcjonowania w każdym powiecie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Według danych z maja b.r. jedynie 1/3 powiatów uruchomiła już CPR.

PROGRAM

Dzień I - 7 września 2005 r.
11:30 Rejestracja uczestników konferencji, konsultacje w stoiskach firm
12:30 Lunch
13:30 Objęcie prowadzenia obrad przez Eugeniusza W. Roguskiego, prezentacja założeń programowych Konferencji.
13:40 Wykład inauguracyjny: Kształtowanie bezpieczeństwa poprzez system Centrów Powiadamiania Ratunkowego - cele i zadania CPR
Nadbrygadier dr Ryszard Grosset
(Komendant - Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej)
14:20 Prezentacja Sponsora Konferencji: "Dane przestrzenne jako podstawa zintegrowanego systemu informacyjnego CPR"
Tomasz Chojnacki, (Techmex SA)
Grzegorz Myrda, (ISPiK)
15:00 Prezentacja Sponsora Konferencji: "Zintegrowana obsługa zgłoszeń telefonicznych i zadań dyspozytorskich"
Duncan Gerrard
(APD Communications Ltd.)
Ireneusz Kuźmiński
(UNI-Net)
15:40 Sesja pytań i odpowiedzi.
16:00 Przerwa
16:20 Prezentacja: "Systemy wspomagania dowodzenia"
Małgorzata Radło, Bogdan Zawiśliński
(ESRI Polska)
16:50 Prezentacja: "CPR jako lokalny sztab kryzysowy - zadania i możliwości realizacji"
Włodzimierz Sosnowski
(WASKO)
17:20 Prezentacja: "Współdziałanie systemów informatycznych w ramach Centrów Powiadamiania Ratunkowego"
Jarosław Kamiński
(Abakus Systemy Teleinformatyczne)
17:50 Prezentacja: "Zintegrowany system łączności głosowej dla zespołów reagowania kryzysowego i CPR"
Erwin Broda
(MAW Telecom SA.)
18:20 Wykład: "Ogólnokrajowa sieć monitorowania bezpieczeństwa poprzez zintegrowanie Gminnymi Centrami Reagowania (GCR) z Centrami Powiadamiania Ratunkowego (CPR)"
dr inż. Eugeniusz W. Roguski
(Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej)
19:00 Sesja pytań i odpowiedzi, zakończenie obrad I dnia.
19:30 Uroczysta kolacja.
Dzień II - 8 września 2005 r.
09:30 Wykład: "Aspekty prawne dotyczących organizacji bezpieczeństwa obywateli"
Piotr Kwiatkowski
(Z-ca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego MSWiA)
10:15 Prezentacja: "Infrastruktura teleinformatyczna CPR"
Krzysztof Demski
(Sun Microsystems)
10:45 Prezentacja: "Centrum Powiadamiania Ratunkowego jako standardowy produkt firmy MEDIUM SOFT a.s. - informatyczne i komunikacyjne rozwiązania dla odbioru wezwań alarmowych numeru 112 oraz przekazywanie wezwań do poszczególnych stanowisk kierowania służb ratowniczych"
Jacek Makowski
(MediumSoft)
11:15 Prezentacja: "Teleinformatyczna obsługa numeru 112 na bazie produktu IRM WTG i ISE: EuroAlert i COBRA"
Marek Rakowski
(MICRO-SUN Sp. z o.o.)
11:45 sesja pytań i odpowiedzi.
12:00 Przerwa.
12:20 Wykład: "Koordynacja w czasie akcji kryzysowych - aspekty informatyczne:"
  • Łączność
  • Dowodzenie
  • Monitoring
Andrzej Sztarbała
(Krajowe Centrum Koordynacji Ratowniczej)
13:00 Prezentacja: "Problematyka CPR w regionie nadgranicznym"
Paweł Blak
(ProLife Software.)
13:30 Wykład: "Dostęp CPR do informacji, będących w gestii administracji rządowej i samorządowej. Jak zarządzać systemem bezpieczeństwa informacji w CPR i GCR. Ochrona danych osobowych"
Władysław Ryszard Sulęta
(Dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego w Gdańsku)
14:00 Studium Przypadku: "CPR jako zintegrowana jednostka dyspozytorska, wspólna dla wszystkich służb ratowniczych. Infrastruktura informatyczna CPR jako warunek realizacji podstawowych zadań:"
  • Środki techniczne łączności przewodowej i bezprzewodowej;
  • Zintegrowane systemy dyspozytorskie (wielostanowiskowa praca dyspozytorów w czasie rzeczywistym);
  • Systemy rejestracji rozmów;
  • Łączność radiowa.
Brygadier Krzysztof Rządkowski
(Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Toruniu)
14:40 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja końcowa.
15:00 Zakończenie programu konferencji. Wręczenie certyfikatów. Rozlosowanie upominków, Obiad.
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78