centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 06.12.2006 Koordynator: Jakub Nawrocki

PARTNER GŁÓWNY

PROGRAM

6 grudnia 2006 r.
10:00 Wykład inauguracyjny: Rynek Portali Korporacyjnych w Polsce, a doświadczenia przedsiębiorstw
 • prezentacja raportu KPMG: "Portale korporacyjne: technologia i biznes"
 • jak obecnie wygląda rynek portali korporacyjnych w Polsce - jakie produkty są na nim dostępne
 • czego nauczyliśmy się z pierwszych wdrożeń
 • błędy i zagrożenia związane z wdrażaniem portali
 • jakie korzyści przynosi organizacji portal korporacyjny
 • ile to kosztuje - i czy warto?
 • portal jako element zarządzania wiedzą - z doświadczeń KPMG
dr Mariusz Strojny
(KPMG)

11:00 Prezentacja sponsora: Office System - Nowa Era Komunikacji - Live Communication Server 2007, Exchange 2007
 • Halo...? Możesz rozmawiać...? Później...? Jesteś na spotkaniu...? To znaczy kiedy...?! Aaa.... Ty oddzwonisz!?
 • Czy znasz ten koszmar biurowej komunikacji?
 • Sprawdź, w jaki sposób technologia pomoże ci w szybszy i łatwiejszy sposób komunikować się ze współpracownikami i nie tylko
Paweł Żaczek
(Technology Adviser - Messaging, Microsoft)

11:40 Prezentacja sponsora: Sposoby gromadzenia, analizy i dostępu do wiedzy
 • czym jest wiedza strategiczna w przedsiębiorstwie?
 • jaka jest rola portalu w zarządzaniu strategicznym?
 • wyzwania związane gromadzeniem i analizowaniem informacji
 • narzędzia wspierające przekształcanie informacji w wartość biznesową
Zbigniew Szcześniewski
(Technology Adviser - Information Worker, Microsoft)

12:20 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Praktyczne aspekty organizacji projektów portalowych
 • specyfika projektów portalowych i ich zagrożenia organizacyjne
 • czynniki sukcesu projektów intranetowych
 • określanie zakresu funkcjonalnego portalu intranetowego
 • organizacja współpracy z użytkownikami
 • metodyki wdrażania rozwiązań intranetowych
 • przykłady dobrych i złych praktyk z realizacji projektów portalowych
Marcin Sikorski
(Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii)

13:40 Prezentacja firmowa: Komunikacja wewnątrz firmy kluczem do sukcesu?
 • skąd wiadomo, że firma potrzebuje usprawnienia komunikacji?
 • intranet jako sprawne narzędzie komunikacyjne nowoczesnej firmy
 • przykłady potrzeb uruchomienia intranetu - case studies
 • inicjowanie projektu intranetowego i tworzenie grupy projektowej
 • system motywacyjny w projekcie intranetowym
 • raportowanie, sprawozdawczość i inne procedury wewnętrzne w procesie obiegu informacji i komunikacji
 • intranet a pozostałe instrumenty komunikacji wewnętrznej
 • rola technologii w e-komunikacji
Aleksander Sala
(RSI Internet)

14:10 Wykład: Udostępnianie informacji w portalu korporacyjnym a prawna ochrona danych
dr Grzegorz Sibiga
(WSPiZ w Warszawie)

14:50 Przerwa
15:20 Najnowsze trendy: Zastosowania otwartych rozwiązań w tworzeniu portali korporacyjnych
 • mechanizmy Wiki (w tym budowane w oparciu o SharePoint)
 • portale korporacyjne oparte o rozwiązania o otwartym kodzie źródłowym:
  • eXo Portal
  • JBoss Portal
  • JetSpeed 2
  • Liferay
  • Nuxeo
  • Open-EIS
  • Sun Java Portal Server
  • Zope/Plone
  • przykłady wdrożeń
Krzysztof Kowalczyk
(Szkoła Główna Handlowa)

16:00 Wykład: Architektura usługowa Portalu - tendencje rozwojowe
 • możliwości rozbudowy portali o konkretne rozwiązania
 • rozwojowe trendy i usługi dostępne w portalach
 • samodzielne aplikacje kontrolujące procedury i procesy biznesowe
Tomasz Kulisiewicz
(niezależny ekspert rynku IT)

16:40 Zakończenie

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Jakub Nawrocki

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78