centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.12.2006 Koordynator: Karolina Popek

PARTNER GŁÓWNY

PROGRAM

5 grudnia 2006 r.
10:00 Wykład: e--ADMINISTRACJA - prawa obywatelskie, zarządzanie i usługi publiczne
Sławomir Wysocki
(Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)

10:30 Wykład: Kierunki i bariery wdrażania rozwiązań e-administracji. Stan prawny e-Państwa
dr Zbigniew Olejniczak
(Przewodniczący Rady Informatyzacji)

11:00 Prezentacja sponsora: Zarządzanie wiedzą w urzędzie przy wykorzystaniu Microsoft Business Inteligence
  • Dlaczego w urzędzie jest potrzebne zarządzanie wiedzą?
  • W jaki sposób Microsoft Business Inteligence wspomaga zarządzanie wiedzą w urzędzie?
  • Microsoft SQL Server 2005 jako składnik Microsoft Business Inteligence
  • Zarządzanie wiedzą jako czynnik redukcji kosztów w urzędzie
Sławomir Strzykowski
(Microsoft)

11:40 Wykład: Obecne cele informatyzacji i potrzeba reinformatyzacji państwa
dr inż. Wacław Iszkowski
(prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji)

12:10 Przerwa, poczęstunek, konsultacje w stoiskach firm
Blok panelowych prezentacji w formie best practices (przedstawiciel firmy występuje wspólnie z przedstawicielem instytucji, w której rozwiązanie zostało wdrożone)
12:40 Najbardziej przyjazny obywatelom samorząd w kraju? - Internetowy Portal Płatników Gminy. Przykład wdrożenia w Urzędzie Gminy Dobroń
Józef Grzegorz Czechowski (Wójt Gminy Dobroń)
Michał Laskowski (Macrologic SA)
Gerard Oleński (Macrologic SA)

13:20 EDYTOR AKTÓW XML - Publikowanie aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Województwa - przykład wdrożenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
Artur Czaban (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
Ryszard Adam Gryner (Centrum Elektronicznych Banków Informacji Publicznej)

14:00 Intranet w Urzędzie - przykład wdrożenia firmy CSS w Urzędzie Miasta Gdańsk
Sebastian Wilczewski
(CSS)

14:40 Przerwa
15:00 Wykład: Zamówienia publiczne a e-Administracja - problemy prawne zamówień publicznych w informatyce
  • Opis przedmiotu zamówienia w przetargach informatycznych - problemy ze stosowaniem art 29 i 30 pzp
  • Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych a umowy ramowe - gdzie leży granica między umową ramową o innymi rodzajami umów w zamówieniach publicznych
  • Zamówienia z wolnej ręki w informatyce - czy na pewno są do tego podstawy?
dr Wojciech Kaliński
(Kuczek Maruta i Wspólnicy s.j Kancelaria Radców Prawnych)

15:40 Wykład: Partnerstwo Publiczno-Prywatne: rozporządzenia wykonawcze do postanowień ustawy. Zasady przygotowywania właściwych umów. Powiązania i rozgraniczenia P-P-P z zamówieniami publicznymi
Włodzimierz Dzierżanowski
(Grupa Sienna)

16:15 Zakończenie sesji plenarnej, wręczenie certyfikatów, konsultacje w stoiskach firm

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Karolina Popek

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78