centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 24.10.2006 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

24 października 2006 r.
10:00 Wykład inauguracyjny: Osiem lat obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych

Wprowadzenie w Polsce ustawy o ochronie danych osobowych pociągnęło za sobą zarówno zmiany w ustawodawstwie, jak też w praktyce podmiotów publicznych i prywatnych przetwarzających dane osobowe. Czy zatem, po ośmiu latach obowiązywania ustawy można stwierdzić, że konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych jest skutecznie chronione? Wykład stanowić będzie próbę podsumowania 8-letniego obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych i działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - przedstawione zostaną przykłady dobrego wykonywania ustawy o ochronie danych osobowych, jak też bariery ograniczające skuteczność ustawy.

prof. dr Ewa Kulesza
10:45 Wykład: Przetwarzanie danych w systemach informatycznych. Wymogi proceduralne i dokumentacyjne. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach i poza zbiorami
 • Zasady poprawnej implementacji systemów teleinformatycznych: praktyczne rozwiązania na tle regulacji prawnych
 • Techniczne środki bezpieczeństwa z punktu widzenia praw pracowników
 • Modele współpracy systemów i wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych
 • Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym: czym są wymagane dokumenty oraz ich rola w przedsiębiorstwie
 • Szkielety dokumentów, zasady tworzenia oraz zadania pracowników przy opracowywaniu dokumentacji
Igor Margasiński
(Politechnika Warszawska)
11:30 Wykład: Funkcjonalność elektronicznej platformy komunikacji e-GIODO w zakresie udostępnienia usługi dostępu do rejestru zbiorów danych osobowych oraz ułatwienia procesu rejestracji
 • Zdalny dostęp do informacji z ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych
 • Procedura wspomagania wypełniania wniosku o rejestrację (aktualizację) zbioru danych osobowych
 • Przekazywanie wniosków o rejestrację (aktualizację) zbiorów drogą elektroniczną
 • Integracja systemu obiegu dokumentów z systemem Rejestr, monitorowanie stanu załatwiania spraw
 • Elektroniczna komunikacja z administratorami danych zapewniająca niezaprzeczalność odbioru korespondencji
Dr Andrzej Kaczmarek
(Departament Informatyki GIODO)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:30 Dyskusja panelowa: Problemy ochrony danych osobowych w praktycznej ocenie ADO i ABI
 • Problematyka optymalnego doboru i uplasowania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w strukturze instytucji/przedsiębiorstwa
 • Kontrowersje wokół pojęcia zbiór danych osobowych
 • Praktyczne problemy związane z obowiązkiem zgłaszania/aktualizacji zbiorów danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej a ochrona danych osobowych: czy powstaje obowiązek rejestracji zbioru danych wnioskodawców?
 • Nadużywanie przesłanki "zgody osoby" na przetwarzanie dotyczących jej danych
 • Nagminność nadużywania trybu udostępnia danych osobowych określonego w art. 29 uodo
 • Powierzanie przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych podmiotom zewnętrznym: błędy, zaniedbania oraz przykłady nieświadomości ADO w tym zakresie
Witold Rygiel
13:10 Wykład: Wybrane aspekty prawne ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - realizacja obowiązku i problemy w tym zakresie
 • Realizacja praw osoby, której dane dotyczą
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - obecny status prawny, praktyka wykonywania funkcji, wnioski de lege ferenda (propozycje zmian prawnych)
dr Grzegorz Sibiga (WSPiZ w Warszawie)
mec. Xawery Konarski (Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki)
14:10 Wykład: Audyt w zakresie zgodności systemu ochrony danych osobowych z obowiązującymi regulacjami prawnymi
Mirosław Błaszczak
(CISA)
14:30 Przerwa
14:50 Wykład: Udostępnianie danych osobowych w Internecie na przykładzie abonentów nazw domen
 • Nazwy domen internetowych. Zarys zagadnienia
 • Przyczyny udostępniania w Internecie danych osobowych
 • Stanowisko organizacji międzynarodowych: OECD, ICANN
 • Dyrektywa Unii Europejskiej, Article 29 Group
 • Modele udostępniania danych osobowych abonentów nazw domen internetowych w wybranych krajach
 • Model udostępniania danych osobowych abonentów nazw domen internetowych w Polsce
 • Konsekwencje prawne udostępnienia danych osobowych w Internecie
Artur Piechocki
(NASK)
15:30 Wykład i dyskusja panelowa: Prawne zobowiązania stosowania zabezpieczeń danych
Anna Kobylańska
(CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa)
16:15 Wręczenie Certyfikatów, zakończenie I Forum

Firmy zainteresowane udziałem w programie Forum - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78