centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.10.2006 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

18 października 2006 r.
09:00 Wykład: Infobroker jako profesja - standardy zawodowe i etyczne:
 • Obszary działania brokera informacji
 • Kwalifikacje niezbędne dla infobrokera
 • Infobroker - droga do zawodu
 • Etyka infobrokerska
dr Zdzisław P. Szkutnik
(Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu)
09:40 Wykład: Prawne aspekty działalności infobrokera:
 • Odpowiedzialność infobrokera za rzetelność dostarczonych klientowi informacji w świetle polskich uregulowań
 • Zasady prawne współpracy infobrokera z ekspertami
 • Problematyka prawna realizacji zleceń na dostarczenie informacji niejawnej lub poufnej
 • Prawnoautorskie aspekty wykorzystywania informacji pobranej z Sieci
Piotr Waglowski
(prawnik, założyciel internetowego serwisu VaGla.pl - Prawo i Internet)
10:20 Wykład: Infobroker w nowoczesnej organizacji:
 • Rozumienie nowoczesnej organizacji
 • Pojmowanie zadań infobrokerskich w nowoczesnej organizacji
dr Tadeusz Wojewódzki
(Ośrodek Infobrokerstwa Systemowego, założyciel internetowego serwisu www.infobrokerstwo.pl)
11:00 Wykład: Nowoczesny bibliotekarz brokerem informacji:
 • Bibliotekarz jako pracownik wytwarzający informacje i jako pracownik poszukujący informacji
 • Broker informacji jako pracownik wspierający działalność gospodarczą
 • Służby informacyjne w działalności pozagospodarczej
 • Broker informacji jako pracownik przekraczający ograniczenia narzędzi informacyjnych
 • Czy możliwy jest niekomercyjny broker informacji?
dr Henryk Hollender
(Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej)
12:00 Przerwa
MODUŁ ĆWICZENIOWY

prowadzi Bogdan Miś
(Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki; Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie)
12:30 Wykład z elementami ćwiczeń: System usług Google jako model dostarczania informacji:
 • jak Google zbiera informacje
 • składnia języka zaawansowanego wyszukiwania w Google jako model zapytań w innych systemach
 • Google Base jako baza danych "o wszystkim"
 • Google Groups i zaawansowane szukanie informacji w dyskusjach grupowych
 • Google News i bieżąca informacja polityczno-gospodarcza
 • Google Books i wyszukiwanie książek
 • Google Alerts i stałe czuwanie nad aktualizacją informacji
 • Google Scholar i wyszukiwanie informacji naukowej
 • Google Definitions i poszukiwanie informacji encyklopedycznej
 • Google Blog Search i informacja w blogach
 • Szukanie informacji adresowej z pomocą Google
 • Google Maps i informacja geograficzna
13:45 Wykład z elementami ćwiczeń: Szukanie informacji w sieci - nie tylko Google:
 • Polskie wyszukiwarki: NetSprint i Szukacz.pl
 • Clusty jako przykład innowacyjnego systemu wyszukiwawczego
 • Główni konkurenci Google: Yahoo i MSN
 • Encyklopedie i słowniki sieciowe, w szczególności Wikipedia i encyklopedie polskie
 • Del.icio.us i Stumble jako społecznie konstruowane zbiornice odnośników; wykorzystanie ich do poszukiwania informacji
 • Inne ważniejsze systemy: A9, Alexa, Snap, Eurekstar i Web 2.0, CompletePlanet, Zapmeta
 • Wyszukiwanie filmów, obrazów i muzyki
 • Wyszukiwanie informacji o ludziachi
15:00 Przerwa
15:15 Zajęcia praktyczne: kilka zadań do wspólnego rozwiązania i przedyskutowania wyników
17:00 Zakończenie warsztatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78