centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.12.2006 Koordynator: Iwona Kornet

PARTNER GŁÓWNY


SPONSOR


PROGRAM

5 grudnia 2006 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Data Centers w badaniach naukowych i technologicznych
prof. Bogdan Lesyng
(Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)

10:40 Wykład: Korzyści płynące z przechowywania danych w DATA CENTER
 • zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych firmy
 • zapewnienie łatwości dostępu do przechowywania danych
 • efektywne zarządzanie i archiwizowanie danych w firmie
 • eliminacja dostępu niepożądanych osób
 • umożliwienie swobodnej rozbudowy środowiska informatycznego
Robert Kobylański
(Dyrektor d/s Usług Obliczeniowych Centrum Komputerowe ZETO S.A.)

11:20 Prezentacja Sponsora Konferencji: Modularna infrastruktura fizyczna dla centrów danych

Tradycyjna infrastruktura fizyczna dla centrów danych nie spełnia wymagań, które stawiane są systemom teleinformatycznym: nie jest modularna, nie jest skalowalna, nie jest standaryzowana. Brak modularności powoduje wydłużenie czasu naprawy i zwiększenie kosztów serwisu. Brak skalowalności prowadzi do zwiększenia kosztów związanych z początkowym przewymiarowaniem systemu lub kosztów późniejszej rozbudowy. Brak standaryzacji prowadzi do wolniejszego procesu nauki pracowników obsługi serwerownii i do większej ilości popełnianych błędów. Nowoczesne podejście do budowy infrastruktury fizycznej powinno radzić sobie z wspomnianymi niedogodnościami rozwiązań tradycyjnych. W czasie wykładu zaprezentowany zostanie system InfraStruXure z omówieniem jego komponentów: systemów zasilania, wentylacji, klimatyzacji i zarządzania całością.

Tomasz Starzec
(dyrektor APC Polska)

12:00 Przerwa, poczęstunek
12:40 Prezentacja: Zewnętrzne data center spełniające wymogi nowoczesnej strategii zarządzania jaką jest outsourcing

Korzystanie z zewnętrznego data center, innymi słowy wyprowadzenie na zewnątrz zadań nie przynoszących bezpośredniego zysku firmie i oddanie ich w ręce fachowcom, pozwala korporacjom na radykalne zmniejszenie kosztów własnych oraz osiągnięcie dodatkowych korzyści w następujących dziedzinach:

 • Skorzystanie z doświadczenia firmy zajmującej się profesjonalnie przetwarzaniem danych
 • Skorzystanie z wypracowanych procedur gwarantujących najwyższą jakość, terminowość i bezpieczeństwo przetwarzanych danych
 • Dostęp do nowości w zakresie przetwarzania danych
 • Wyeliminowanie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem sprzętu komputerowego, jak również oprogramowania
 • Wyeliminowanie kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem, jak również z obsługą administracyjną zatrudnionych

Grażyna Królewicz
(Scientific Services Sp. z o.o.)

13:10 Prezentacja: "CLUSTERED STORAGE" - rewolucja na rynku sieciowych pamięci masowych
 • Rozwiązanie problemu gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na "storage"
 • Zapewnienie niezawodności na poziomie dotąd nieosiągalnym
 • Połączenie skalowalności z prostotą obsługi nieocenione w centrum danych
 • Technologia pozwalająca z łatwością podnieść wydajność o rząd wielkości i więcej
Wiesław Stawiski
(LANservice Security Appliances)

13:40 Case study: Nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych - zgodność ze standardami i wdrożenie w środowisku przemysłowym - na przykładzie budowy Centrum Przetwarzania Danych BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

Wybudowanie nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych jest procesem złożonym, wielowątkowym i wymaga działania w wielu kierunkach. Środowisko przemysłowe narzuca dodatkowe wymagania w tym także dodatkowe zagrożenia oraz specyficzne wymogi organizacyjne i techniczne. W czasie prezentacji przedstawiony zostanie proces przygotowania i przeprowadzenia inwestycji w BOT Elektrowni Bełchatów S.A. pod kątem wdrożenia w praktyce standardów opisujących Data Center oraz umieszczenia CPD w infrastrukturze technicznej całego Zakładu. Omówione zostaną także zastosowane rozwiązania techniczne w ramach poszczególnych podsystemów.

Krzysztof Szczygieł
(Wiceprezes SKYLINE Investment S.A.)

14:10 Przerwa
14:40 Prezentacja: "THREE DIMENSIONAL PROTECTION" - kompletny system zapobiegania włamaniom do sieci komputerowych
 • Różnorodność zagrożeń sieciowych powoduje konieczność wielowymiarowej ochrony
 • Elastyczność rozwiązania pozwala na dopasowanie do struktury "data center"
 • Centralny system zarządzania i raportowania zapewnia skalowalność i prostotę obsługi
 • Wydajność, wydajność, wydajność - jak analizować ruch w sieciach multigigabitowych
Wiesław Stawiski
(LANservice Security Appliances)

15:10 Wykład: Centra Przetwarzania Danych a ochrona danych osobowych. Prawne aspekty ustawy dla Data Center zlokalizowanych za granicą
dr Andrzej Krasuski
(CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa)

16:00 Zakończenie konferencji

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Iwona Kornet

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78