centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.12.2007 Koordynator: Iwona Kornet

GŁÓWNY PATRON MEDIALNY

PROGRAM

5 grudnia 2007 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i wykład: Uwarunkowania technologiczne i społeczne tworzenia Społeczeństwa Informacyjnego w środowisku małych miast i wsi
Prof. Wojciech Cellary
10:40 Prezentacja Sponsorska: E-GMINA i E-SOŁTYS - zintegrowane systemy świadczenia usług drogą elektroniczną i budowy społeczeństwa informacyjnego
 • Ogólne założenia i cechy systemów E-GMINA oraz E-SOŁTYS
 • Prezentacja procesu wypełniania i przekazywania do urzędu wniosku w postaci formularza elektronicznego (za pośrednictwem urzędowej skrzynki podawczej)
 • Przyjmowanie elektronicznych formularzy w systemie obiegu dokumentów w Urzędzie
 • Wysyłanie do Interesanta odpowiedzi (pisma) w formie elektronicznej
 • System e-Poczta
 • Informacja o stanie i kolejności załatwiania spraw (jako informacja publiczna) - połączenie ze stroną podmiotową BIP
 • Publikowanie zbiorów przepisów prawa miejscowego i zbiorów przepisów gminnych
 • Portal e-gmina - przykład realizacji koncepcji "jednego okienka" w Internecie dla mieszkańców z dedykowanym dostępem do wszystkich niezbędnych informacji
Ryszard Adam Grytner, Krzysztof Radzimski, Piotr Jegorow
(CeBIP)

11:20 Case study: Doświadczenia Urzędu Gminy Zielonka przy wdrażaniu i eksploatacji sieci miejskiej, w technologii zgodnej ze standardem WiMAX
dr Krzysztof Słomka
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Case study: Role regionalnego serwisu internetowego na przykładzie Małopolski
 • Integrator regionu
 • Baza wiedzy o regionie
 • Narzędzia promocji na zewnątrz (hub serwisów)
 • Narzędzia informacji i współpracy z podmiotami w Małopolsce
 • Bazy wiedzy o administracji
 • Narzędzia do nauczania
 • Narzędzia komunikacji
 • Cyfrowy Urząd
 • Przykłady rozwiązań
Piotr Jaworski-Grzanka
(Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)

13:00 Prezentacja: Projekty centralne wspierające rozwój cywilizacji informatycznej w terenie na przykładzie systemów zrealizowanych dla ARiMR i MPiPS
 • Krajowy system monitorowania rynku pracy wraz z Centralną bazą ofert pracy - system HOP-SYRIUSZ
 • System monitorowania kredytów z dopłatami ARiMR
Robert Tymiński
(BONAIR)

13:30 Prezentacja: Jakiej sieci potrzebuje moje miasto, powiat, region
 • Analiza potrzeb nowoczesnego samorządu
 • Zaspokajanie potrzeb poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii
 • Wspólny mianownik nowoczesnych usług - wielousługowa sieć
 • Możliwe modele wykorzystania funduszy UE
 • Dobre przykłady realizacji podobnych projektów
 • Analiza przypadku na bazie projektów w Warszawie i Płocku
Sebastian Mikołajczyk
(Alcatel-Lucent)

14:00 Prezentacja: Satelitarny dostęp do szerokopasmowego Internetu dla Twojej gminy
 • Przedstawienie informacji o Eutelsat
 • Cechy charakterystyczne oferowanego rozwiązania satelitarnego - system D-Star
 • Omówienie rodzajów usług dostępnych za pomocą systemu D-Star
 • Przykłady zastosowań (nie tylko Internet)
 • Rozwiązania i przykłady konkretnych projektów zrealizowanych w Europie (case study)
Mirosław Hrybacz
(Eutelsat)

14:30 Przerwa
15:00 Wykład/informacje praktyczne: Budowa sieci szerokopasmowych z wykorzystaniem funduszy UE
 • Cele wdrażania sieci szerokopasmowych w społecznościach lokalnych
 • Zalecenia Komisji Europejskiej i wynikające z nich wnioski
 • Możliwości dofinansowania budowy sieci szerokopasmowych z funduszy UE w latach 2007-13
Sławomir Kopeć
(dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)

16:00 Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Iwona Kornet

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78