centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.09.2007 Koordynator: Iwona Kornet

PROGRAM

25 września 2007 r.
10:00 Wykład: Zgodność systemów informatycznych z wymogami ładu korporacyjnego i z zasadami zarządzania finansami w firmie
 • Czym jest ład korporacyjny i jaki ma związek z informatyką
 • Koncepcja zarządzania z użyciem ryzyka
 • Informacja i jej wartość dla przedsiębiorstwa
 • IT governance i standardy zarządzania informatyką
Radosław Kaczorek
(Prezes Stowarzyszenia ISACA)

10:45 Wykład: Dyrektor IT najlepszym przyjacielem Dyrektora Finansowego w jego nowej roli - partnera biznesowego Zarządu
 • Od Głównego Księgowego do Dyrektora Finansowego - zmiana pozycji i roli CFO w korporacji
  • Giełda jako katalizator zmian
  • Zmiana wizerunku "księgowego"
  • Nowe zadania, nowe wymagania
  • Czy księgowość umarła?
 • Czy rola szefa IT również się zmieniła?
 • CIO i CFO - co nasz łączy i co nas dzieli?
 • Jak IT może wspierać Dyrektora Finansowego w jego codziennych zadaniach?
Piotr Puczyński
(PZU SA)

11:30 Prezentacja sponsora konferencji: System KRD - skuteczne narzędzie do zachowania płynności finansowej firmy
 • Znaczenie Krajowego Rejestru Długów w zachowaniu płynności finansowej firmy
 • Jak odzyskać swoje należności od nierzetelnych kontrahentów?
 • Jak sprawdzać potencjalnych klientów?
 • Jak monitorować wiarygodność finansową partnerów biznesowych?
 • Wdrożenie systemu KRD w firmie
(Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Prezentacja: Koszty, budżet, konsolidacja. Nowoczesna aplikacja FK narzędziem w ręku e-dyrektora
 • Ujęcie kosztów w nowoczesnej aplikacji księgowej
 • Dekretacje wg klucza, rozksięgowania kosztów
 • Budżety - kontrola realizacji na poziomie komórki i firmy
 • Konsolidacja - połączenie danych i budżetów
Grzegorz Kalisiak
(Asseco Business Solutions S.A. Pion Biznesowy Softlab)

13:10 Prezentacja: Zwiększenie kontroli i redukcja kosztów obiegu dokumentów w firmie dzięki użyciu narzędzi informatycznych
Artur Menkiewicz
(Sage Symfonia S.A.)

13:40 Prezentacja: Kontroling w firmie jako element Business Intelligence (BI)
 • wielowymiarowe analizy OLAP
 • budżetowanie i analizy ich odchyleń od wartości rzeczywistych
 • analizy planowanego wyniku i porównania z wartościami rzeczywistymi
 • kokpit wskaźników z systemem alertów
 • zrównoważona karta wyników BSC - (Balanced Scorecard)
 • szereg analiz np. rentowności, prognozy wzrostu (dynamika) itp.
Krzysztof Kamiński
(Macrologic S.A.)

14:10 Przerwa
14:30 Wykład: Problem faktury elektronicznej - regulacje wspólnotowe a polskie; zagadnienie chwili dokonania zapłaty w aspekcie odsetek
 • VI dyrektywa VAT - nowelizacja z 2001 r. wprowadzająca regulację faktur elektronicznych
 • Rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych - rozbieżności z dyrektywą i ich znaczenie
 • Interpretacje organów podatkowych w kontekście faktur elektronicznych
 • Problemy prawne związane z wdrożeniem systemu faktur elektronicznych na wybranych przykładach (w tym outsourcing wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur)
 • Faktura elektroniczna a faktura papierowa udostępniona elektronicznie kontrahentowi
 • Problem określenia chwili dokonania płatności w kontekście odsetek
dr Marek Świerczyński
(Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki)

16:00 Zakończenie konferencji

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Iwona Kornet

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78