centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.02.2007 Koordynator: Iwona Kornet

PROGRAM

Mam przyjemność zaprosić Państwa na III edycję konferencji z cyklu E-DYREKTOR, którą dedykujemy dyrektorowi personalnemu.
Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, na rzetelne informacje o funkcjonalności oprogramowania oraz trendy w wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi usprawniających funkcjonowanie pracy działów personalnych. Chcemy w ten sposób spowodować aby zarządzanie zasobami ludzkimi, nie było problemem XXI wieku.
Na konferencji wystąpią firmy, które posiadają w swojej ofercie sprawdzone, nowoczesne i bardzo dobre narzędzie dla HRM.
Chcielibyśmy również, w czasie tej konferencji spowodować dyskusję środowiskową w celu nakreślenia kierunków dalszej efektywnej współpracy IT i HR.

13 lutego 2007 r.
10:00 Otwarcie konferencji, wprowadzenie w tematykę
10:10 Wykład: Koncepcja zarządzania kapitałem ludzkim z wykorzystaniem systemu informatycznego

Wystąpienie odpowie na pytanie w jaki sposób przygotować się do wdrożenia systemu informatycznego oraz co powinno być gotowe po stronie pionu zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprezentujemy możliwe koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi z wykorzystaniem systemu, zwłaszcza w dużych firmach. Omówimy rolę Business Partner HR oraz inne ważne role w omawianym procesie.

Ewa Banachowicz
(Senior Manager w Dziale Management Consulting firmy Deloitte)

10:40 Prezentacja sponsorska: Kompleksowe zarządzanie rozwojem i kompetencjami pracowników w oparciu o platformę Microsoft Office System 2007
 • Wymagania dla systemu zarządzania kompetencjami jako odpowiedź na zmieniające się wymagania otoczenia biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Cechy platformy Microsoft wspierające kompleksowe zarządzanie rozwojem i kompetencjami pracowników
 • Przykładowe rozwiązania z obszaru zarządzania kompetencjami i rozwojem pracowników
Jarosław Szybiński (Solution Sales Professional, Microsoft)
Tymoteusz Chmielewski (K2 Internet SA)

11:20 Prezentacja sponsorska: Od ewidencji i rozliczania pracowników do zarządzania rozwojem ludzi - "miękki HR" w rozwiązaniu Xpertis Personel
 • Serwis Pracowniczy - kluczowy element systemu przepływu informacji w firmie
 • Elektroniczne obiegi wniosków kadrowych
 • Zarządzanie szkoleniami i dostawcami szkoleń
 • System Zarządzania Kompetencjami wspomagany informatycznie
Marcin Wierzbicki
(Szef Działalności Knowledge Management, Macrologic S.A.)

12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Case study: Technologie IT w optymalizacji procesów kadrowych. Usprawnienie funkcjonowania pracy działów personalnych poprzez wykorzystanie oprogramowania na przykładzie DPP w PTC
Prezentacja narzędzi IT wykorzystywanych przez Departament Polityki Personalnej w PTC
 • SAP
  • administracja personalna
  • pulpit menedżera
  • zarządzanie szkoleniami
  • zarządzanie kwalifikacjami
  • rekrutacja
  • e-rekrutacja
 • Narzędzia intranetowe
  • ogólna charakterystyka wykorzystania intranetu w PTC
  • planowanie i ocena pracy
  • E-Karty Pracy
  • szkolenia
  • badania ilościowe prowadzone przez DPP
  • promowanie innowacyjności
  • budowanie kultury organizacyjnej (konkursy pracownicze)
  • przepływ dokumentów
Anna Dobieszewska
(PTC, Kierownik Działu Rozwoju Personalnego)

13:00 Prezentacja: Historia pewnego intranetu - co się może zmienić w organizacji...

Case study wykorzystywania w Sage Symfonia narzędzi intranetowych - od innowacyjnej idei jednego pracownika do nagrody "Best practice" w międzynarodowej korporacji.

Paweł Przedpełski
(Sage Symfonia)

13:30 Case study: System rozwoju kadr, wspomagany przez informatyczny system zarządzania szkoleniami
 • Strategia rozwoju kadr
 • Systemowa i sekwencyjna realizacja strategii
 • Przygotowanie kadr do realizacji procesu rozwoju pracowników
 • Odwzorowanie procesów rozwoju kadr w systemach zarządzania firmą
 • Informatyczny system wspomagający proces rozwoju kadr
  • Podstawowe obszary i procesy
  • Struktura systemu zarządzania szkoleniami
  • Korzyści z wdrożenia
 • Dalsze zamierzenia w zakresie rozwoju kadr
Bogdan Ciszewski
(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

14:00 Prezentacja: Zatrudnianie najlepszych z Serwisem HR - procedury i analizy z zakresu rekrutacji i selekcji
Piotr Zając
(Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o)

14:30 Przerwa
14:50 Case study: Samoobsługa pracownicza - praktyczne zastosowanie i wynikające z tego korzyści na przykładzie firmy Oracle
Andrzej Amanowicz
(Dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży Aplikacji Oracle)

15:20 Wykład: Informatyczne systemy HR a optymalizacja procesów biznesowych i ogólnego zarządzania firmą
Marek Graczyk
(Menedżer Projektów w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami. Projekt Informatyka i Ludzie)

15:50 Wykład: Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji
dr Tomasz Rostkowski
(Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego, SGH)

16:20 Zakończenie konferencji

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Iwona Kornet

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78