centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 06.12.2007 Koordynator: Iwona Kornet

GŁÓWNY PATRON MEDIALNY

PROGRAM

6 grudnia 2007 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad przez dr inż. Kajetana Wojsyka
10:05 Wykład: Dokument elektroniczny w administracji publicznej w świetle obowiązujących regulacji prawnych, wymagania techniczne, organizacyjne, zasady doręczania

W trakcie wykładu zostaną omówione wymagania jakie wprowadziły dla dokumentów elektronicznych używanych w administracji publicznej rozporządzenia wydane na podstawie delegacji z Ustaw: o informatyzacji podmiotów publicznych, o podpisie elektronicznym i o archiwach. Szczegółowo zostanie przedstawiony problem tworzenia formularzy elektronicznych, sposoby realizacji urzędowego poświadczenia odbioru (UPO), warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych (elektroniczna skrzynka podawcza), obowiązujące formaty dokumentów elektronicznych i formaty podpisu elektronicznego wymagane dla podpisywania podań i innych dokumentów elektronicznych w trybie KPA.

Wiesław Paluszyński
(Trusted Information Consulting Sp. z o.o.)

10:40 Prezentacja sponsorska: Adaptacyjne procesy działalności jako podstawa zarządzania obiegiem dokumentów w administracji publicznej
Witold Staniszkis
(Prezes Zarządu Rodan Systems)

11:20 Prezentacja/case study: Przykłady współpracy systemu obiegu dokumentów z systemami dziedzinowymi
  • Omówienie systemu DocFlow
  • Współpraca systemu ze skrzynką podawczą - Cyfrowy Urząd
  • Mechanizmy współpracy systemu DocFlow z systemami dziedzinowymi innych producentów
Grzegorz Szczechowiak
(Prezes zarządu Madkom Sp. z o.o.)

12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Warunki uzyskania interoperacyjności systemów EOD. Normy bezpieczeństwa dla obiegu dokumentacji elektronicznej
prof. dr hab. Bolesław Szafrański
(WAT)

13:00 Case study: Rola administratora systemu EOD w urzędzie - na przykładzie siedmioletnich doświadczeń Urzędu Miasta w Rybniku
  • Jak prowadzić wdrożenie, aby sprawnie uruchomić SOD (etapy uruchomienia)
  • Rozbudowa i dostosowywanie SOD do nowych zadań
  • Interoperacyjność SOD z innymi systemami
  • Czy SOD może być zintegrowanym narzędziem do zarządzania gminą?
Marek Nowak
(Wydział Informatyki w Urzędzie Miejskim w Rybniku)

13:30 Wykład i dyskusja: Problemy prawne elektronicznego obiegu dokumentacji
  • Aspekty prawne i doświadczenia praktyczne dot. elektronicznych dzienników urzędowych i ogłaszania aktów normatywnych w postaci elektronicznej
  • Wniesienia pisma, podania lub zażalenia drogą elektroniczną - jako zdarzenie prawne, o konsekwencjach regulowanych kpa
  • Stan prawny w zakresie rozwiązań EOD w administracji publicznej (obecny i planowany)
Prof. Czesław Martysz
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski)

14:10 Case study: Wdrożenie obiegu dokumentów elektronicznych w jednostce administracji publicznej, innej niż Urząd Miasta, na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
Jerzy Włodarczyk
(PUP w Elblągu)

14:40 Przerwa
15:00 Prezentacja: Praktyczne i prawne aspekty powiązania Elektronicznego Obiegu Dokumentów z Biuletynem Informacji Publicznej
Adam Szulc
(Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o o.)

15:30 Case study i dyskusja: Integracja dokumentów elektronicznych wpływających do urzędu z istniejącymi aplikacjami
Paradoksy ukryte pod pojęciem wyróżnika, określającego zakres użytkowy dokumentu elektronicznego w administracji
dr inż. Kajetan Wojsyk
16:30 Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Iwona Kornet

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78