centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.06.2007 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

13 czerwca 2007 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad prze Panią Profesor Ewę Kulesza.

Wykład inauguracyjny: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu - najważniejsze problemy prawne i praktyczne:
 • Prawo do prywatności - ochrona dóbr osobistych pracowników - ochrona danych osobowych.
 • Przesłanki przetwarzania oraz zakres danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby zatrudnienia.
 • Czy istnieje prawny obowiązek zgłaszania do zarejestrowania zbiorów danych, związanych z zatrudnieniem.
 • Archiwizowanie dokumentacji pracowniczej - pracodawcy, inne podmioty, archiwa państwowe.
 • Wykorzystywanie danych osobowych w innych celach - dopuszczalność udostępniania danych osobowych (dokumentów pracowniczych) dla celów badań naukowych.
 • Dopuszczalny zakres zbieranych przez pracodawcę danych osobowych.
 • Wykorzystywanie danych w innych celach, niż związanych z zatrudnieniem.
 • Udostępnianie danych osobowych organom kontrolnym.
prof. dr Ewa Kulesza
(Uniwersytet Łódzki)
11:00 Wykład: I. Pracodawca jako ADO. Zabezpieczanie osobowych danych pracowniczych - dostęp do dokumentacji. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za naruszenie prawa do ochrony danych osobowych:
 • Obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych w związku z zatrudnieniem.
 • Wymagane środki techniczne i organizacyjne w procesie zabezpieczenia danych osobowych pracowników.
 • Rodzaj dokumentacji gromadzonej w stosunkach pracy, w tym w kontekście opinii grupy roboczej "Art. 29" Unii Europejskiej.
 • Podmioty upoważnione do dostępu do dokumentacji pracowniczej.
 • Wniosek GIODO o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobom naruszającym przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych:
  1. Przetwarzanie danych bez podstawy prawnej.
  2. Udostępnienie danych osobom nieupoważnionym.
  3. Naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych.
  4. Niedopełnienie obowiązku informacyjnego
II. Czy polityka bezpieczeństwa firmy może naruszać dobra osobiste pracownika. Inwigilacja elektroniczna pracowników. Monitoring pracownika w miejscu pracy. Zasady korzystania z poczty elektronicznej i innych usług sieciowych.
mecenas Paweł Litwiński
(Kancelaria Prawna: Traple, Konarski, Podrecki)
12:00 Przerwa, poczęstunek.
12:20 Wykład: Wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa informacji:
 • Ocena ryzyka.
 • Procedury zabezpieczania.
 • Realizacja polityki bezpieczeństwa - struktura działań.
 • Koszty ochrony.
 • Normy bezpieczeństwa informacji.
dr inż. Zbigniew Suski
(Instytut Teleinformatyki i Automatyki Wydziału Cybernetyki WAT, Katedra Informacji Gospodarczej WSHiP im. Łazarskiego w Warszawie)
13:00 Wykład: Wymogi techniczne i prawne systemów informatycznych, służących do przetwarzania danych osobowych:
 • Specyfika wymagań związanych z zabezpieczeniem systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe.
 • Wymagania w zakresie zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i ich praktyczna realizacja.
 • Funkcjonalność aplikacji przetwarzających dane osobowe.
 • Eksploatacja systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe.
 • Wymagania w zakresie dokumentacji systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe.
 • Ochrona danych osobowych jako element systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Adam Gałach
(Galach Consulting)
14:00 Przerwa
14:15 Wykład: Marketingowe bazy danych a ochrona danych osobowych:
 • Obrót prawny bazami danych osobowych.
 • Outsourcing procesów przetwarzania danych osobowych.
 • Ochrona baz danych jako podmiotu własności intelektualnej.
 • Dane osobowe jako szczególne elementy zawartości baz danych.
mecenas Xawery Konarski
(Kancelaria Prawna: Traple, Konarski, Podrecki)
15:00 Sesja konsultacyjna w zakresie tematów, uznanych za najbardziej istotne, przez uczestników I edycji FORUM ADO/ABI:
 • Wyłączenie zbioru/rejestru z obowiązku rejestracji - przykłady, interpretacje GIODO.
 • Problem podwójnego administrowania danymi osobowymi.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych - a przepisy regulujące swobodę działalności gospodarczej oraz ustawę o zamówieniach publicznych.
Mec. Xawery Konarski, Mec. Paweł Litwiński
16:00 Zakończenie Forum, wręczenie certyfikatów.

Firmy zainteresowane udziałem w programie Forum - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78