centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.03.2007 Koordynator: Iwona Nowosielska

Patronat:
Związek Banków Polskich

Prowadzenie obrad:
Remigiusz Kaszubski (Związek Banków Polskich)

PROGRAM

13 marca 2007 r.
10:00 Wykład: Aspekty prawne produktów bankowych on-line
 • Usługi bankowości elektronicznej
 • Pojęcie produktów finansowych on-line. Klasyfikacja
 • Znaczenie SEPA dla bankowości elektronicznej
  • Wizja SEPA
  • Timeline SEPA
  • Wyzwania SEPA
 • Wiarygodności oraz nienaruszalność i integracja informacji wrażliwej. Ochrona konsumenta
 • Dynamika zmian technologii w stosunku do zmian prawa
 • Raport Komisji Europejskiej dotyczący oceny usług bankowości detalicznej w Polsce, uznający m. innymi zasadność opłaty interchange i nie kwestionujący wysokości tej opłaty
dr Remigiusz Kaszubski
(dyrektor w Związku Banków Polskich)
10:40 Prezentacja Sponsora Forum: Wybrane zagadnienia wykorzystania nowoczesnych rozwiązań IT w organizacji pracy Oddziału Banku
 • aktualne kierunki rozwoju rozwiązań IT dedykowanych dla oddziałów bankowych
 • wybrane rozwiązania IT dla sali oddziałowej
 • wspieranie sprzedaży produktów
 • agregacja danych z wielu systemów i SSO
 • mechanizmy autoryzacji operacji
Artur Stefanowicz
(Hewlett-Packard)
11:20 Prezentacja Sponsora Forum (wystąpienie w jęz. angielskim)
 • An analysis of market trends and developments in Retail Banking
 • Description of the main market drivers
 • Benefits of transforming the branch network, for both the bank and customers
 • Technologies and techniques adopted
 • How Cisco can enable branch transformation
Kevin MacEntee Creighton
(Cisco)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:20 Wykład: Segmentacja klientów zamożnych jako klucz do rozwoju usług private banking
I. TENDENCJE W OBSŁUDZE KLIENTÓW PRIVATE BANKING NA ŚWIECIE
 • Zmiana oczekiwań segmentu klientów private banking - z modelu biernego do modelu aktywnego
 • Typ klienta a poziom oczekiwań: wyniki finansowe vs standard obsługi
 • Rola kanałów elektronicznych w światowym private bankingu
II. KIERUNKI ROZWOJU BANKOWOŚCI PRYWATNEJ W POLSCE
 • Poziom prywatnego bogactwa w Polsce na tle krajów "starej" i "nowej" Europy
 • Charakterystyka segmentu osób zamożnych - potencjalnych klientów private banking w Polsce
  • Klasyfikacja według źródeł pochodzenia bogactwa
  • Horyzont inwestycyjny, poziom akceptowanego ryzyka
  • Skłonność do korzystania ze specjalistycznego doradztwa
 • Dylematy i opcje wyboru klientów zamożnych: bankowość prywatna vs inni dostawcy usług finansowych
prof. Joanna Pietrzak
(Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny)
13:00 Prezentacja: Polski system rozliczeń detalicznych EuroELIXIR wobec SEPA
 • Opis instrumentów paneuropejskich: polecenia przelewu (SEPA Credit Transfer) i polecenia zapłaty (SEPA Direct Debit) oraz koncepcja Additional Optional Services (AOS)
 • Założenia Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC) odnośnie infrastruktury SEPA - koncepcja PEACH i SEPA Scheme Compliant ACH
 • Przeglšd planów KIR S.A. w kontekście SEPA
  • obsługa instrumentów płatniczych SEPA w systemie EuroELIXIR
  • przyszła rola KIR S.A. w infrastrukturze paneuropejskiej - uzyskanie statusu SEPA Scheme Compliant ACH, współpraca ze STEP2 a w przyszłości również i z innymi izbami rozliczeniowymi w ramach stowarzyszenia European Automated Clearing House Association (EACHA)
  • przeniesienie rozrachunku systemu EuroELIXIR na Single Shared Platform TARGET2
 • Nowe instrumenty SEPA
  • koncepcja end-to-end STP
  • Additional Optional Services
  • EuroELIXIR Direct, wsparcie Polecenia Zapłaty
dr Tomasz Jończyk
(Dyrektor Działu Strategii i Systemów Rozliczeniowych Krajowa Izba Rozliczeniowa SA)
13:30 Prezentacja: Budowa i rozwój kanału komunikacji via e-mail
 • Standardy kanałów komunikacji z Klientami
 • Kanały komunikacji z Klientem masowym - e-mail
 • Najtańszy kanał komunikacji - e-mail
 • Jeden system do wielu zastosowań
 • Case Study - BRE Bank S.A.
Herman Sushkevich, Daniel Bąk
(IT Business Consulting Group Sp. z o.o.)
14:00 Przerwa
14:20 Wykład: Segment private banking - Charakterystyka systemów bankowości elektronicznej - Specyfika konstrukcji produktów
 • Systemy bankowości elektronicznej
  • Charakterystyka kanałów komunikacji wykorzystywanych w bankowości prywatnej
  • Porównanie oczekiwań klientów bankowości detalicznej i bankowości prywatnej wobec systemów internetowych
  • Poziom złożoności produktu a możliwości oferowania za pośrednictwem kanałów elektronicznych
  • Znaczenie bezpieczeństwa systemów elektronicznych w bankowości prywatnej i konsekwencje dla stosowanych rozwiązań
 • Specyfiki konstrukcji produktów
  • Scharakteryzowanie profilu i specyfiki klientów bankowości prywatnej pod kątem konstrukcji produktów
  • Rola i dostosowanie klasycznych produktów bankowych do wymagań bankowości prywatnej: lokat, funduszy inwestycyjnych, kredytów krótkoterminowych, kredytów hipotecznych, produktów kartowych
  • Konstrukcja produktów specyficznych dla bankowości prywatnej - lokat dwuwalutowych, produktów strukturyzowanych
dr Michał Polasik, mgr Piotr Ratajczak
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
15:20 Wykład: Raport na temat aktualnego stanu bankowości prywatnej i zauważalnych trendów rozwojowych bankowości detalicznej
Eugeniusz Śmiłowski
(Pentor S.A.)
15:50 Wykład: Bankowość wirtualna 2.0 - najnowszy cel rynku e-finansów
 • Bankowość wirtualna 2.0 - chwytliwe hasło czy przyszłość finansów?
 • Kredytowanie P2P
 • Internet - buduje, czy niszczy lojalność?
 • Czy masowa komunikacja będzie jeszcze skuteczna?
 • Kto przeżyje a kto zginie?
 • Bankowość wirtualna 2.0 - czyli wszystko w jednym
Michał Macierzyński
(Bankier.pl)
16:30 Zakończenie Forum

Firmy zainteresowane udziałem w programie Forum - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78