centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 30.10.2007 Koordynator: Iwona Kornet

Systemy Informacji Przestrzennej (inaczej GIS) to w Polsce prężnie rozwijający się rynek. Na świecie rynek rozwiązań GIS wart jest ponad 5 mld USD. Głównym celem konferencji jest edukacja w zakresie istoty i wykorzystania GIS. Pokazanie najnowszych rozwiązań przygotowanych dla odbiorcy sieciowego. Konferencja kierowana jest z jednej strony do wykonawców, z drugiej zaś do odbiorców usług i aplikacji GIS: od firm geomatycznych, po właścicieli sieci energetycznych i gazowych, przedsiębiorstw ropociągowych i wodociągowych oraz do wszystkich aktualnych klientów odbiorców GIS.

PROGRAM

30 października 2007 r.
10:00 Wykład: Systemy GIS jako istotny element zarządzania majątkiem firmy energetycznej
 • Uwarunkowania wdrożenia (konieczność wprowadzenia wielkiej ilości danych, zarządzanie zmianami)
 • Korzyści z wdrożenia (pełen i szybki dostęp do informacji, przyspieszenie obsługi awarii)
 • GIS jako interfejs dostępu do informacji o klientach
Jacek Balcewicz
(Gigawat Energia)

10:40 Wykład: Technologie jutra - niezbędne od dzisiaj. Integracja portali z systemami transakcyjnymi przedsiębiorstw energetycznych
Jarosław Żeliński
(analityk biznesowy, IT Consulting)

11:20 Przerwa, poczęstunek
12:00 Prezentacja: Czy można żyć bez GIS?
 • systemy podstawowe i wspierające działalność przedsiębiorstw
 • skuteczna realizacja celów biznesowych przedsiębiorstwa
 • majątek, klienci i pracownicy
 • GIS jako podstawowy system wspierający utrzymanie majątku sieciowego
  • eksploatacja sieci i prace planowe
  • zarządzania obsługą awarii
  • korzyści dobrego wdrożenia GIS
  • integracja: GIS jako naturalny GUI
 • Kierunki rozwoju GIS i Asset Management
  • zarządzanie układami pomiarowymi i odczytami
  • zarządzanie ciągłością dostaw
  • zarządzanie ryzykiem
  • zarządzanie brygadami mobilnymi
  • HeplpDesk nie tylko dla IT
 • wnioski
dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk
(Globema Sp. z o.o.)

12:30 Prezentacja: Mb_GIS Utility Enterprise Edition jako narzędzie zarządzania majątkiem przedsiębiorstw sieciowych
Jacek Kotula
(Dyrektor Działu Produktu w firmie Megabit Sp. z o.o.)

13:00 Przerwa
13:30 Wykład: Modelowanie procesów biznesowych przedsiębiorstw sieciowych
 • Wprowadzenie do modelowania biznesowego
 • Zastosowanie Unified Modeling Language w modelowaniu przedsiębiorstwa
 • Model przedsiębiorstwa jako element cyklu wytwarzania oprogramowania wspierającego funkcjonowanie przedsiębiorstw sieciowych
 • Model przypadków użycia uogólnionego przedsiębiorstwa sieciowego
Robert Komarec
(Wojskowa Akademia Techniczna)

14:10 Wykład: Efektywne wykorzystywanie nakładów poniesionych na wdrożenie systemów GIS
prof. Waldemar Kamrat
(Katedra Elektroenergetyki, Politechnika Gdańska)

15:00 Zakończenie konferencji

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Iwona Kornet

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78