centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.06.2007 Koordynator: Iwona Kornet

Sprawozdanie

27 czerwca 2007 roku w Warszawie odbyła się VII edycja konferencji z cyklu Informatyka w przedsiębiorstwach sieciowych: SYSTEMY IT W WARUNKACH LIBERALIZACJI RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ i GAZU - CO ZMIENIAĆ I W CO INWESTOWAĆ?

Niezależny ekspert d/s energetyki - Herbert Leopold Gabryś rozpoczął konferencję wykładem "Elektroenergetyka polska 2007. Stan rzeczy z raportu 2006 i uwarunkowań konsolidacyjnych".

Omówione zostały wybrane problemy z elektroenergetyki z lat 1999-2006, wyniki i porównania podmiotów gospodarczych w podsektorach z wynikami gospodarczymi 2006 z pokazaniem zmian krótkookresowych w stosunku do roku 2005. Prócz tego uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne elektroenergetyki w trendach konsumpcji i potrzeb inwestycyjnych oraz przedstawiono wybrane problemy konsolidacji.

Tomasz Zachariasz i Ireneusz Janeczek z firmy NUMERON - sponsor konferencji - dokonali prezentacji o temacie "iEnergia® - zintegrowany system odczytu, przetwarzania i analizy danych pomiarowych".

Podstawowym produktem firmy NUMERON jest ENERGIA, będącym inteligentnym systemem, wspierającym procesowe zarządzanie gospodarką energetyczną. Oprogramowanie to uzupełnione o urządzenia komunikacyjne i akwizycyjne eMajler, Serwer, mReader tworzy spójny system iEnergia. Jest to wydajne i niezawodne narzędzie, wspierające monitorowanie i rozliczanie zużycia energii elektrycznej, zgodnie z zasadami taryfowymi, a także wymogami Wolnego Rynku Energii.

Tuż przed pierwszą przerwą, Adam Rusinek, Jarek Krupa i Artur Biernatowicz z Asseco Poland S.A. - sponsor konferencji - omówili temat "Zintegrowanego Systemu Ewidencji i Zarządzania Eksploatacją Infrastruktury Technicznej oraz Nieruchomościami".

Omówione zostały trzy systemy:
- LIDS: System Ewidencji i Informacji Przestrzennej o Infrastrukturze Technicznej.
- TOMS: System Zarządzania Eksploatacją Infrastruktury Technicznej.
- AMES: System Zarządzania Nieruchomościami (Majątkiem Trwałym).
Systemy te posiadają wiele cech, m.in.: wsparcia informacyjne w realizacji podstawowych procesów biznesowych, wsparcia w spełnianiu wymagań regulacji rynkowych, tworzenia standardów w dziedzinie dystrybucji, redukcji kosztów utrzymania i kosztów usuwania awarii oraz rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnych.

W dalszej kolejności Jarosław Żeliński z IT Consulting wykładał na temat "Usprawnienie i optymalizacja działań firmy w przypadku potentata energetycznego".

Omówione zostały modele rynku energetycznego, potentata rynku jak i uprawnienia i optymalizacja oraz uproszczone modele biznesowe producenta, dystrybutora, odbiorcy i odbiorcy detalicznego energii. Na polskim rynku, naturalnym następcą monopolu w elektroenergetyce jest rynek energii elektrycznej centralny, dlatego byłby najłatwiejszy do wprowadzenia. Zdecydowano się jednak na wdrożenie modelu rynku w pełni zdecentralizowanego, jako dobowo-godzinowego rynku energii elektrycznej. Można sądzić, że o powodzeniu na wolnym rynku energii zdecydują głównie kompetencje organizacyjne oraz infrastruktura techniczna w tym specjalizowane systemy IT, konieczne do funkcjonowania na rynku pośredników.

Dyrektor ds. marketingu Wola Info S.A.- Paweł Psuty, zaprezentował temat "System Kompleksowej Obsługi Klienta jako wsparcie realizacji strategicznych celów firmy".

Podejście do biznesu zorientowane na potrzeby odbiorców energii jest nowym wyzwaniem dla energetyków. Sposób obsługi klienta stał się elementem strategii przedsiębiorstwa. W trakcie prezentacji dowiedzieliśmy się w jaki sposób sprostać rosnącym wymaganiom klientów. Poruszone zostały zagadnienia takie jak: korzyści z wdrożenia CRM, jakość a koszt w obsłudze klienta, utrzymanie tej samej logiki obsługi we wszystkich kanałach kontaktu, kluczowe czynniki sukcesu CRM.

Jako kolejna wystąpiła Aleksandra Tomanek i Przemysław Tworek z firmy ENERGO-MOC a tematem prezentacji była "ELIOT i CBO jako systemy wspomagające OSD".

Zbliżające się zmiany strukturalne w sektorze energetycznym oraz obowiązki nakładane na Operatora Sieci Dystrybucyjnych przez prawodawcę wymusiły zmiany organizacyjne w Zakładach Energetycznych. MAXIMUS jest informatycznym systemem wspomagającym Operatora Pomiarowego. Zapewnia stabilną i efektywną pracę. Umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości "podmagazynów" według potrzeb użytkownika. System zapewnia efektywne i proste zarządzanie, sprawne gromadzenie odczytów, bieżąca aktualizację danych w terenie.

W dalszej części wysłuchaliśmy prezentacji pt. "Systemy IT firmy LogicaCMG dla rynku energii elektrycznej i gazu w warunkach wolnego rynku na przykładzie doświadczeń w Czechach i Słowacji" Karola Głuskiego, Romana Prokesa, Tomasza Głuski z LogicaCMG i WM-data a LogicaCMG company.

Podczas prezentacji przedstawiono rozwiązania dla operatorów rynkowych, dostawców energii oraz dla grid operatorów. Dokonano przeglądu czeskiego rynku energetyki i główne wymagania dla infrastruktury IT.

Piotr Szymkiewicz z Akademii Zarządzania poprowadził wykład na temat "Zaawansowanego środowiska IT a optymalizacji działalności".

Omówione zostały korzyści wynikających z wdrożenia procesowej hurtowni danych, jako niezbędnego narzędzia IT wspierającego bieżące, operacyjne zarządzanie procesami biznesowymi. Procesy biznesowe funkcjonują poziomo niezależnie od działów funkcjonalnych organizacji. Procesowa Hurtownia Danych (PHD) pozwala na analizowanie i doskonalenie procesów zarówno w organizacjach procesowych jak i funkcjonalnych.

Wykład podsumowujący pt. "Rynek energetyczny w wiecznej przebudowie" został zaprezentowany przez Jacka Balcewicza - z-ca redaktora naczelnego miesięcznika Energia Gigawat.

Największymi producentami energii elektrycznej w UE w 2006 roku byli Niemcy i Francja. Polska uplasowała się na 6 pozycji w rankingu. Poza terenami UE zdecydowanie wygrywa Rosja. Największym odbiorcą energii elektrycznej w Polsce kupowanej według reguły TPA 2006 jest Kampania Węglowa S.A. - 1 943 788 MWh a Vattenfall Distribution Poland S.A. przoduje jako operator według ilości odbiorców i ilości sprzedanej energii. źródłami zagrożenia dla rynku jest m.in. deficyt przepustowości w punktach wymiany międzysystemowej, konsolidacja pionowa podporządkowana konieczności likwidacji KDT, coraz ciaśniejsze limity w CO2.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78