centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 01.03.2007 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

01 marca 2007 r.
10:00 Wykład wstępny: Inwestowanie w teleinformatykę jako element strategii działania
Marek Cichy
(Audytel Sp. z o.o.)
10:30 Wykład: Uwarunkowania prawne zakupu sprzętu komputerowego
 • Możliwości korzystania ze sprzętu komputerowego:
  • Zakup oraz inne formy korzystania (leasing, najem, itp.)
  • Problemy z oprogramowaniem w wypadku innych niż z nabycie form korzystania ze sprzętu
 • Sposoby nabycia sprzętu komputerowego:
  • Rodzaje przetargów, aukcje internetowe
  • Bezprzetargowe sposoby zawarcia umowy
 • Zawarcie umowy - istotne elementy kontraktu
 • Prawa nabywcy - pułapki umowy
 • Normy jakości
 • Odpowiedzialność zbywcy; gwarancja i rękojmia
 • Recykling - utylizacja sprzętu teleinformatycznego; obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
dr Wojciech Kaliński
(Kancelaria Radców Prawnych Kuczek Maruta i Wspólnicy)
12:00 Lunch
12:30 Wykład: Zakup gotowego oprogramowania a zamówienie systemu dedykowanego
 • Specyfikacja funkcjonalności systemu
 • Nabycie gotowego oprogramowania - istotne elementy umowy, problemy prawne
 • Umowa na opracowanie systemu dedykowanego - problem praw autorskich i własność kodów źródłowych
 • Umowa wdrożeniowa - jak chronić interesy zamawiającego?
 • Możliwości wykorzystywania przez wykonawców doświadczeń i metodologii z poprzednich wdrożeń - prawe warunkowania pozyskiwania know-how; idee i zasady działania programów komputerowych
dr Wojciech Kaliński
(Kancelaria Radców Prawnych Kuczek Maruta i Wspólnicy)
13:30 Wykład: Licencje OEM i licencje odnawialne
 • Istota licencji OEM i licencji odnawialnych
 • Specyfikacja pól eksploatacji
 • Opłaty związane z licencjami
 • Uwarunkowania legalności OEM - oryginalny nośnik, certyfikat autentyczności, umowa licencyjna, faktura
 • Odpowiedzialność cywilno-prawna i karna z tytułu naruszenia praw autorskich
 • Aspekty prawne użytkowania oprogramowania Open Source
Michał Barta
(Kancelaria Radców Prawnych Kuczek Maruta i Wspólnicy)
14:15 Wykład: Opłaty Copyright Levies czy Digital Rights Management (DRM)
 • Dostęp do dóbr kultury i dozwolony użytek osobisty - opłaty kompensacyjne i próby systemowego zagwarantowania wynagrodzenia na rzecz twórców za korzystanie z chronionych przez prawo autorskie utworów
 • Łatwość obiegu informacji a sprzedaż egzemplarzowa - DRM jako próba utrzymania status quo. Granice stosowania zabezpieczeń na przykładzie głośnej sprawy "Sony rootkit". Kompatybilność zabezpieczeń i prawa konsumentów
 • Czy pomysły związane z wprowadzaniem ograniczeń w obiegu informacji faktycznie mają za zadanie chronić twórców?
Piotr Waglowski
(prawnik, członek Rady Informatyzacji, założyciel internetowego serwisu VaGla.pl - Prawo i Internet)
14:45 Przerwa na kawę
15:00 Wykład: Opodatkowanie teleinformatyki
 • Usługi teleinformatyczne jako przedmiot opodatkowania VAT
 • VAT od oprogramowania i usług przystosowania oprogramowania dla potrzeb nabywcy
 • VAT od programów komputerowych pisanych na zamówienie
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobierany "u źródła" przychodu (withholding tax) w przypadku wypłat i otrzymywania należności licencyjnych
  • Polskie ustawodawstwo wewnętrzne
  • Międzynarodowe umowy podatkowe i przesłanki ich stosowania - omówienie najczęściej stosowanego modelu opodatkowania; przykłady wyjątków
  • Modelowa Konwencja OECD w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku - konsekwencje komentarza
  • Oficjalne interpretacje wydawane przez Urzędy Skarbowe
 • Problematyka podatkowa (VAT, podatki dochodowe) licencji nabywanych nieodpłatnie
 • Aspekty księgowo-administracyjne (środki trwałe i nietrwałe, ewidencje, amortyzacja i odpisy)
Jerzy Martini, Piotr Maksymiuk
(Kancelaria Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy)
16:30 Zakończenie seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78