centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.01.2007 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

23 stycznia 2007 r.
10:00 Wykład i dyskusja: Prawno-materialne i procesowe aspekty przeciwdziałania przestępstwom komputerowym
 • Zwalczanie cyberprzestępczości w polskim kodeksie karnym
 • Ochrona bezpieczeństwa systemów informatycznych w art. 269 b KK, poprzez regulacje zabezpieczające poufność, integralność oraz dostępność elektronicznie przekazywanych informacji
prof. dr hab. Andrzej Adamski
(Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
11:00 Wykład: Dowód z dokumentu elektronicznego w postępowaniu sądowym i pozasądowym
 • Procesowa dopuszczalność e-dokumentu
 • Problem "oryginału i kopii" dokumentu elektronicznego
 • Zabezpieczanie danych cyfrowych do celów procesowych (klonowanie nośnika) jako gwarancja integralności materiału dowodowego
Xawery Konarski
(Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki)
11:45 Wykład: Czy prawo nadąża za technologiami?
 • umowy wdrożeniowe a regulacje dotyczące dzieła w kodeksie cywilnym i prawie autorskim
 • serwis oprogramowania a regulacje dotyczące rękojmi i gwarancji
 • poziomy uslug (SL) a odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
 • czas trwania i zakres licencji a regulacje w prawie autorskim
 • długoterminowe umowy o świadczenie uslug a konstrukcja umowy zlecenia
mec. Marek Rosiński
(wspólnik z kancelarii Baker & McKenzie odpowiedzialny za praktykę Nowych Technologii i Własności Intelektualnej)
12:30 Przerwa
12:50 Wykład: Po nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego - ochrona indywidualnego konsumenta usług telekomunikacyjnych oraz odbiorców korporacyjnych
Andrzej Krasuski
(radca prawny w Kancelarii Prawnej CMS Cameron McKenna)
13:30 Wykład: Retencja danych telekomunikacyjnych - standard kontroli nad wykorzystaniem gromadzonych przez Państwo informacji o Obywatelach
 • retencja danych a zasada proporcjonalności ingerencji w prawa i wolności obywatelskie
 • retencja danych w świetle Dyrektywy 2006/24/WE
 • uzasadnienie przedłużenia okresu przechowywania danych w stosunku do okresu przewidzianego w Dyrektywie
 • koszty przechowywania danych
 • zagrożenia dla prywatności wynikające z przechowywania danych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych
mec. dr Arwid Mednis
(kancelaria prawna Wierzbowski Eversheads)
14:15 Wykład: Kontrowersje wokół zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) - z perspektywy użytkownika
 • Wady dotychczasowych systemów pobierania opłat
 • Możliwe ścieżki rozwoju DRM
 • Zarządzanie prawami cyfrowymi a ochrona prywatności użytkowników
Tomasz Kulisiewicz
(ekspert Stowarzyszenia "Komputer w Firmie")
15:00 Przerwa
15:15 Wykład: Ochrona praw konsumenckich przed nadużyciami w Internecie
 • Ochrona konsumentów w kontekście handlu elektronicznego
 • Podmioty umów konsumenckich
 • Wybrane prawne instrumenty ochrony konsumenta
  • Prawo konsumenta do informacji
  • Prywatność konsumenta. Ochrona danych osobowych
  • Niedozwolone praktyki przedsiębiorców
  • Odpowiedzialność za jakość świadczenia
Maciej Siwicki
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
15:45 Wykład: Prawna ochrona oprogramowania - oprogramowanie wolne i własnościowe. Zagadnienie "patentów na oprogramowanie"
 • Zarys technicznych i ekonomicznych uwarunkowań produkcji oprogramowania
 • Wolne oprogramowanie i oprogramowanie własnościowe - dwie skrajności na rynku
 • Prawna istota wolnego oprogramowania
 • Wolności użytkowników w praktyce - fenomen społeczności wolnego oprogramowania
 • Podstawowe informacje o "patentach na oprogramowanie". Wpływ patentów na rozwój wolnego oprogramowania
Krzysztof Siewicz
(prawnik w Kancelarii Grynhoff, Woźny i Wspólnicy)
16:15 Zakończenie seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78