centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 30.05.2007 Koordynator: Magdalena Kowalska

Seminarium z udziałem gościa specjalnego - prof. Jerzego Bralczyka

PROGRAM

30 maja 2007 r.
09:00 Wykład i dyskusja: Poprawność językowa komunikatów prasowych oraz wystąpień publicznych. Czy komunikacja elektroniczna deformuje język przekazu?
prof. Jerzy Bralczyk
11:30 Przerwa
11:45 Wykład: Techniki public relations a specyfika działań rzeczników prasowych
Andrzej Horodeński
(rzecznik prasowy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji)
12:30 Wykład: Internet nowej generacji a informowanie poprzez sieć
Tomasz Kulisiewicz
(Stowarzyszenie "Komputer w Firmie")
13:15 Lunch
13:45 Wykład: Znaczenie ochrony danych osobowych w pracy rzeczników prasowych
dr Grzegorz Sibiga
(Wyższa Szkoła Przedsiębiorczoœci i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie)
14:30 Wykład: Funkcje i zadania rzecznika prasowego w sytuacjach kryzysowych - dostępne narzędzia teleinformatyczne
mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski
(Z-ca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego)
15:15 Wykład i dyskusja: Praktyczne doświadczenia z możliwości wykorzystywania elektronicznych narzędzi komunikacji społecznej
Tomasz Tywonek
(rzecznik prasowy rządu w latach 1997-1998)
16:00 Zakończenie seminarium

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE SEMINARIUM
- proszę o kontakt - Magdalena Kowalska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78