centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.04.2007 Koordynator: Agata Fiech

Patronat honorowy:
Stowarzyszenie Niepublicznych Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych
oraz
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii

PROGRAM

25 kwietnia 2007 r.
10:00 Przedstawienie programu, objęcie prowadzenia obrad
prof. dr hab. Tadeusz Pałko
(Instytut Inżynierii Precyzyjnej i Biomedycznej Politechniki Warszawskiej)
10:05 Wykład: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów medycznych
 • Rola obrazów medycznych w diagnostyce, planowaniu i prowadzeniu terapii oraz w prognozowaniu skutków zabiegów leczniczych i terapeutycznych
 • Sposoby pozyskiwania różnych zobrazowań medycznych (RTG, CT, NMR, PET, USG, termowizja, obrazowania radioizotopowe)
 • Główne właściwości obrazów medycznych z punktu widzenia zadań informatycznych związanych z ich przetwarzaniem oraz analizą
 • Zadania i metody przetwarzania obrazów: filtracje liniowe i nieliniowe, przekształcenia morfologiczne, kontrastowanie i wyostrzanie obrazów, binaryzacja i szkieletyzacja obrazów, metody przetwarzania dedykowane wyłącznie do zastosowań medycznych (np. angiografia substrakcyjna, łączenie obrazów CT i NMR, rekonstrukcja obiektów trójwymiarowych na podstawie serii przekrojów tomograficznych)
 • Metody i zadania analizy obrazów: segmentacja obrazów medycznych, zliczanie, ocena rozmiarów i kształtów obiektów, analiza tekstury, tworzenie statystyk
 • Techniki automatycznego rozpoznawania obrazów i ich użyteczność w diagnostyce medycznej
 • Możliwości automatycznego rozumienia obrazów medycznych wraz z przykładami rozwiązań i zastosowań
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
(Doktor Honoris Causa dziewięciu uczelni krajowych i zagranicznych Członek PAN, PAU; Wiceprezes Krakowskiego Oddziału PAN, Kierownik Katedry Automatyki AGH; Przewodniczący Rady IKO WSHE)
10:50 Prezentacja sponsorska: Archiwizacja i dystrybucja obrazów diagnostycznych
 • teleinformatyka medyczna a telemedycyna
 • archiwum teleradiologiczne
  • koncepcja
  • rozszerzenie do archiwum EPR (cyfrowy zapis medyczny)
  • demonstracja rozwiązania
 • dystrybucja treści medycznych; infrastruktura teleinformatyczna
 • elementy niezbędne dla teleinformatyki medycznej
  • wydajność
  • bezpieczeństwo
  • kontrola dostępu
 • specjalności i wyróżniki ATM S.A.
dr Zbigniew Żelazny
(Dyrektor ds. Sprzedaży w Dziale Projektów Medycznych ATM S.A.)
11:30 Wykład: Ochrona tajemnicy lekarskiej i poufność danych pacjenta
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie ochrony danych za pośrednictwem norm prawa cywilnego
 • Odpowiedzialność karna na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów prawa karnego
prof. dr hab. Marian Filar
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Multimodalne techniki obrazowania w diagnostyce medycznej
 • Wstęp
  • Techniki multimodalne versus multimedialne
  • Komplementarność informacji diagnostycznej z różnych technik tomograficznych
  • Zalety obrazowania łącznego
 • Metody i techniki
  • Problem niedopasowania danych multimodalnych
  • Programowe metody dopasowania - znajdowanie przekształcenia
  • Tomografie hybrydowe: PET/CT, SPECT/CT, MR/PET
 • Wizualizacja
  • Wizualizacja multimodalna 2D
  • Wizualizacja multimodalna 3D
 • Przykłady zastosowań
  • Minimalnie inwazyjna chirurgia mózgu
  • Osadzanie stentów naczyniowych
  • Onkologia
 • Podsumowanie, perspektywy
prof. dr hab. Tadeusz Pałko, dr Krzysztof Mikołajczyk
(Politechnika Warszawska, Instytut Inżynierii Precyzyjnej i Biomedycznej)
13:30 Wykład case study: Techniki teleinformatyczne w praktyce diagnostycznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie
 • Dane szpitala
 • Sieć szpitala
 • Systemy informatyczne wdrożone w szpitalu - opis funkcjonowania
 • Dystrybucja obrazów diagnostycznych informacji medycznych w szpitalu
 • Systemy telekonsultacyjne wykorzystywane w szpitalu - omówienie działania
 • Analiza kosztu efektywności wykorzystania systemów teleinformatycznych w szpitalu
 • Cyfrowy szpital?
Robert Paweł Banyś
(Ośrodek Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)
14:10 Przerwa
14:30 Wykład case study: Telemedyczna Wielkopolska - biblioteka cyfrowa przypadków wzorcowych - w obszarze zastosowań w chirurgii urazowej

Wykład obejmować będzie prezentację Biblioteki Cyfrowej Rejestru Przypadków systemu Telemedycyna Wielkopolska. Rejestr ten został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł stać się podstawą dla budowy rejestru przypadków z dowolnej dziedziny medycyny. Rejestr składa się z czterech sekcji:

 • Baza dziedzin medycyny, która zawiera opisy struktur przypadków wzorcowych dla poszczególnych dziedzin medycyny
 • Baza interfejsów użytkownika, która przechowuje informację o wyglądzie i zachowaniu interfejsu użytkownika dla poszczególnych typów terminala końcowego z uwzględnieniem struktury przypadku dla danej dziedziny medycyny - jej zadaniem jest dostarczenie informacji niezbędnej do automatycznej generacji interfejsu użytkownika rejestru
 • Baza przypadków, która zawiera właściwe opisy poszczególnych przypadków
 • Baza dokumentacji obrazowej, która zorganizowana jest w oparciu o System Zarządzania Danymi w gridzie wykonany w ramach projektu PROGRESS i wchodzący w skład pakietu Gridge i ma za zadanie przechowywać takie informacje, jak zdjęcia radiologiczne czy dokumentację wideo
dr Cezary Mazurek
(Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
15:15 Wykład: Zastosowanie statystycznych metod rozpoznawania obrazów do wspomagania procesów podejmowania decyzji w diagnostyce medycznej
 • Uwagi wstępne - podstawowe pojęcia i definicje
  • obraz
  • zadania teorii rozpoznawania
  • algorytm rozpoznawania
  • podział metod rozpoznawania
  • metody teoriodecyzyjne
 • Przegląd metod tworzenia algorytmów rozpoznawania
  • modele probabilistyczne i statystyczne
  • metody parametryczne i nieparametryczne
 • Wybrane algorytmy rozpoznawania
  • algorytmy wykorzystujące liniowe i kwadratowe funkcje klasyfikacyjne
  • algorytmy oparte na odległości Mahalanobisa
  • algorytmy minimalnoodległościowe
  • metoda rekurencyjnego podziału
  • drzewa klasyfikacyjne i regresyjne
 • Reguły klasyfikacyjne w diagnostyce medycznej
  • identyfikacja ryzyka operacyjnego u pacjentów z chorobą wieńcową
  • prognozowanie czasu pobytu na OIOM pacjentów poddanych CABG
 • Uwagi końcowe - wady i zalety statystycznych metod rozpoznawania obrazów
dr Małgorzata Misztal
(Katedra Metod Statystycznych Uniwersytetu Łódzkiego)
16:00 Zakończenie programu
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78